کالایاب
شاخص یاب
سیرالئون
سیرالئون

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 63.6 1.88B - 63.6 63.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Petrol 354 715.60M - 354 354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Zavarovalnica 31.7 684.33M - 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Telekom Sloven 62 594.73M - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Luka Koper DD 27.5 431.20M - 27.5 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Pozavar0Valnic 16.9 291.01M - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Gorenje 53 273.56M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cinkarna Celje 190 206.10M - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Mercator 26 168.11M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
KD Group 86.5 115.05M - 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Unior 15.5 52.51M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Intereuropa 2.62 39.05M - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Salus Ljubljana 635 - 635 635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Skupina Prva Pref 21.8 - - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷