شاخص یاب
قطر
قطر
QAR/USD Ask
0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 02:26:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
FTSE NASDAQ Qatar 10
8,937
قیمت روز
69 (0.77%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:34:27
78,590 (89.79%)
تغییر ۳ ماهه
76,759 (89.57%)
تغییر ۶ ماهه
81,368 (90.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 152 153 152 153 2.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Aamal 8.9 8.96 8.9 8.96 0.08 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Barwa 33.43 33.54 33.43 33.54 0.26 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Dlala 15.16 14.52 14.52 15.16 0.27 1.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Ezdan 8 8.22 8 8.22 0.30 3.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Mazaya 6.76 6.7 6.7 6.76 0.03 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Medicare 63.7 - 63.7 63.7 0.70 1.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Doha Bank 26.8 27.1 26.8 27.1 0.40 1.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Qatar Fuel 143.9 144 143.9 144 1.90 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Meat&Livestock 61 60.85 60.85 61 0.98 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Islamic Holding 27.7 26.7 26.7 27.7 0.60 2.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Masraf al rayan 34.7 34.75 34.7 34.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Gas Transport Co 15.85 15.99 15.85 15.99 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Industries Qatar 105 106.6 105 106.6 2.00 1.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Int Islamic Bank 53.1 - 53.1 53.1 0.10 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Qatar First Bank 5.25 5.24 5.24 5.25 0.03 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Qatar Navigation 60 - 60 60 2.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Al Kaleej Takaful 11.1 11.55 11.1 11.55 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Electricity&Water 182 184.5 182 184.5 1.90 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Gulf International 17.1 17.2 17.1 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Investment Holding 5.38 - 5.38 5.38 0.04 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Qatar Insurance Co 36 36.8 36 36.8 0.40 1.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Qatar Islamic Bank 117.2 118.2 117.2 118.2 1.80 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Vodafone Group PLC 8.81 8.63 8.63 8.81 0.16 1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Gulf warehousing Co 41.56 41.12 41.12 41.56 0.51 1.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Commercial Bank Qatar 37 - 37 37 0.40 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Qatar Oman Investment 6.24 6.2 6.2 6.24 0.08 1.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
United Development Co 14.01 14.03 14.01 14.03 0.08 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Al khalij Commercial Bank 10.8 10.7 10.7 10.8 0.05 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Mesaieed Petrochemical Holding 15.17 15.13 15.13 15.17 0.14 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Al Meera 150 - 150 150 1.80 1.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Mannai Corp. 49 - 49 49 1.40 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Qatar Telecom 72 - 72 72 1.90 2.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Zad Holding Co 86 - 86 86 1.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Qatari German Co 5.17 - 5.17 5.17 0.07 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Al-Khalij Holding 30 - 30 30 0.30 1.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
National Cement Co 56 - 56 56 0.20 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Industrial Manufacturing Co 41 - 41 41 0.40 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
National Leasing 9.4 - 9.3 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
Salam International 5.21 - 5.17 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
Islamic Insurance Co 50.5 - 49.3 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
Al Ahli Bank 30.19 - 30.19 30.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Doha Insurance 12.04 - 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
Cinema&Film Distribution 20.01 - 20.01 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
General Insurance&Re 50 - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰