کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7221
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:33:19
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

50
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:52
8 (19.05%)
تغییر ۳ ماهه
7 (16.28%)
تغییر ۶ ماهه
11 (28.21%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

322
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:32:12
3 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.54%)
تغییر ۶ ماهه
4 (1.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 72.86 204.53B - 72.86 72.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
DBS 24.84 67.05B - 24.84 24.84 0.14 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Shangri-La Asia 8.71 51.34B - 8.71 8.71 0.06 0.69% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
SingTel 3.2 49.31B - 3.2 3.2 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
SingTel 3.2 49.31B - 3.2 3.2 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
OCBC Bank 10.75 48.10B - 10.75 10.75 0.12 1.13% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
JMH 58.63 46.54B - 58.63 58.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UOB 25.18 44.92B - 25.17 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
JSH 33.83 40.43B - 33.83 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Alibaba Pictures 1.59 21.92B - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Wilmar 3.83 19.66B - 3.83 3.83 0.11 2.96% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Fortune REIT 9.88 17.62B - 9.88 9.88 0.19 1.96% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Thai Beverage 0.645 17.58B - 0.645 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
HK Land Holdings 6.03 16.68B - 6.03 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
IHH Healthcare 1.85 16.66B 1.87 1.85 1.87 0.06 3.24% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Genting SP 0.89 14.63B - 0.89 0.89 0.02 1.71% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Great Eastern Holdings Ltd 24.42 13.87B - 24.42 24.42 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Capitaland 3.46 13.51B - 3.46 3.46 0.06 1.76% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Keppel Corp 6.72 12.77B - 6.71 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Singapore Airlines 9.2 12.48B - 9.2 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Jardine C&C 28.52 12.22B - 28.52 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Dairy Farm Intl Holdings 8.57 11.97B - 8.55 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ST Engineering 3.4 10.15B - 3.4 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
City Developments Ltd Pref 1.093 9.93B - 1.093 1.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
City Development 8.22 9.93B - 8.21 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ascendas Real Estate Inv 2.5 7.76B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore Exchange 6.86 7.67B - 6.86 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CapitaMall Trust 2.09 7.24B - 2.09 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Olam 1.83 7.03B - 1.82 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
United Overseas Land 6.21 6.32B - 6.21 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
AusNet Services 1.57 6.26B - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Capitacommercial Trust 1.69 6.21B - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Tan Chong International Ltd 2.3 6.00B - 2.2 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۲
SATS Ltd 4.83 5.54B - 4.82 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Top Glove Corp 1.5 5.26B - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۳
Venture Corporation Ltd 15.99 5.05B - 15.99 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ComfortDelGro 2.54 4.98B - 2.54 2.54 0.05 2.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Frasers Property 1.61 4.86B - 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Semb Corp 2.93 4.84B - 2.93 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
United Industrial Corporation Ltd 2.89 4.67B - 2.89 2.89 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲