شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:52:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

107
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:01:52
4 (3.88%)
تغییر ۳ ماهه
4 (3.60%)
تغییر ۶ ماهه
107 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 119.8 378.61B - 119.4 119.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
STC 84.5 179.40B - 84.3 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
National Com Bnk 45.95 145.80B - 45.95 45.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Al Rajhi 86.4 140.24B - 86.2 86.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Saudi Electric. 15.44 86.75B - 15.42 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
MAADEN 50.5 66.84B - 50.4 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
samba 31.3 65.00B - 31.25 31.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Almarai 50.9 60.40B - 50.9 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
RIBL 17.34 48.78B - 17.34 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
SABB 32.9 47.33B - 32.85 32.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
YANSAB 66.7 41.91B - 66.7 66.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
BSFR 31.3 40.86B - 31.3 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Jabal Omar 35.15 38.06B - 35.1 35.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Kingdom 7.65 32.28B - 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Alinma 22.04 32.13B - 22.04 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
ARNB 31.1 32.00B - 31.05 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
SAFCO 76.8 25.71B - 76.5 76.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Petro Rabigh 20.44 24.84B - 20.44 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Saudi Kayan 13.92 23.67B - 13.9 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Savola Group 26.9 19.89B - 26.75 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Alawwal Bank 14.76 16.41B - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Jarir 154.4 16.00B - 154 154.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Etihad Etisalat 18.32 15.08B - 18.24 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
TASNEE 16.6 14.81B - 16.58 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Petrochem 27.4 14.30B - 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ALBILAD 24.62 14.05B - 24.54 24.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
saib 16.96 13.58B - 16.96 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
SIIG 25 13.16B - 24.96 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
MCDC 80.7 12.92B - 80.5 80.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
BJAZ 14.2 12.10B - 14.2 14.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Bahri 32.95 12.07B - 32.95 33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Dar Al Arkan 8.7 11.38B - 8.7 8.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Advanced 53.3 10.78B - 53.1 53.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Emaar EC 8.22 10.20B - 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Mouwasat 76.2 9.40B - 76.1 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Tawuniya 63.2 8.88B - 63.2 63.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Sipchem 20.6 8.22B - 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Sahara 16.36 7.97B - 16.36 16.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
SRMG 91.8 7.85B - 91.5 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Catering 87 7.63B - 87 87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳