شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0677
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:15:22
0 (3.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,627
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:52
209 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
14 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
427 (8.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oasis Crescent 2125 1.24B - 2125 2125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۸:۳۲
Bell 975 1.23B - 975 975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Sasfin Holdings 7700 1.18B - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Sasfin 2699 1.18B - 2699 2699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Ingenuity Property Invest 108 1.17B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۶:۰۲
Novus Holdings Ltd 270 1.14B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Premier Fishing 130 1.05B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Deneb Investments 145 992.08M - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Granprade 327 963.55M - 327 327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Wescoal Holdings Ltd 122 962.81M - 122 122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Quantum Foods Holdings 380 941.84M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Recm & Calibre 1486 924.30M - 1486 1486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Value Group Ltd 590 866.36M - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Sandown Capital 365 836.44M - 365 365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Bowler Metcalf Ltd 710 832.43M - 710 710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
NU World Holdings Ltd 3700 792.63M - 3700 3700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
RENERGEN 980 780.81M - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Crookes Brothers Ltd 4497 763.22M - 4497 4497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Anchor Group 425 720.84M - 425 425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
York Timber Holdings Ltd 170 695.61M - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Trematon Capital Investments 249 693.14M - 249 249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Transpaco Ltd 1604 690.61M - 1604 1604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
MICROmega 420 689.49M - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Cil 154 689.13M - 154 154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
CSG Holdings 38 685.15M - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Ecsponent Ltd 16 680.12M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
ELB Group Ltd 734 674.44M - 734 734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Wesizwe 55 651.13M - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Newpark REIT 550 640.00M - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Stellar Capital Partners Ltd 76 634.27M - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Marshall Monteagle PLC 1980 594.02M - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
NVest Financial Holdings Pty Ltd 189 575.21M - 189 189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Santova Ltd 167 570.04M - 167 167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Orion Gold NL 25 561.25M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Jubilee Platinum 85 554.33M - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Trellidor Holdings Ltd 356 541.70M - 356 356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Insimbi Refractory Alloy Supply 109 541.20M - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Stefstock 57 537.91M - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Hulisani 670 525.00M - 311 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Sephaku Holdings Ltd 130 515.86M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲