کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0696
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 03:06:05
0 (0.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
29 (7.11%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,941
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:02:54
410 (7.42%)
تغییر ۳ ماهه
719 (13.77%)
تغییر ۶ ماهه
319 (5.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sirius RE 1176 9.75B - 1157 1176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Afrox 2195 9.68B - 2195 2224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Ayo Tech 1200 9.64B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Wbho 10958 9.48B - 10841 10958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Zeder 345 9.35B - 345 347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Omnia 3434 9.10B - 3410 3613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Advtech 1365 8.61B - 1364 1366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Equites Property Fund Ltd 2103 8.36B - 2103 2120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Sunint 5069 8.32B - 5053 5177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Cashbil 25700 8.32B - 25700 25799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Emira Property 1389 7.73B - 1377 1409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
M&R Hld 1361 7.72B - 1360 1363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Alexander Forbes Group Holdings 557 7.66B - 556 564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Grindrod 611 7.64B - 605 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Grindrod 8000 7.64B - 7725 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Trustco Group Holdings 800 7.10B - 790 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Net 1 UEPS 4707 7.03B - 4707 4707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Liberty Two Degrees 728 6.90B - 690 728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
African Rainbow 486 6.69B - 486 488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Clientele 1500 6.69B - 1500 1570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Capital&Regional 259 6.62B - 255 269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Rebosis 65 6.52B - 65 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Rebosis Property 1520 6.52B - 1520 1530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Arrowhead Properties 350 6.29B - 345 350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Altron A 2526 6.24B - 2514 2531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Cityldg 10750 6.21B - 10713 10794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Stenprop 2048 6.08B - 2005 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Hospitality Property 980 6.01B - 930 980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Trencor 2145 5.94B - 2098 2173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Steinhoff Int 210 5.85B - 206 210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
MiX Telematics Ltd 884 5.80B - 884 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Ascendis Health Ltd 500 5.38B - 458 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Octodec 1789 5.35B - 1789 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Accelerate Property Fund Ltd 318 5.34B - 315 319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Hudaco 12439 5.17B - 12000 12449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Investec Australia Property 1420 5.15B - 1416 1421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Long4Life 470 5.14B - 470 479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Datatec 3606 5.13B - 3492 3608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Cartrack 1960 5.09B - 1880 1960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Rbplat 3231 5.01B - 3200 3231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲