کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0706
قیمت روز
0 (0.43%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:22:16
0 (3.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
28 (6.85%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,899
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:02:56
278 (4.95%)
تغییر ۳ ماهه
760 (14.79%)
تغییر ۶ ماهه
325 (5.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oasis Crescent 2050 1.24B - 2050 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Bell 1000 1.23B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Sasfin Holdings 7815 1.18B - 7800 7815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Sasfin 3064 1.18B - 3064 3064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Ingenuity Property Invest 110 1.17B - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
Novus Holdings Ltd 365 1.14B - 365 365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Premier Fishing 240 1.05B - 240 240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Deneb Investments 195 992.08M - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Granprade 302 963.55M - 302 305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Wescoal Holdings Ltd 138 962.81M - 130 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Quantum Foods Holdings 350 941.84M - 329 350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Recm & Calibre 1728 924.30M - 1728 1729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Value Group Ltd 630 866.36M - 630 630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Sandown Capital 400 836.44M - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Bowler Metcalf Ltd 680 832.43M - 680 680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
NU World Holdings Ltd 4100 792.63M - 4100 4398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
RENERGEN 1090 780.81M - 1090 1090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Crookes Brothers Ltd 4250 763.22M - 4250 4250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Anchor Group 365 720.84M - 362 369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
York Timber Holdings Ltd 175 695.61M - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Trematon Capital Investments 300 693.14M - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Transpaco Ltd 1950 690.61M - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
MICROmega 350 689.49M - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Cil 120 689.13M - 115 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
CSG Holdings 45 685.15M - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Ecsponent Ltd 22 680.12M - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
ELB Group Ltd 700 674.44M - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Wesizwe 38 651.13M - 38 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Newpark REIT 400 640.00M - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Stellar Capital Partners Ltd 74 634.27M - 74 74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Marshall Monteagle PLC 2000 594.02M - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
NVest Financial Holdings Pty Ltd 200 575.21M - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Santova Ltd 225 570.04M - 225 228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Orion Gold NL 30 561.25M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Jubilee Platinum 60 554.33M - 58 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Trellidor Holdings Ltd 410 541.70M - 405 410 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Insimbi Refractory Alloy Supply 115 541.20M - 114 115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Stefstock 38 537.91M - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Hulisani 700 525.00M - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Sephaku Holdings Ltd 185 515.86M - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴