کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:45:28
0 (2.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.60%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,232
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:02:27
728 (8.56%)
تغییر ۳ ماهه
1,370 (17.43%)
تغییر ۶ ماهه
1,061 (12.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tusnad 0.042 - - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۰۶
Poiana Brasov 0.0125 - - 0.0125 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۴:۰۳
Uzuc SA 3.7 - - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۰:۳۳
Transilvania Leasing Credit 0.024 - - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۰۲
Aro Palace 0.25 - - 0.25 0.25 0.01 4.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۳:۰۴
Conect Business Park SA 34 - - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Ior SA 0.398 - - 0.398 0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۳
Amylon SA 1.08 - - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۳۲
Ceprocim SA 2.3 - - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۳۲
Societatea Comerciala de Tratament 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Conted Sa Doro 27 - - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
URB Rulmenti Suceava SA 0.66 - - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Diy Financial 2.3 - - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۰۶
Nord 7.05 - - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۱۲:۰۲
Mobex SA 6 - - 6 6 1.00 16.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Ema SA 0.11 - - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Farmaceutica R 0.362 - - 0.362 0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۲
Mecanica Rotes SA 0.26 - - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Ceprohart SA 8.8 - - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Transilvania Broker 12.7 - - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۳۲
Feper 0.23 - - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۰۴
Flamura SA 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Cerealcom 0.019 - - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Granitul SA 7 - - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۲