شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7291
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:55:18
0 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

314
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:02
5 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
39 (11.07%)
تغییر ۶ ماهه
33 (9.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 73.16 204.53B - 73.16 73.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
DBS 23.8 67.05B 23.78 23.78 23.8 0.36 1.51% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Shangri-La Asia 10.88 51.34B - 10.88 10.88 0.26 2.39% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
SingTel 3.06 49.31B - 3.06 3.06 0.02 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
SingTel 3.07 49.31B 3.08 3.07 3.08 0.04 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
OCBC Bank 11.07 48.10B 11.04 11.04 11.07 0.16 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
JMH 58.63 46.54B - 58.63 58.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UOB 25.18 44.92B - 25.17 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
JSH 33.83 40.43B - 33.83 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Alibaba Pictures 1.18 21.92B - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۳
Wilmar 3.14 19.66B - 3.14 3.14 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Fortune REIT 9.1 17.62B - 9.1 9.1 0.11 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Thai Beverage 0.645 17.58B - 0.645 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
HK Land Holdings 6.03 16.68B - 6.03 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
IHH Healthcare 1.84 16.66B - 1.84 1.84 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Genting SP 0.97 14.63B - 0.97 0.97 0.02 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Great Eastern Holdings Ltd 25.45 13.87B - 25.45 25.45 0.07 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Capitaland 3.15 13.51B - 3.15 3.15 0.07 2.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Keppel Corp 6.72 12.77B - 6.71 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Singapore Airlines 9.2 12.48B - 9.2 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Jardine C&C 28.52 12.22B - 28.52 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Dairy Farm Intl Holdings 8.57 11.97B - 8.55 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ST Engineering 3.4 10.15B - 3.4 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
City Development 8.22 9.93B - 8.21 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
City Developments Ltd Pref 1.055 9.93B 1.051 1.051 1.055 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Ascendas Real Estate Inv 2.5 7.76B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore Exchange 6.86 7.67B - 6.86 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CapitaMall Trust 2.09 7.24B - 2.09 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Olam 1.83 7.03B - 1.82 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
United Overseas Land 6.21 6.32B - 6.21 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
AusNet Services 1.57 6.26B - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Capitacommercial Trust 1.69 6.21B - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Tan Chong International Ltd 2.4 6.00B 2.39 2.39 2.4 0.05 2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
SATS Ltd 4.83 5.54B - 4.82 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Top Glove Corp 1.89 5.26B - 1.89 1.89 0.11 5.82% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Venture Corporation Ltd 15.99 5.05B - 15.99 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ComfortDelGro 2.11 4.98B 2.13 2.11 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Frasers Property 1.61 4.86B - 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Semb Corp 2.93 4.84B - 2.93 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
United Industrial Corporation Ltd 2.81 4.67B 2.8 2.8 2.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳