شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7402
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:30:18
0 (1.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

43
قیمت روز
1 (2.38%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:01:46
4 (10.26%)
تغییر ۳ ماهه
4 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
43 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

327
قیمت روز
1 (0.43%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:05:07
20 (6.63%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
36 (9.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 73.16 204.53B - 73.16 73.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
DBS 25.01 67.05B - 24.99 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۵
Shangri-La Asia 10.58 51.34B - 10.58 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
SingTel 3.07 49.31B - 3.05 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۵
SingTel 3.06 49.31B - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۵
OCBC Bank 11.39 48.10B - 11.37 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۵
JMH 58.63 46.54B - 58.63 58.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UOB 25.18 44.92B - 25.17 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
JSH 33.83 40.43B - 33.83 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Alibaba Pictures 1.42 21.92B - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۵
Wilmar 3.26 19.66B - 3.25 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۵
Fortune REIT 9.89 17.62B - 9.73 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Thai Beverage 0.645 17.58B - 0.645 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
HK Land Holdings 6.03 16.68B - 6.03 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
IHH Healthcare 1.89 16.66B - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Genting SP 1.07 14.63B - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Great Eastern Holdings Ltd 26.34 13.87B - 26.34 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Capitaland 3.46 13.51B - 3.45 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۵
Keppel Corp 6.72 12.77B - 6.71 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Singapore Airlines 9.2 12.48B - 9.2 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Jardine C&C 28.52 12.22B - 28.52 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Dairy Farm Intl Holdings 8.57 11.97B - 8.55 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ST Engineering 3.4 10.15B - 3.4 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
City Development 8.22 9.93B - 8.21 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
City Developments Ltd Pref 1.13 9.93B - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Ascendas Real Estate Inv 2.5 7.76B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore Exchange 6.86 7.67B - 6.86 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CapitaMall Trust 2.09 7.24B - 2.09 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Olam 1.83 7.03B - 1.82 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
United Overseas Land 6.21 6.32B - 6.21 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
AusNet Services 1.57 6.26B - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Capitacommercial Trust 1.69 6.21B - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Tan Chong International Ltd 2.32 6.00B - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
SATS Ltd 4.83 5.54B - 4.82 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Top Glove Corp 1.61 5.26B - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۵
Venture Corporation Ltd 15.99 5.05B - 15.99 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ComfortDelGro 2.44 4.98B - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Frasers Property 1.61 4.86B - 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Semb Corp 2.93 4.84B - 2.93 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
United Industrial Corporation Ltd 2.86 4.67B - 2.85 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵