شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 11:54:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

343
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:21
1 (0.37%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.37%)
تغییر ۶ ماهه
12 (3.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 90.5 1.14B - 86.5 90.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
Zentiva 150 677.76M - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Vseobec Uver B 156 628.03M - 156 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Otp Banka 1.01 21.37M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۹:۰۱
Biotika 29 16.95M - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۰۱
Druha Strategicka 2.1 1.62M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ses Tlmace 1 1.58M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
1 Garantovana 1.55 - - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴