شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت 11:45:15
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
57 (6.95%)
تغییر ۶ ماهه
763 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

334
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:33:28
1 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
8 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
9 (2.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 85 1.14B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Zentiva 250 677.76M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Vseobec Uver B 175 628.03M - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Otp Banka 1 21.37M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Biotika 30.8 16.95M - 30.8 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Druha Strategicka 2.1 1.62M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ses Tlmace 1 1.58M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۸:۰۴
1 Garantovana 1.55 - - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴