شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.232
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:06:17
0 (2.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.41%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,545
قیمت روز
28 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 04:02:49
400 (4.37%)
تغییر ۳ ماهه
1,274 (15.40%)
تغییر ۶ ماهه
985 (11.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 549.8 495.38B - 549.8 549.8 2.80 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bayer 314.2 398.34B - 314.2 314.2 5.90 1.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Allianz 1000 390.74B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Daimler 227.5 325.82B - 227.5 227.5 7.50 3.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Adidas 1350.4 200.22B - 1350.4 1350.4 23.40 1.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Deutsche Bank AG 33.58 117.31B - 33.58 33.58 1.13 3.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
E.ON SE 42 97.13B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Erste Group Bank AG 142 70.89B - 142 142 0.70 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Lufthansa 71.5 58.21B - 71.5 71.5 0.80 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Uniper SE 132 43.48B - 132 132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Omv Petrom S.A 0.4155 35.95B - 0.4155 0.4155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
S.N.G.N Romgaz 37 14.20B - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Banca Transilv 2.4 10.29B - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
BRD Groupe 13.6 8.96B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
BRD Groupe 14.22 8.96B - 14.22 14.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Fondul Proprietatea 1.085 8.21B - 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Fondul Proprietatea 1.19 8.21B - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Sntgn Transgaz 366 3.78B - 366 366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
Electrica 11.3 3.39B - 11.3 11.3 0.10 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Alro Slatina 2.31 3.00B - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
S N Nuclearele 13.38 2.21B - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Rompetrol Rafi 0.047 2.20B - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
C.N.T.E.E. Tra 19.9 1.62B - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Zentiva Bucure 3.3 1.42B - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
SIF Moldova 1.395 1.40B - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Sif Banat Cris 2.41 1.30B - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Sif Oltenia Cr 2.18 1.21B - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Digi Communications 30.3 1.09B - 30.3 30.3 0.10 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sphera Franchise 20.7 1.05B - 20.7 20.7 0.10 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Conpet Sa Ploi 78.8 774.85M - 78.8 78.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Aerostar Bacau 5.2 743.11M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Med Life 33.4 686.50M - 33.4 33.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۶:۳۳
Sif Muntenia B 0.714 614.96M - 0.714 0.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
Chimcomplex SA Borzesti 5 611.83M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Oil Terminal C 0.263 486.52M - 0.263 0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
T.M.K. - Artro 3.6 457.71M - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
IM Vinaria Purcari 21.5 358.00M - 21.5 21.5 0.20 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Antibiotice Ia 0.506 349.10M - 0.506 0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
Biofarm Bucure 0.322 340.94M - 0.322 0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
Teraplast Bist 0.324 308.49M - 0.324 0.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳