کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0659
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:03:07
0 (5.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
29 (7.11%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,502
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:02:45
36 (0.65%)
تغییر ۳ ماهه
111 (1.97%)
تغییر ۶ ماهه
340 (5.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pergrin 1755 4.85B - 1739 1758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Dipula Income Fund Ltd A 1002 4.81B - 1002 1002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Dipula Income Fund Ltd 597 4.81B - 597 597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Eoh 1480 4.81B - 1480 1520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Rhodes Food Group Holdings Ltd 1640 4.65B - 1640 1660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Tharisa 2050 4.65B - 2050 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
HomeChoice Investments 3980 4.30B - 3980 3980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Merafe 112 4.27B - 111 112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Choppies Enterprises 64 4.23B - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Invicta 2020 4.10B - 2000 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Mpact 1960 4.07B - 1769 1999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Invicta Holdings 8315 4.00B - 8315 8315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Afrimat 3000 3.97B - 3000 3050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
Caxton 680 3.90B - 680 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Stor-Age Property REIT Ltd 1323 3.83B - 1313 1323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Delprop 120 3.80B - 115 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Pallinght 152 3.54B - 150 155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Raubex 1650 3.52B - 1589 1678 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Absa Bank 76000 3.46B - 76000 76000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Atlantic Leaf 1620 3.44B - 1620 1620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Finbond Group Ltd 350 3.41B - 335 350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Sea Harvest 1300 3.39B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
GRIT Real Estate Income 1655 3.39B - 1655 1655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Indluplace Properties Ltd 440 3.38B - 420 440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Stadio 287 3.31B - 280 287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Tradehold 1051 3.25B - 1051 1051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Kaap Agri Bedryf 3040 3.19B - 3025 3040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Nedbank 959 3.17B - 959 959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Oando Plc 12 3.13B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
Clover 2311 3.13B - 2311 2349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Metair 2240 3.07B - 2189 2250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
AfroCentric Investment Corp 375 3.05B - 375 398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Gemgrow Properties A 980 3.00B - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
African Equity Empowerment Inv 175 3.00B - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Gemgrow Properties B 470 3.00B - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Pinnacle 1570 2.91B - 1550 1572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Pan African Resources 250 2.85B - 246 251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Spurcorp 2185 2.83B - 2185 2185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Heriot 1100 2.82B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Acsion 725 2.76B - 725 725 125.00 20.83% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳