شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7339
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:41:14
0 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:32
3 (6.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
8 (20.51%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

339
قیمت روز
2 (0.57%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:31:31
11 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
8 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
27 (8.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 72.86 204.53B - 72.86 72.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
DBS 26.63 67.05B 26.56 26.56 26.63 0.10 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Shangri-La Asia 8.27 51.34B - 8.27 8.27 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
SingTel 3.29 49.31B 3.27 3.27 3.29 0.05 1.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
SingTel 3.29 49.31B 3.27 3.27 3.29 0.06 1.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
OCBC Bank 11.1 48.10B 11.07 11.07 11.1 0.07 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
JMH 58.63 46.54B - 58.63 58.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UOB 25.18 44.92B - 25.17 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
JSH 33.83 40.43B - 33.83 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Alibaba Pictures 1.46 21.92B - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Wilmar 3.96 19.66B - 3.96 3.96 0.11 2.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fortune REIT 8.6 17.62B - 8.6 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Thai Beverage 0.645 17.58B - 0.645 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
HK Land Holdings 6.03 16.68B - 6.03 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
IHH Healthcare 1.73 16.66B 1.78 1.73 1.78 0.07 4.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Genting SP 0.935 14.63B - 0.935 0.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Great Eastern Holdings Ltd 21.75 13.87B 21.78 21.75 21.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Capitaland 3.66 13.51B 3.67 3.66 3.67 0.04 1.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Keppel Corp 6.72 12.77B - 6.71 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Singapore Airlines 9.2 12.48B - 9.2 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Jardine C&C 28.52 12.22B - 28.52 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Dairy Farm Intl Holdings 8.57 11.97B - 8.55 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ST Engineering 3.4 10.15B - 3.4 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
City Development 8.22 9.93B - 8.21 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
City Developments Ltd Pref 1.169 9.93B - 1.169 1.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Ascendas Real Estate Inv 2.5 7.76B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore Exchange 6.86 7.67B - 6.86 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CapitaMall Trust 2.09 7.24B - 2.09 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Olam 1.83 7.03B - 1.82 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
United Overseas Land 6.21 6.32B - 6.21 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
AusNet Services 1.57 6.26B - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Capitacommercial Trust 1.69 6.21B - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Tan Chong International Ltd 2.09 6.00B - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
SATS Ltd 4.83 5.54B - 4.82 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Top Glove Corp 1.46 5.26B - 1.46 1.46 0.02 1.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Venture Corporation Ltd 15.99 5.05B - 15.99 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ComfortDelGro 2.38 4.98B - 2.38 2.38 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Frasers Property 1.61 4.86B - 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Semb Corp 2.93 4.84B - 2.93 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
United Industrial Corporation Ltd 2.86 4.67B - 2.86 2.86 0.06 2.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱