شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0677
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 18:23:20
0 (3.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,729
قیمت روز
5 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 18:31:46
265 (4.84%)
تغییر ۳ ماهه
155 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
659 (12.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Naspers 222633 224802 222633 224802 3490.00 1.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Motus 7230 - 7230 7230 31.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Remgro 19498 18470 18470 19498 1120.00 6.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Quilter 2710 - - 2710 2710 27.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
MultiChoice 12487 - 12487 12487 23.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Exxaro Resources 13092 - 13092 13092 124.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Firstrand 6733 6855 6733 6855 56.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Life Healthcar 2483 - 2483 2483 19.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Tiger Brands 23579 - 23579 23579 79.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Imperial Holdings 5710 - 5710 5710 10.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Grindrod Shipping 10201 - 10201 10201 1.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Distell Group Ltd 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Tiso Blackstar 372 - - 372 372 18.00 4.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Old Mutual 2023 1997 1997 2023 31.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Capevinh 793.92 - 793.92 793.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Libstar 832 - - 832 832 5.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Steinhoff Int 90 - 90 90 2.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Absa 16358 16339 16339 16358 143.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Central Rand Gold 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Hwange Colliery Company 51 - - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Distell 13585 - 13585 13585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Zambezi Plat 7950 - - 7950 7950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Anglo American 39053 - - 39053 39053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Krugerrand 2360000 - - 2360000 2360000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
PSG Pref 8250 - - 8250 8250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
African Rainbow Minerals 15863 - 15863 15863 334.00 2.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Go Life 27 - - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۶:۰۲
Universal Partners 1650 - - 1250 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۷:۳۳
Adcock Ingram Holdings Ltd 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Royal Bafokeng Platinum 1200000 - - 1200000 1200000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
4Sight 20 - 19 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
New Frontier Properties 41 - - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Astoria Investments Ltd 228 - - 228 228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
RH Bophelo 1100 - - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Aspen Pharmacare Holdings 12184 12236 12184 12236 258.00 2.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Impala Platinum Holdings 11536 11320 11320 11536 309.00 2.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Kumba Iron Ore 38165 37972 37972 38165 603.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
BHP Billiton PLC 32070 - 32887 32070 32887 695.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Vodacom Group 13090 13027 13027 13090 18.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Nedbank Group 23987 23876 23876 23987 522.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱