شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 16:42:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:09
114 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
114 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
114 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,192
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 14:07:33
137 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
744 (7.87%)
تغییر ۶ ماهه
1,095 (12.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 180 142.70B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Industries Qatar 134.9 67.22B - 132.1 134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Qatar Islamic Bank 149 27.76B - 147 149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Masraf al rayan 39 26.51B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Qatar Telecom 68 23.22B - 68 68.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Ezdan 13.49 21.96B - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Electricity&Water 182 20.48B - 181.9 182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Mesaieed Petrochemical Holding 17.45 19.28B - 17.37 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Commercial Bank Qatar 41 15.51B - 40.5 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Qatar Fuel 193 14.54B - 191.2 193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Barwa 39.4 13.94B - 38.8 39.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Qatar Insurance Co 35 11.41B - 35 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
Gas Transport Co 18.97 8.83B - 18.97 18.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Doha Bank 20.9 8.39B - 20.3 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Int Islamic Bank 66.8 8.22B - 66.7 66.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Vodafone Group PLC 8.28 7.74B - 8.28 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Qatar Navigation 67.2 7.36B - 67.2 68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Al Ahli Bank 31.01 6.42B - 31.01 31.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Aamal 9.72 5.83B - 9.72 9.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
United Development Co 15.35 5.01B - 15.35 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
General Insurance&Re 39.2 4.37B - 39.2 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Al-Khalij Holding 26.5 3.89B - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Al khalij Commercial Bank 11.5 3.85B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
National Cement Co 62.5 3.73B - 62.5 62.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Gulf International 14.3 3.29B - 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Al Meera 146.1 3.02B - 146.1 146.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Gulf warehousing Co 41.5 2.46B - 41.5 41.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Mannai Corp. 56.9 2.24B - 55.1 56.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Industrial Manufacturing Co 40.71 1.93B - 40.71 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Medicare 66 1.85B - 65.9 66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Zad Holding Co 120 1.26B - 120 120 1.00 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Meat&Livestock 69.1 1.15B - 69.1 69.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Mazaya 7.11 827.70M - 6.91 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Islamic Insurance Co 56 765.00M - 55.5 56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Doha Insurance 12.25 650.00M - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
Salam International 4.74 605.87M - 4.74 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
National Leasing 8.68 472.54M - 8.68 8.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Dlala 9.8 463.75M - 9.8 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Investment Holding 5.2 458.16M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Al Kaleej Takaful 9.2 280.81M - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶