کالایاب
شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 11:54:06
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.26%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

344
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:40
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (2.41%)
تغییر ۶ ماهه
10 (3.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 100 1.14B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Zentiva 250 677.76M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Vseobec Uver B 161 628.03M - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۳
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Otp Banka 1 21.37M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Biotika 29 16.95M - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Druha Strategicka 2.1 1.62M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ses Tlmace 1 1.58M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
1 Garantovana 1.55 - - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴