کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0703
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 02:32:04
0 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
28 (6.85%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,899
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:24
278 (4.95%)
تغییر ۳ ماهه
760 (14.79%)
تغییر ۶ ماهه
325 (5.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Motus 7430 - 7430 7660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Absa 17899 - 17787 17925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Remgro 18900 - 18843 18985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Libstar 951 - - 950 951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Distell 13261 - 13000 13261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
AngloGold Ashanti 24708 - 24708 24708 25.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Distell Group Ltd 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Central Rand Gold 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Hwange Colliery Company 51 - - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Capevinh 793.92 - 793.92 793.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Naspers 342055 - 340900 342190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Anglo American 39613 - - 39581 39811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۲
Nedbank Group 25490 - 25490 25490 61.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۳۲
BHP Billiton PLC 36311 - - 36095 36311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۲
Krugerrand 2100000 - - 2100000 2100000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
African Rainbow Minerals 18425 - 18425 18523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Impala Platinum Holdings 6869.82 - 6861 6890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Aspen Pharmacare Holdings 10267 - 10155 10267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
RH Bophelo 1100 - - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۸:۰۲
Growthpoint Properties 2430 - 2430 2442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Woolworths Holdings 4847 - 4805 4847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Bidvest Group Ltd, The 19299 - 19299 19579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Universal Partners 1651 - - 1651 1651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Zambezi Plat 7120 - - 7120 7120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Tiso Blackstar 340 - - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
PSG Pref 8305 - - 8305 8350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
4Sight 19 - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Go Life 38 - - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Firstrand 6974 - 6974 6974 5.22 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Astoria Investments Ltd 168 - - 165 168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Adcock Ingram Holdings Ltd 22 - - 22 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Discovery Holdings 15093 - 14993 15130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Standard Bank Grp 20200 - 20098 20273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
RMB Holdings 8587 - 8495 8609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Tiger Brands 22301 - 22290 22395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Steinhoff Int 127 - 125 129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Investec Ltd 9222 - 9222 9281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
MultiChoice 13447 - 13400 13447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Old Mutual 2145 - 2143 2159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Sanlam Ltd 7860 - 7860 7975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲