کالایاب
شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:36:17
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

120
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:01:55
7 (6.19%)
تغییر ۳ ماهه
120 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
120 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,505
قیمت روز
46 (0.44%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:34:10
615 (6.22%)
تغییر ۳ ماهه
138 (1.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,500 (16.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 19.07 142.70B 19.2 19.07 19.2 0.27 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Industries Qatar 116.1 67.22B 116.7 116.1 116.7 0.25 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Qatar Islamic Bank 17.03 27.76B - 17.03 17.03 0.29 1.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Masraf al rayan 3.78 26.51B - 3.78 3.78 0.02 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Qatar Telecom 67 23.22B 66.5 66.5 67 0.25 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Ezdan 7.3 21.96B 7.36 7.3 7.36 0.10 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Electricity&Water 169.8 20.48B 168.51 168.51 169.8 1.60 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Mesaieed Petrochemical Holding 2.64 19.28B 2.66 2.64 2.66 23.85 903.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Commercial Bank Qatar 4.72 15.51B 4.75 4.72 4.75 0.11 2.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Qatar Fuel 21.69 14.54B 21.5 21.5 21.69 0.29 1.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Barwa 34.19 13.94B 34.66 34.19 34.66 0.66 1.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Qatar Insurance Co 35.3 11.41B 35.5 35.3 35.5 0.22 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Gas Transport Co 23.02 8.83B 23.03 23.02 23.03 0.42 1.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Doha Bank 2.55 8.39B 2.54 2.54 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Int Islamic Bank 7.38 8.22B 7.4 7.38 7.4 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Vodafone Group PLC 8.28 7.74B - 8.28 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Qatar Navigation 64 7.36B - 64 64 0.80 1.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Al Ahli Bank 3.09 6.42B - 3.09 3.09 0.17 5.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Aamal 8.01 5.83B - 8.01 8.01 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
United Development Co 13.66 5.01B 13.75 13.66 13.75 0.06 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
General Insurance&Re 39 4.37B 40 39 40 3.00 7.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Al-Khalij Holding 24.56 3.89B 24.55 24.55 24.56 0.21 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Al khalij Commercial Bank 1.19 3.85B - 1.19 1.19 0.01 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
National Cement Co 64.07 3.73B 64.63 64.07 64.63 0.54 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Gulf International 19.6 3.29B 19.4 19.4 19.6 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Al Meera 14.37 3.02B 14.4 14.37 14.4 0.06 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Gulf warehousing Co 51.8 2.46B 52.65 51.8 52.65 1.80 3.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Mannai Corp. 3.75 2.24B 3.88 3.75 3.88 0.10 2.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Industrial Manufacturing Co 38.1 1.93B - 38.1 38.1 0.10 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Medicare 6.53 1.85B 6.56 6.53 6.56 0.14 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Zad Holding Co 12.61 1.26B - 12.61 12.61 0.34 2.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Meat&Livestock 6.1 1.15B - 6.1 6.1 0.05 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Mazaya 7.72 827.70M 7.81 7.72 7.81 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Islamic Insurance Co 58.2 765.00M - 58.2 58.2 0.20 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Doha Insurance 12.1 650.00M - 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Salam International 0.44 605.87M - 0.43 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۱
National Leasing 0.78 472.54M - 0.78 0.78 0.01 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Dlala 0.92 463.75M - 0.91 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۱
Investment Holding 0.55 458.16M - 0.55 0.55 5.03 914.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Al Kaleej Takaful 18.41 280.81M 18.45 18.41 18.45 0.84 4.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲