کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:45:14
0 (3.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
51 (13.21%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,450
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:02:27
172 (3.05%)
تغییر ۳ ماهه
377 (7.43%)
تغییر ۶ ماهه
268 (4.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pergrin 1873 4.85B - 1873 1873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Eoh 2154 4.81B - 2154 2154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Dipula Income Fund Ltd A 1084 4.81B - 1084 1084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Dipula Income Fund Ltd 695 4.81B - 695 695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Rhodes Food Group Holdings Ltd 1640 4.65B - 1640 1640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Tharisa 2000 4.65B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
HomeChoice Investments 3790 4.30B - 3790 3790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Merafe 127 4.27B - 127 127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Choppies Enterprises 64 4.23B - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Invicta 2601 4.10B - 2601 2601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Mpact 2420 4.07B - 2420 2420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Invicta Holdings 8750 4.00B - 8750 8750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Afrimat 3000 3.97B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Caxton 800 3.90B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Stor-Age Property REIT Ltd 1331 3.83B - 1331 1331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Delprop 266 3.80B - 266 266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Pallinght 169 3.54B - 169 169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Raubex 2031 3.52B - 2031 2031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Absa Bank 73000 3.46B - 73000 73000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Atlantic Leaf 1757 3.44B - 1757 1757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Finbond Group Ltd 425 3.41B - 425 425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Sea Harvest 1438 3.39B - 1438 1438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۳۲
GRIT Real Estate Income 1940 3.39B - 1940 1940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
Indluplace Properties Ltd 612 3.38B - 612 612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
Stadio 340 3.31B - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Tradehold 1280 3.25B - 1280 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Kaap Agri Bedryf 3690 3.19B - 3690 3690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Nedbank 948 3.17B - 948 948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Clover 2257 3.13B - 2257 2257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Oando Plc 27 3.13B - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Metair 2150 3.07B - 2150 2150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
AfroCentric Investment Corp 515 3.05B - 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۳۲
African Equity Empowerment Inv 210 3.00B - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Gemgrow Properties A 1001 3.00B - 1001 1001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Gemgrow Properties B 555 3.00B - 555 555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۹:۳۹
Pinnacle 1665 2.91B - 1665 1665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Pan African Resources 175 2.85B - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Spurcorp 2225 2.83B - 2225 2225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Heriot 1100 2.82B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Acsion 600 2.76B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴