کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2413
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 06:33:17
0 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.71%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

8,626
قیمت روز
120 (1.39%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 05:02:48
594 (7.40%)
تغییر ۳ ماهه
1,173 (15.74%)
تغییر ۶ ماهه
660 (8.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 565.6 495.38B - 565.6 565.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Bayer 263.2 398.34B - 263.2 263.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Allianz 1009.6 390.74B - 1009.6 1009.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Daimler 236.2 325.82B - 236.2 236.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Adidas 1253.8 200.22B - 1253.8 1253.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۳۲
Deutsche Bank AG 30.02 117.31B - 30.02 30.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
E.ON SE 46.9 97.13B - 46.9 46.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Erste Group Bank AG 154 70.89B - 154 154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Lufthansa 70.78 58.21B - 70.78 70.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Uniper SE 125 43.48B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Omv Petrom S.A 0.396 35.95B - 0.396 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
S.N.G.N Romgaz 32 14.20B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Banca Transilv 2.365 10.29B - 2.365 2.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
BRD Groupe 12.02 8.96B - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
BRD Groupe 12.36 8.96B - 12.36 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Fondul Proprietatea 1.055 8.21B - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Fondul Proprietatea 1.07 8.21B - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۳۲
Sntgn Transgaz 369 3.78B - 369 369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Electrica 11.35 3.39B - 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Alro Slatina 2.11 3.00B - 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
S N Nuclearele 10.8 2.21B - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Rompetrol Rafi 0.047 2.20B - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
C.N.T.E.E. Tra 20.9 1.62B - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Zentiva Bucure 3.9 1.42B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
SIF Moldova 1.34 1.40B - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Sif Banat Cris 2.21 1.30B - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Sif Oltenia Cr 2.09 1.21B - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Digi Communications 28.8 1.09B - 28.8 28.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Sphera Franchise 20 1.05B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Conpet Sa Ploi 78.4 774.85M - 78.4 78.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Aerostar Bacau 5 743.11M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Med Life 32.5 686.50M - 32.5 32.5 1.50 4.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۲
Sif Muntenia B 0.634 614.96M - 0.634 0.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Chimcomplex SA Borzesti 5 611.83M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Oil Terminal C 0.154 486.52M - 0.154 0.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
T.M.K. - Artro 3.88 457.71M - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
IM Vinaria Purcari 23.8 358.00M - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Antibiotice Ia 0.495 349.10M - 0.495 0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Biofarm Bucure 0.345 340.94M - 0.345 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Teraplast Bist 0.288 308.49M - 0.288 0.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲