کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0685
قیمت روز
0 (1.48%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:04:22
0 (1.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
27 (6.59%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,916
قیمت روز
51 (0.87%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:45:40
241 (4.25%)
تغییر ۳ ماهه
823 (16.16%)
تغییر ۶ ماهه
144 (2.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mediclinic Int 5514 69.81B - 5514 5514 96.00 1.74% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
NEPI Rockcastle 13059 69.48B - 13059 13059 86.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۴
Bidvest Group Ltd, The 19225 65.33B - 19225 19225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Tiger Brands 26378 63.34B - 26378 26378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Redefine Properties 918 60.08B - 918 918 15.00 1.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Mr Price Group 20651 58.64B - 20651 20651 418.00 2.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Steinhoff Africa Retail 1745 58.62B - 1745 1745 10.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۴
Woolworths Holdings 4952 58.31B - 4952 4952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Rand Merchant Inv 3404 58.05B - 3404 3404 103.00 3.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
PSG 24510 51.71B - 24510 24510 566.00 2.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Sappi Ltd 5715 50.15B - 5715 5715 90.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Clicks 21317 50.10B - 21317 21317 524.00 2.52% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Reinet Invest 23354 48.16B - 23354 23354 169.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Exxaro Resources 15258 46.27B - 15258 15258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
AngloGold Ashanti 13964 45.95B - 13964 13964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Intu Properties 1606 43.54B - 1606 1606 6.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Capital&Counties 4052 43.54B - 4052 4052 114.00 2.89% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Tfg 18220 42.11B - 18220 18220 320.00 1.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Assore 37428 41.71B - 37428 37428 1302.00 3.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Netcare 8295 40.96B - 8295 8295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
Netcare 1796 40.89B - 1796 1796 6.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Imperial Holdings 16683 40.21B - 16683 16683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Imperial Holdings 8545 39.78B - 8545 8545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۳۴
Gold Fields 7510 39.16B - 7510 7510 354.00 4.71% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Avi 9486 38.25B - 9486 9486 123.00 1.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Picknpay 7110 37.37B - 7110 7110 103.90 1.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Life Healthcar 2407 36.58B - 2407 2407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
SPAR Group 19285 35.93B - 19285 19285 285.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Fortress Income 2086 34.88B - 2086 2086 27.00 1.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Fortress Income 1160 34.88B - 1160 1160 29.00 2.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Truworths Int 7260 34.87B - 7260 7260 86.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Lib Hold 10760 33.62B - 10760 10760 198.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Santam 31108 33.26B - 31108 31108 433.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
Vivo Energy 2550 32.21B - 2550 2550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۵
Mmi Holdings 1912 28.28B - 1912 1912 30.00 1.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Barloworld 12749 27.65B - 12749 12749 166.00 1.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Pnr Foods 7042 27.00B - 7042 7042 22.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Hyprop 6881 26.10B - 6881 6881 97.75 1.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۰
Telkom 9732 25.53B - 9732 9732 209.00 2.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
African Rainbow Minerals 13178 24.83B - 13178 13178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳