شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2308
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:06:19
0 (2.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.43%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,693
قیمت روز
28 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:01:20
592 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
1,388 (16.72%)
تغییر ۶ ماهه
1,032 (11.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 587.2 495.38B - 587.2 587.2 1.80 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Bayer 336 398.34B - 336 336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱:۰۱
Allianz 1060.8 390.74B - 1060.8 1060.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Daimler 257 325.82B - 257 257 4.00 1.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Adidas 1292.4 200.22B - 1292.4 1292.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲
Deutsche Bank AG 33.1 117.31B - 33.1 33.1 0.70 2.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
E.ON SE 41.635 97.13B - 41.635 41.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Erste Group Bank AG 161.2 70.89B - 161.2 161.2 0.40 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Lufthansa 85 58.21B - 85 85 0.98 1.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Uniper SE 133 43.48B - 133 133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
Omv Petrom S.A 0.4335 35.95B - 0.4335 0.4335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
S.N.G.N Romgaz 37.4 14.20B - 37.4 37.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Banca Transilv 2.43 10.29B - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
BRD Groupe 13.6 8.96B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
BRD Groupe 14.58 8.96B - 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Fondul Proprietatea 1.085 8.21B - 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Fondul Proprietatea 1.19 8.21B - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sntgn Transgaz 371.5 3.78B - 371.5 371.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Electrica 11.2 3.39B - 11.2 11.2 0.05 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Alro Slatina 2.26 3.00B - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
S N Nuclearele 14 2.21B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Rompetrol Rafi 0.047 2.20B - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
C.N.T.E.E. Tra 20.4 1.62B - 20.4 20.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۹:۰۱
Zentiva Bucure 3.35 1.42B - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۹:۰۱
SIF Moldova 1.43 1.40B - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sif Banat Cris 2.52 1.30B - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sif Oltenia Cr 2.2 1.21B - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Digi Communications 33.2 1.09B - 33.2 33.2 0.20 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Sphera Franchise 20.5 1.05B - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Conpet Sa Ploi 80.4 774.85M - 80.4 80.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۹:۰۱
Aerostar Bacau 5.05 743.11M - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۹:۰۱
Med Life 33 686.50M - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Sif Muntenia B 0.754 614.96M - 0.754 0.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Chimcomplex SA Borzesti 5 611.83M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Oil Terminal C 0.264 486.52M - 0.264 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
T.M.K. - Artro 4.5 457.71M - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۹:۰۱
IM Vinaria Purcari 22.5 358.00M - 22.5 22.5 0.30 1.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Antibiotice Ia 0.492 349.10M - 0.492 0.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Biofarm Bucure 0.324 340.94M - 0.324 0.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Teraplast Bist 0.275 308.49M - 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱