کالایاب
شاخص یاب
سیرالئون
سیرالئون

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 59.2 1.88B - 59.2 59.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Petrol 348 715.60M - 348 348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Zavarovalnica 34.3 684.33M - 34.3 34.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Telekom Sloven 66 594.73M - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Luka Koper DD 27.5 431.20M - 27.5 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Pozavar0Valnic 17.2 291.01M - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Gorenje 53 273.56M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cinkarna Celje 213 206.10M - 213 213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Mercator 23 168.11M - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۵:۰۱
KD Group 82.5 115.05M - 82.5 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Unior 15.9 52.51M - 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Intereuropa 2.62 39.05M - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Salus Ljubljana 635 - 635 635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Skupina Prva Pref 21.8 - - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷