شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0685
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۳۹۸
ساعت 01:36:05
0 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,520
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۳۹۸
ساعت 19:01:55
77 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
333 (5.69%)
تغییر ۶ ماهه
460 (9.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pergrin 1879 4.85B - 1879 1879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Eoh 1282 4.81B - 1282 1282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Dipula Income Fund Ltd 375 4.81B - 375 375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Dipula Income Fund Ltd A 1000 4.81B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Tharisa 1435 4.65B - 1435 1435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Rhodes Food Group Holdings Ltd 1691 4.65B - 1691 1691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
HomeChoice Investments 3700 4.30B - 3700 3700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Merafe 90 4.27B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
Choppies Enterprises 64 4.23B - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Invicta 2061 4.10B - 2061 2061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Mpact 1567 4.07B - 1567 1567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Invicta Holdings 8145 4.00B - 8145 8145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Afrimat 3188 3.97B - 3188 3188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Caxton 670 3.90B - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Stor-Age Property REIT Ltd 1419 3.83B - 1419 1419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Delprop 96 3.80B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Pallinght 150 3.54B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Raubex 2312 3.52B - 2312 2312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Absa Bank 73950 3.46B - 73950 73950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۸:۰۱
Atlantic Leaf 1510 3.44B - 1510 1510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Finbond Group Ltd 365 3.41B - 365 365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
GRIT Real Estate Income 1601 3.39B - 1601 1601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Sea Harvest 1460 3.39B - 1460 1460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Indluplace Properties Ltd 430 3.38B - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Stadio 219 3.31B - 219 219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Tradehold 1200 3.25B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
Kaap Agri Bedryf 2640 3.19B - 2640 2640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Nedbank 955 3.17B - 955 955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Clover 2494 3.13B 2491 2491 2494 7.69 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
Oando Plc 13 3.13B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Metair 2373 3.07B - 2373 2373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
AfroCentric Investment Corp 306 3.05B - 306 306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Gemgrow Properties B 390 3.00B - 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Gemgrow Properties A 1040 3.00B - 1040 1040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
African Equity Empowerment Inv 110 3.00B - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۳:۰۲
Pinnacle 1432 2.91B - 1432 1432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Pan African Resources 203 2.85B - 203 203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Spurcorp 2650 2.83B - 2650 2650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
Heriot 1100 2.82B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Acsion 720 2.76B - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱