شاخص یاب
سیرالئون
سیرالئون

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 57.6 1.88B - 57.6 57.6 0.20 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Petrol 321 715.60M - 321 321 1.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Zavarovalnica 32 684.33M - 32 32 0.50 1.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Telekom Sloven 63.8 594.73M - 63.8 63.8 0.60 0.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Luka Koper DD 27.3 431.20M - 27.3 27.3 0.10 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Pozavar0Valnic 15.6 291.01M - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Gorenje 53 273.56M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cinkarna Celje 200 206.10M - 200 200 1.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Mercator 22.6 168.11M - 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
KD Group 64 115.05M - 64 64 4.50 7.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Unior 17 52.51M - 17 17 0.10 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Intereuropa 2.72 39.05M - 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Skupina Prva Pref 21.8 - - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷