شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:02:13
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:15
13 (12.38%)
تغییر ۳ ماهه
15 (14.56%)
تغییر ۶ ماهه
118 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 123.4 378.61B - 123 123.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
STC 100.4 179.40B - 100.2 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
National Com Bnk 52.6 145.80B - 52.6 52.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Al Rajhi 100.8 140.24B - 100.6 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Saudi Electric. 16.74 86.75B - 16.64 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
MAADEN 55 66.84B - 54.9 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
samba 37.05 65.00B - 36.75 37.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Almarai 55.3 60.40B - 55.2 55.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
RIBL 23.54 48.78B - 23.3 23.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
SABB 37.1 47.33B - 36.95 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
YANSAB 69.2 41.91B - 69.2 69.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
BSFR 37.5 40.86B - 37.5 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Jabal Omar 33.85 38.06B - 33.85 33.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Kingdom 8.47 32.28B - 8.44 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Alinma 24.08 32.13B - 24 24.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
ARNB 35.25 32.00B - 35.25 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
SAFCO 80.4 25.71B - 80 80.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Petro Rabigh 19.56 24.84B - 19.48 19.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Saudi Kayan 13.66 23.67B - 13.58 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Savola Group 32.95 19.89B - 32.6 32.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Alawwal Bank 16.58 16.41B - 16.4 16.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Jarir 146.8 16.00B - 146.8 147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Etihad Etisalat 18.12 15.08B - 18.04 18.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
TASNEE 16.44 14.81B - 16.2 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Petrochem 27.25 14.30B - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
ALBILAD 29.3 14.05B - 29.1 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
saib 19.3 13.58B - 19.3 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
SIIG 24.94 13.16B - 24.9 24.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
MCDC 76.3 12.92B - 76.2 76.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
BJAZ 16.06 12.10B - 16.04 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Bahri 30.1 12.07B - 30.1 30.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Dar Al Arkan 10.22 11.38B - 10.2 10.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Advanced 55 10.78B - 54.7 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Emaar EC 9.91 10.20B - 9.66 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Mouwasat 75.6 9.40B - 75 75.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Tawuniya 58.2 8.88B - 58.2 58.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Sipchem 19.9 8.22B - 19.82 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Sahara 16.1 7.97B - 15.98 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
SRMG 83.2 7.85B - 83.2 83.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Catering 84 7.63B - 83.9 84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۴