کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2357
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:12:22
0 (2.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

8,272
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:42
1,070 (14.86%)
تغییر ۳ ماهه
290 (3.38%)
تغییر ۶ ماهه
681 (7.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 470 495.38B - 470 470 2.70 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Bayer 296.3 398.34B - 296.3 296.3 0.50 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz 1025.2 390.74B - 1025.2 1025.2 57.90 5.99% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Daimler 277.2 325.82B - 277.2 277.2 7.20 2.67% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Adidas 1100 200.22B - 1100 1100 70.00 6.80% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Deutsche Bank AG 37.27 117.31B - 37.27 37.27 0.47 1.28% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
E.ON SE 46.12 97.13B - 46.12 46.12 1.08 2.33% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Erste Group Bank AG 176 70.89B - 176 176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Lufthansa 103.3 58.21B - 103.3 103.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۹:۰۱
Uniper SE 129.65 43.48B - 129.65 129.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Omv Petrom S.A 0.3655 35.95B - 0.3655 0.3655 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S.N.G.N Romgaz 33.15 14.20B - 33.15 33.15 0.05 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Banca Transilv 2.135 10.29B - 2.135 2.135 0.02 0.71% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BRD Groupe 13.1 8.96B - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
BRD Groupe 13.38 8.96B - 13.38 13.38 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Fondul Proprietatea 0.954 8.21B - 0.954 0.954 0.01 1.27% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Fondul Proprietatea 0.89 8.21B - 0.89 0.89 0.06 7.62% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Sntgn Transgaz 350 3.78B - 350 350 1.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Electrica 11.15 3.39B - 11.15 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Alro Slatina 2.26 3.00B - 2.26 2.26 0.02 0.88% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S N Nuclearele 10.48 2.21B - 10.48 10.48 0.08 0.77% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Rompetrol Rafi 0.047 2.20B - 0.047 0.047 0.00 2.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
C.N.T.E.E. Tra 21.1 1.62B - 21.1 21.1 0.10 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Zentiva Bucure 4.48 1.42B - 4.48 4.48 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SIF Moldova 1.165 1.40B - 1.165 1.165 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Sif Banat Cris 2.11 1.30B - 2.11 2.11 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Sif Oltenia Cr 2.1 1.21B - 2.1 2.1 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Digi Communications 24.8 1.09B - 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sphera Franchise 17.9 1.05B - 17.9 17.9 0.20 1.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Conpet Sa Ploi 78 774.85M - 78 78 0.40 0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Aerostar Bacau 4.96 743.11M - 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Med Life 28.5 686.50M - 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Sif Muntenia B 0.61 614.96M - 0.61 0.61 0.01 1.67% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Chimcomplex SA Borzesti 5 611.83M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Oil Terminal C 0.1335 486.52M - 0.1335 0.1335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
T.M.K. - Artro 3.9 457.71M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
IM Vinaria Purcari 18.9 358.00M - 18.9 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Antibiotice Ia 0.466 349.10M - 0.466 0.466 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Biofarm Bucure 0.317 340.94M - 0.317 0.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Teraplast Bist 0.24 308.49M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲