شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0669
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:03:11
0 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,648
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:02:14
79 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
458 (8.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mediclinic Int 7139 69.81B - 7139 7139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
NEPI Rockcastle 12766 69.48B - 12766 12766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Bidvest Group Ltd, The 19225 65.33B - 19225 19225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Tiger Brands 26378 63.34B - 26378 26378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Redefine Properties 815 60.08B - 815 815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Mr Price Group 16134 58.64B - 16134 16134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Steinhoff Africa Retail 1741 58.62B - 1741 1741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Woolworths Holdings 4952 58.31B - 4952 4952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Rand Merchant Inv 3122 58.05B - 3122 3122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
PSG 24313 51.71B - 24313 24313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Sappi Ltd 3780 50.15B - 3780 3780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Clicks 25337 50.10B - 24980 25337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Reinet Invest 27582 48.16B - 27582 27582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Exxaro Resources 15258 46.27B - 15258 15258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
AngloGold Ashanti 13964 45.95B - 13964 13964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Intu Properties 645 43.54B - 645 645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Capital&Counties 4668 43.54B - 4668 4668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Tfg 16035 42.11B - 16035 16035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Assore 23298 41.71B - 23298 23298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Netcare 8000 40.96B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Netcare 1710 40.89B - 1710 1710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Imperial Holdings 16683 40.21B - 16683 16683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Imperial Holdings 8545 39.78B - 8545 8545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۳۴
Gold Fields 7611 39.16B - 7611 7654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Avi 8688 38.25B - 8688 8688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Picknpay 6880 37.37B - 6880 6880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Life Healthcar 2407 36.58B - 2407 2407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
SPAR Group 20148 35.93B - 20148 20148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Fortress Income 915 34.88B - 915 915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Fortress Income 2085 34.88B - 2085 2085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Truworths Int 5056 34.87B - 5056 5056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Lib Hold 11634 33.62B - 11634 11634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Santam 29448 33.26B - 29448 29448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Vivo Energy 2370 32.21B - 2370 2370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Mmi Holdings 2050 28.28B - 2050 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Barloworld 12531 27.65B - 12531 12531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Pnr Foods 10925 27.00B - 10925 10925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Hyprop 6151 26.10B - 6151 6151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Telkom 6200 25.53B - 6200 6200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۲
African Rainbow Minerals 13178 24.83B - 13178 13178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳