کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2344
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 23:01:05
0 (0.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.52%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:02:20
812 (9.87%)
تغییر ۳ ماهه
1,271 (16.37%)
تغییر ۶ ماهه
850 (10.38%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 501 495.38B - 501 501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Bayer 300.9 398.34B - 300.9 300.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Allianz 940 390.74B - 940 940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Daimler 196 325.82B - 196 196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Adidas 1236.6 200.22B - 1236.6 1236.6 5.20 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۳:۰۳
Deutsche Bank AG 29 117.31B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
E.ON SE 39 97.13B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Erste Group Bank AG 142.1 70.89B - 142.1 142.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Lufthansa 60.76 58.21B - 60.76 60.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Uniper SE 126 43.48B - 126 126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Omv Petrom S.A 0.4015 35.95B - 0.4015 0.4015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
S.N.G.N Romgaz 33.1 14.20B - 33.1 33.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Banca Transilv 2.32 10.29B - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
BRD Groupe 13.32 8.96B - 13.32 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
BRD Groupe 13.6 8.96B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Fondul Proprietatea 1.105 8.21B - 1.105 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Fondul Proprietatea 1.085 8.21B - 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Sntgn Transgaz 345 3.78B - 345 345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Electrica 11.3 3.39B - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Alro Slatina 2.26 3.00B - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
S N Nuclearele 11.8 2.21B - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Rompetrol Rafi 0.046 2.20B - 0.046 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
C.N.T.E.E. Tra 20 1.62B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Zentiva Bucure 3.59 1.42B - 3.59 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
SIF Moldova 1.4 1.40B - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Sif Banat Cris 2.26 1.30B - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Sif Oltenia Cr 2.12 1.21B - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Digi Communications 30 1.09B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Sphera Franchise 18.9 1.05B - 18.9 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Conpet Sa Ploi 77.4 774.85M - 77.4 77.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Aerostar Bacau 5 743.11M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Med Life 31.5 686.50M - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Sif Muntenia B 0.65 614.96M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Chimcomplex SA Borzesti 5 611.83M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۳۲
Oil Terminal C 0.25 486.52M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
T.M.K. - Artro 3.5 457.71M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
IM Vinaria Purcari 22.4 358.00M - 22.4 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Antibiotice Ia 0.516 349.10M - 0.516 0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Biofarm Bucure 0.331 340.94M - 0.331 0.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Teraplast Bist 0.303 308.49M - 0.303 0.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳