کالایاب
شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0159
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:08:12
0 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,100
قیمت روز
130 (6.6%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
100 (5.00%)
تغییر ۳ ماهه
183 (9.55%)
تغییر ۶ ماهه
221 (11.76%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,799
قیمت روز
39 (0.83%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:32:56
317 (7.07%)
تغییر ۳ ماهه
682 (16.57%)
تغییر ۶ ماهه
428 (9.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii Pref 207 4956.68B 206.92 206.92 207 2.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Sberbank Rossii 239.41 4956.68B 239.19 239.19 239.41 2.71 1.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
NK Rosneft 417.2 4183.10B 415.3 415.3 417.2 5.05 1.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lukoil 5333.5 3722.07B 5332 5332 5333.5 24.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Gazprom PAO 232.36 3408.99B 232.94 232.36 232.94 0.27 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
NOVATEK 1298.4 2669.82B 1296.8 1296.8 1298.4 4.40 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
MMC Norilsk Nickel 14140 1835.65B 14126 14126 14140 80.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Tatneft-3 764.2 1543.00B 761.9 761.9 764.2 0.70 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Tatneft Pref 633.4 1543.00B 635 633.4 635 2.60 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Gazprom Neft 401.75 1535.71B 401.65 401.65 401.75 2.70 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Surgut 26.04 1266.75B 26 26 26.04 0.12 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Surgut-pref 41.51 1266.75B 41.465 41.465 41.51 0.10 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
NLMK ao 169.38 923.19B 171.68 169.38 171.68 1.58 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Severstal - ao 1099 776.58B 1097.4 1097.4 1099 3.60 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ALROSA ao 88.98 753.44B 89.04 88.98 89.04 0.05 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Yandex 2402.6 741.74B 2411.2 2402.6 2411.2 22.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
VTB 0.0406 626.38B - 0.0403 0.0406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۳۲
MTS 282.85 567.74B 283.65 282.85 283.65 2.45 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Polyus 5891.5 556.95B 5947.5 5891.5 5947.5 39.50 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
MMK 46.08 473.99B 45.99 45.99 46.08 0.34 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Magnit 3814.5 469.12B 3813.5 3813.5 3814.5 124.50 3.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
X5 Retail Group 2182.5 449.46B 2183.5 2182.5 2183.5 28.50 1.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۳۲
Inter rao ees 4.736 425.06B 4.7465 4.736 4.7465 0.09 1.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Bashneft ANK ao 1905 370.88B 1903.5 1903.5 1905 14.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ANK Bashneft Pref 1656 370.88B 1653 1653 1656 6.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
MegaFon OAO 650.6 319.18B - 650.6 650.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Uralkaliy 87.72 300.97B 87.62 87.62 87.72 0.12 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
PhosAgro ao 2479 296.56B 2471 2471 2479 6.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
RusHydro JSC 0.61 290.56B 0.6012 0.6012 0.61 0.01 2.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UAC OAO 0.648 282.89B 0.6465 0.6465 0.648 0.01 1.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
AK Transneft Pref 161550 261.06B 160400 160400 161550 2000.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Polymetal International 783.5 254.28B 780.8 780.8 783.5 6.20 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
United Company Rusal 25.89 247.32B 25.9 25.89 25.9 0.41 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Moskovskaya Birzha OAO 89.87 245.53B 89.74 89.74 89.87 0.52 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
FSK EES 0.2015 239.32B 0.2013 0.2013 0.2015 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
PIK 371.1 221.27B 371 371 371.1 1.70 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Rostelecom 80.1 205.79B 80.12 80.1 80.12 0.18 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiMES Rostelekom Pref 63.55 205.79B 63.45 63.45 63.55 0.30 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
MGTS-4 2050 197.03B 2040 2040 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Moskovskaya Telefonnaya Set 2110 197.03B 2125 2110 2125 10.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲