کالایاب
شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:09:20
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

133
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
19 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
15 (12.71%)
تغییر ۶ ماهه
31 (30.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 102.4 378.61B - 102.4 103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
STC 112.4 179.40B - 112 112.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
National Com Bnk 51.4 145.80B - 51.4 51.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Al Rajhi 66.5 140.24B - 66.5 66.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Saudi Electric. 19.9 86.75B - 19.9 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
MAADEN 48.9 66.84B - 48.9 49.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
samba 31 65.00B - 30.7 31.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Almarai 50.9 60.40B - 50.9 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
RIBL 26.6 48.78B - 26.6 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SABB 36.9 47.33B - 36.9 37.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
YANSAB 55.8 41.91B - 55.8 55.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BSFR 37.75 40.86B - 37.75 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Jabal Omar 26.75 38.06B - 26.75 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Kingdom 7.75 32.28B - 7.75 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Alinma 23.94 32.13B - 23.94 23.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
ARNB 25.25 32.00B - 25.25 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SAFCO 83 25.71B - 83 83.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Petro Rabigh 20.24 24.84B - 20.24 20.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Saudi Kayan 10.84 23.67B - 10.82 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Savola Group 31.25 19.89B - 31.25 31.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Alawwal Bank 19.58 16.41B - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Jarir 169 16.00B - 169 169.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Etihad Etisalat 24.8 15.08B - 24.8 24.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
TASNEE 14.84 14.81B - 14.84 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Petrochem 22.9 14.30B - 22.9 23.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
ALBILAD 27.7 14.05B - 27.7 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
saib 17 13.58B - 16.98 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
SIIG 23.2 13.16B - 23.2 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
MCDC 77 12.92B - 77 78.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
BJAZ 14.76 12.10B - 14.76 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Bahri 26.9 12.07B - 26.9 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Dar Al Arkan 11.88 11.38B - 11.88 11.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Advanced 58.2 10.78B - 58.2 58.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Emaar EC 10.2 10.20B - 10.2 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Mouwasat 88.9 9.40B - 88.9 89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Tawuniya 70.3 8.88B - 70 71.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Sipchem 19.5 8.22B - 19.34 19.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Sahara 17.46 7.97B - 17.42 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
SRMG 91.1 7.85B - 91.1 91.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Catering 90.5 7.63B - 90.5 91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲