کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2317
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:15:07
0 (3.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.09%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,442
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:02:26
696 (7.95%)
تغییر ۳ ماهه
1,394 (17.32%)
تغییر ۶ ماهه
1,059 (12.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Minexfor SA 5.9 - - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۲
Somplast 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Grupul Editorilor si Difuzorilor de 1.6 - - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Luceafarul SA 52.8 - - 52.8 52.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Avicola Bucuresti SA 7.65 - - 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Stirom Bucures 17.55 - 17.55 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Iprolam 7.45 - - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lactag SA 18 - - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lacta SA 0.026 - - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Natura Quattuor Energia 0.398 - - 0.398 0.398 0.07 17.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷
Foros SA 0.117 - - 0.117 0.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mobila Radauti SA 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Faimar 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Anteco SA 0.041 - - 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Transcom SA 1.68 - - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Transilana 0.13 - - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Comtram SA 4.8 - - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Concifor SA 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Potis Capital SA 3.4 - - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Comcereal SA 7 - - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Primcom 11.4 - - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Sifi CJ Logistic SA 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Mobex SA 6 - - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Albapam 0.48 - - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Ceprocim SA 2.12 - - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Bittnet Systems 1.08 - - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Mecanica Fina SA 5.3 - - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۳۲
Mecanoenergetica 0.0135 - - 0.0135 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Conted Sa Doro 27 - - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
International Caviar 0.098 - - 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
Constructii Feroviare Galati 5.7 - - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
Farmaceutica R 0.362 - - 0.362 0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Life Is Hard 5.95 - - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Turism Covasna 0.0445 - - 0.0445 0.0445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Nord 7.1 - - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Transilvania Broker 12.8 - - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
AAGES 3.04 - - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Avioane Craiova 12 - - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Tusnad 0.05 - - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Transilvania Leasing Credit 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲