کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7255
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:41:04
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

49
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:24
7 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
7 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
10 (25.64%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 04:02:34
1 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.81%)
تغییر ۶ ماهه
5 (1.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China Gaoxian Fibre Fabric Holdings 0.003 4.21M - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Universal Resource and Services Ltd 0.17 4.12M - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Hu An Cable Holdings Ltd 0.009 4.05M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
M Development 0.002 3.84M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Sinjia Land Ltd 0.028 3.65M - 0.028 0.028 0.01 55.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۴۱
Elektromotive Group 0.007 3.64M - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۲
Luxking Group Holdings Ltd 0.39 3.54M - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۳۳
Plastoform Holdings Ltd 0.013 2.92M - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Attilan Group Ltd 0.002 2.48M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ChasWood Resources Holdings Ltd 0.009 2.26M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
China Haida Ltd 0.004 2.04M - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۳۵
Europtronic Group Ltd 0.002 1.90M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacola Furniture International Ltd 0.001 1.84M - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lereno Bio Chem Ltd 0.171 1.62M - 0.171 0.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
China Taisan Technology Group Holdi 0.028 1.58M - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Dragon Group International Ltd 0.004 1.39M - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
China Great Land 0.005 1.35M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۴
Dapai International Holdings Co Ltd 0.001 1.19M - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Singapore Airlines 9.1 - 9.1 9.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Jardine Matheson 55.29 - 55.29 55.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Singapore Exchange 8.5 - 8.49 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
HK Land Holdings 5.7 - 5.69 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Dairy Farm Intl Holdings 6.93 - 6.93 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Venture Corporation Ltd 15.76 - 15.76 15.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Mapletree Logistics Trust 1.61 - 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Chiwayland Intl 0.194 - 0.194 0.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Alliance Healthcare Group 0.18 - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Synagie 0.14 - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Biolidics 0.26 - 0.25 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Mapletree Commercial Trust 2.27 - 2.26 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Koufu 0.74 - 0.74 0.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Fortress Minerals 0.22 - 0.22 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Boldtek 0.12 - 0.1 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
LY Corp 0.187 - - 0.183 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
JSH 31.5 - 31.5 31.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
UOB 25.7 - 25.7 25.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Jardine C&C 30.8 - 30.8 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Suntec REIT 1.93 - 1.91 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
City Development 9.83 - 9.83 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
UOL Group 7.38 - 7.38 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲