شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سیرالئون
سیرالئون

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 68.8 1.88B - 68.4 68.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Petrol 356 715.60M - 354 356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Zavarovalnica 32.3 684.33M - 32.3 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Telekom Sloven 56.4 594.73M - 56.4 56.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Luka Koper DD 22.8 431.20M - 22.8 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Pozavar0Valnic 17.4 291.01M - 17.1 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Gorenje 53 273.56M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cinkarna Celje 186 206.10M - 186 186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Mercator 21 168.11M - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
KD Group 86.5 115.05M - 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Unior 14.6 52.51M - 14.5 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Intereuropa 1.44 39.05M - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Skupina Prva Pref 21 - - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Salus Ljubljana 670 - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۰۱