شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:25:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

106
قیمت روز
1 (0.95%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 13:01:31
1 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
106 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
106 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 124.8 378.61B - 123.6 124.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
STC 83 179.40B - 81.1 83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
National Com Bnk 43.2 145.80B - 43.2 43.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Al Rajhi 86 140.24B - 85.3 86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Saudi Electric. 15.62 86.75B - 15.52 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
MAADEN 45 66.84B - 45 45.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
samba 30.9 65.00B - 30.9 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Almarai 46 60.40B - 46 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
RIBL 16.96 48.78B - 16.94 16.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
SABB 32.95 47.33B - 32.05 32.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
YANSAB 63.7 41.91B - 63.2 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
BSFR 34 40.86B - 33.35 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Jabal Omar 35.15 38.06B - 35.15 35.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Kingdom 7.99 32.28B - 7.96 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Alinma 20.7 32.13B - 20.7 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
ARNB 32.75 32.00B - 31.35 32.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
SAFCO 84.5 25.71B - 84.5 86.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Petro Rabigh 20.56 24.84B - 20.56 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Saudi Kayan 15.5 23.67B - 15.5 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Savola Group 29.45 19.89B - 29.35 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Alawwal Bank 14.46 16.41B - 14.32 14.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Jarir 177.6 16.00B - 177.6 178.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Etihad Etisalat 16.4 15.08B - 16.26 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
TASNEE 17.36 14.81B - 17.36 17.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Petrochem 25.65 14.30B - 25.65 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
ALBILAD 23.1 14.05B - 23.1 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
saib 17.66 13.58B - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
SIIG 24.3 13.16B - 24.3 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
MCDC 78.8 12.92B - 78.8 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
BJAZ 13.78 12.10B - 13.78 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Bahri 32.55 12.07B - 32.55 32.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Dar Al Arkan 9.22 11.38B - 9.22 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Advanced 47.9 10.78B - 47.05 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Emaar EC 8.25 10.20B - 8.25 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Mouwasat 68.8 9.40B - 68.8 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Tawuniya 52.8 8.88B - 52.8 52.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Sipchem 20.88 8.22B - 20.4 20.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Sahara 16.36 7.97B - 16.26 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
SRMG 87.2 7.85B - 87.1 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Catering 77.3 7.63B - 77.3 78.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳