کالایاب
شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.292
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:45:25
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
49 (6.03%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

345
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:31:25
2 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
13 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
19 (5.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 100 1.14B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Zentiva 250 677.76M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Vseobec Uver B 165 628.03M - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Otp Banka 1 21.37M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Biotika 30.4 16.95M - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۶
Druha Strategicka 2.1 1.62M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ses Tlmace 1.01 1.58M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱:۳۳
1 Garantovana 1.55 - - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴