کالایاب
شاخص یاب
سیرالئون
سیرالئون

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 60.8 1.88B - 60.8 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Petrol 340 715.60M - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Zavarovalnica 31.9 684.33M - 31.9 31.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Telekom Sloven 64.2 594.73M - 64.2 64.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Luka Koper DD 28 431.20M - 28 28 0.50 1.79% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Pozavar0Valnic 16.5 291.01M - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Gorenje 53 273.56M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cinkarna Celje 195 206.10M - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Mercator 26 168.11M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
KD Group 86.5 115.05M - 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۲۳:۳۲
Unior 14.9 52.51M - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Intereuropa 2.58 39.05M - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Skupina Prva Pref 21.8 - - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Salus Ljubljana 660 - 660 660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲