کالایاب
شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:21:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

110
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:01:46
1 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
110 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
110 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,348
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:32:00
412 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
155 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
1,152 (12.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 183 142.70B - 183 183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Industries Qatar 125 67.22B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Qatar Islamic Bank 168.5 27.76B - 168.5 168.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Masraf al rayan 36.48 26.51B - 36.48 36.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Qatar Telecom 65 23.22B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Ezdan 10.98 21.96B - 10.98 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Electricity&Water 169 20.48B - 169 169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Mesaieed Petrochemical Holding 21.12 19.28B - 21.12 21.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Commercial Bank Qatar 47.5 15.51B - 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Qatar Fuel 201 14.54B - 201 201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۵:۰۱
Barwa 35.21 13.94B - 35.21 35.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Qatar Insurance Co 38.6 11.41B - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Gas Transport Co 21.26 8.83B - 21.26 21.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Doha Bank 21.3 8.39B - 21.3 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Int Islamic Bank 70.1 8.22B - 70.1 70.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Vodafone Group PLC 8.28 7.74B - 8.28 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Qatar Navigation 66.9 7.36B - 66.9 66.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Al Ahli Bank 29.2 6.42B - 29.2 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Aamal 9.47 5.83B - 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
United Development Co 14.86 5.01B - 14.86 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
General Insurance&Re 41.01 4.37B - 41.01 41.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Al-Khalij Holding 24.8 3.89B - 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Al khalij Commercial Bank 11.8 3.85B - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
National Cement Co 71.1 3.73B - 71.1 71.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Gulf International 15.3 3.29B - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Al Meera 146.5 3.02B - 146.5 146.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Gulf warehousing Co 45.79 2.46B - 45.79 45.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Mannai Corp. 47.9 2.24B - 47.9 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Industrial Manufacturing Co 39.9 1.93B - 39.9 39.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Medicare 63 1.85B - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Zad Holding Co 139.1 1.26B - 139.1 139.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Meat&Livestock 60.8 1.15B - 60.8 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Mazaya 8.33 827.70M - 8.33 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Islamic Insurance Co 56.8 765.00M - 56.8 56.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Doha Insurance 11.7 650.00M - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Salam International 5.3 605.87M - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
National Leasing 8.55 472.54M - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Dlala 10.99 463.75M - 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Investment Holding 5.77 458.16M - 5.77 5.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Al Kaleej Takaful 16.61 280.81M - 16.61 16.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲