شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0678
قیمت روز
0 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:44:04
0 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,613
قیمت روز
14 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:31:29
195 (3.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
413 (7.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sirius RE 1400 9.75B 1383 1383 1400 12.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۰۱
Afrox 2197 9.68B - 2197 2197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Ayo Tech 560 9.64B - 560 560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲۰:۰۳
Wbho 14300 9.48B - 14300 14300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Zeder 495 9.35B - 495 495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Omnia 2672 9.10B - 2672 2672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Advtech 1084 8.61B - 1084 1084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Equites Property Fund Ltd 2065 8.36B - 2065 2065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Sunint 3855 8.32B - 3855 3855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Cashbil 22244 8.32B - 22244 22244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Emira Property 1330 7.73B - 1330 1330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
M&R Hld 1071 7.72B - 1071 1071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Alexander Forbes Group Holdings 548 7.66B - 548 548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Grindrod 7800 7.64B - 7800 7800 90.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۸:۰۱
Grindrod 494 7.64B - 494 494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Trustco Group Holdings 900 7.10B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Net 1 UEPS 4000 7.03B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Liberty Two Degrees 701 6.90B - 701 701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Clientele 1499 6.69B - 1499 1499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
African Rainbow 440 6.69B - 440 440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Capital&Regional 504 6.62B - 504 504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Rebosis 31 6.52B - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Rebosis Property 840 6.52B - 840 840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Arrowhead Properties 321 6.29B - 321 321 4.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Altron A 2404 6.24B - 2404 2404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Cityldg 7539 6.21B - 7539 7539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Stenprop 2101 6.08B - 2101 2101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Hospitality Property 815 6.01B - 815 815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Trencor 2930 5.94B - 2930 2930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Steinhoff Int 210 5.85B - 206 210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
MiX Telematics Ltd 734 5.80B - 734 734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Ascendis Health Ltd 331 5.38B - 331 331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Octodec 1608 5.35B - 1608 1608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Accelerate Property Fund Ltd 200 5.34B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Hudaco 10671 5.17B - 10671 10671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Investec Australia Property 1555 5.15B - 1555 1555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Long4Life 435 5.14B - 435 435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Datatec 3680 5.13B - 3680 3680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Cartrack 2700 5.09B - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Rbplat 4254 5.01B - 4254 4254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲