کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7393
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 08:17:04
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.44%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

337
قیمت روز
1 (0.41%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 03:32:35
13 (4.06%)
تغییر ۳ ماهه
30 (9.81%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.76%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 72.86 204.53B - 72.86 72.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
DBS 25.77 67.05B - 25.74 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Shangri-La Asia 9.64 51.34B - 9.64 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
SingTel 3.45 49.31B - 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
SingTel 3.45 49.31B - 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
OCBC Bank 11.28 48.10B - 11.28 11.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
JMH 58.63 46.54B - 58.63 58.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UOB 25.18 44.92B - 25.17 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
JSH 33.83 40.43B - 33.83 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Alibaba Pictures 1.58 21.92B - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Wilmar 3.6 19.66B - 3.6 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Fortune REIT 10.74 17.62B - 10.72 10.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Thai Beverage 0.645 17.58B - 0.645 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
HK Land Holdings 6.03 16.68B - 6.03 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
IHH Healthcare 1.86 16.66B - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Genting SP 0.92 14.63B - 0.91 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Great Eastern Holdings Ltd 25.94 13.87B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Capitaland 3.54 13.51B - 3.53 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Keppel Corp 6.72 12.77B - 6.71 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Singapore Airlines 9.2 12.48B - 9.2 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Jardine C&C 28.52 12.22B - 28.52 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Dairy Farm Intl Holdings 8.57 11.97B - 8.55 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ST Engineering 3.4 10.15B - 3.4 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
City Developments Ltd Pref 1.101 9.93B - 1.091 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
City Development 8.22 9.93B - 8.21 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ascendas Real Estate Inv 2.5 7.76B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore Exchange 6.86 7.67B - 6.86 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CapitaMall Trust 2.09 7.24B - 2.09 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Olam 1.83 7.03B - 1.82 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
United Overseas Land 6.21 6.32B - 6.21 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
AusNet Services 1.57 6.26B - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Capitacommercial Trust 1.69 6.21B - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Tan Chong International Ltd 2.51 6.00B - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
SATS Ltd 4.83 5.54B - 4.82 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Top Glove Corp 1.65 5.26B - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Venture Corporation Ltd 15.99 5.05B - 15.99 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ComfortDelGro 2.67 4.98B - 2.65 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Frasers Property 1.61 4.86B - 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Semb Corp 2.93 4.84B - 2.93 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
United Industrial Corporation Ltd 2.93 4.67B - 2.92 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲