کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7255
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:55:19
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

49
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:24
7 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
7 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
10 (25.64%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

328
قیمت روز
1 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 04:02:34
1 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.24%)
تغییر ۶ ماهه
8 (2.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aem Holdings Ltd 1.19 292.44M 1.2 1.19 1.2 0.02 1.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Avjennings 0.545 288.30M - 0.545 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Geo Energy Resources Ltd 0.148 285.79M 0.147 0.147 0.148 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Amara Holdings Ltd 0.46 285.58M - 0.46 0.46 0.01 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Civmec Ltd 0.39 285.57M - 0.39 0.39 0.02 5.41% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
APAC Realty 0.51 284.16M - 0.51 0.51 0.01 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Ying Li International Real Estate 0.107 283.83M - 0.107 0.107 0.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
iFAST Corporation 1.02 281.14M 1.06 1 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
Valuetronics Holdings Ltd 0.63 278.90M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Chuan Hup Holdings Ltd 0.265 273.84M 0.255 0.25 0.265 0.01 3.92% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
China Fishery Group Ltd 0.076 272.90M - 0.076 0.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Hotel Royal Ltd 3.02 268.80M - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Lian Beng Group Ltd 0.51 267.53M 0.505 0.505 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Oue Lippo Healthcare 0.06 262.14M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Elec & Eltek International Company 1.5 252.34M - 1.48 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Boustead Projects Ltd 0.94 247.41M 0.93 0.93 0.94 0.02 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Raffles Education Corporation Ltd 0.078 245.02M - 0.078 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sunningdale Tech Ltd 1.23 244.07M - 1.23 1.23 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Duty Free International Ltd 0.155 243.38M 0.154 0.154 0.155 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Sing Investments & Finance Ltd 1.41 242.74M - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۳۲
Micro Mechanics Holdings Ltd 1.66 241.92M 1.63 1.63 1.66 0.02 1.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Alliance Mineral Assets Ltd 0.23 237.04M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Vibrant Group Ltd 0.144 233.81M - 0.144 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Global Investments Ltd 0.137 232.39M - 0.137 0.137 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Compact Metal Industries Ltd 0.023 232.22M - 0.023 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Singapore Medical Group Ltd 0.325 225.16M - 0.325 0.325 0.02 4.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Cityneon 1.29 223.86M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۳۵
CSE Global Ltd 0.465 219.33M - 0.465 0.465 0.01 2.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Pan United Corporation Ltd 0.315 217.62M - 0.315 0.315 0.01 1.61% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Hwa Hong Corporation Ltd 0.31 215.66M - 0.31 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Wee Hur Holdings Ltd 0.225 215.26M - 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۳۲
Healthway Medical Corp Ltd 0.025 212.85M - 0.023 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Hock Lian Seng Holdings Ltd 0.34 209.96M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
AF Global 0.141 209.02M - 0.139 0.141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Hatten Land 0.1 205.34M 0.101 0.1 0.101 0.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Frencken Group Ltd 0.695 204.14M - 0.695 0.695 0.01 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Aspen 0.121 202.36M - 0.121 0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۳۲
Nordic Group Ltd 0.265 202.00M - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sino Grandness Food Industry Group 0.047 200.78M 0.048 0.047 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Lee Metal Group Ltd 0.42 199.31M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳