شاخص یاب
سیرالئون
سیرالئون

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 55 1.88B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Petrol 316 715.60M - 316 316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Zavarovalnica 29.5 684.33M - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Telekom Sloven 63.4 594.73M - 63.4 63.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Luka Koper DD 28.2 431.20M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Pozavar0Valnic 15.5 291.01M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Gorenje 53 273.56M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cinkarna Celje 206 206.10M - 206 206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mercator 23.6 168.11M - 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
KD Group 52.5 115.05M - 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Unior 16 52.51M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Intereuropa 2.9 39.05M - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Skupina Prva Pref 21.8 - - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷