شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7344
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:27:23
0 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

48
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:37
1 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
6 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
9 (23.08%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

336
قیمت روز
1 (0.26%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 02:31:32
14 (4.22%)
تغییر ۳ ماهه
13 (4.09%)
تغییر ۶ ماهه
29 (9.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore Index Fund 2.23 - - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۳۲
Olam 1.83 - 1.83 1.83 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Jardine C&C 31.46 - 31.46 31.46 0.14 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Thai Beverage 0.91 - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Ascendas Real Estate Inv 2.91 - 2.91 2.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
EpiCentre 0.018 - 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲
City Development 10.61 - 10.61 10.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Eagle Hospitality Trust 0.53 - 0.53 0.53 0.01 1.89% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Capitaland Commercial Trust 1.97 - 1.97 1.97 0.02 1.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Koufu 0.77 - 0.77 0.77 0.02 1.95% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
ARA US Hospitality 0.87 - 0.87 0.87 0.01 1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Jawala 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Ayondo 0.048 0.045 0.045 0.048 0.01 25.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴:۰۵
Reclaims Global 0.26 - 0.26 0.26 0.02 8.33% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Vividthree 0.139 - 0.139 0.139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
SLB Develop 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۰۱
Noel Gifts 0.255 - 0.24 0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Synagie 0.127 - 0.127 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Sim Leisure 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
MeGroup 0.21 - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Mapletree Commercial Trust 2.3 - 2.3 2.3 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Mapletree Logistics Trust 1.65 - 1.65 1.65 0.02 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Suntec REIT 1.82 - 1.82 1.82 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Prudential 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
ST Engineering 4.15 - 4.15 4.15 0.04 0.96% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Advance SCT 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۱:۳۵
Keppel Corp 6.8 - 6.8 6.8 0.05 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Semb Corp 2.2 - 2.2 2.2 0.05 2.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
UOL Group 7.77 - 7.77 7.77 0.04 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
TrickleStar 0.34 - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
OCBC Capital Corp 102.24 - - 102.21 102.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
Capitaland Mall 2.46 - 2.46 2.46 0.03 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Singapore Exchange 8.85 - 8.85 8.85 0.05 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Venture Corporation Ltd 15.54 - 15.54 15.54 0.14 0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Dairy Farm Intl Holdings 5.99 - 5.99 5.99 0.03 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Singapore Airlines 9.09 - 9.09 9.09 0.05 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Jardine Matheson 56.44 - 56.44 56.44 0.43 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Frasers Property 1.7 - 1.7 1.7 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
HK Land Holdings 5.3 - 5.3 5.3 0.07 1.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Asian Micro 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳