شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت 11:45:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.26%)
تغییر ۶ ماهه
763 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

339
قیمت روز
4 (1.05%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:35:01
10 (2.91%)
تغییر ۳ ماهه
10 (2.79%)
تغییر ۶ ماهه
11 (3.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 85.5 1.14B - 85.5 85.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Zentiva 254 677.76M - 254 254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۲۲:۳۵
Vseobec Uver B 175 628.03M - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Otp Banka 1 21.37M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Biotika 30.6 16.95M - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Druha Strategicka 2.1 1.62M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ses Tlmace 1 1.58M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۸:۰۴
1 Garantovana 1.55 - - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴