کالایاب
شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:36:17
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

130
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:01:41
19 (17.12%)
تغییر ۳ ماهه
16 (14.04%)
تغییر ۶ ماهه
130 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

9,818
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:32:32
120 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
438 (4.27%)
تغییر ۶ ماهه
372 (3.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 18.2 142.70B - 18.2 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Industries Qatar 10.4 67.22B - 10.38 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Qatar Islamic Bank 15.2 27.76B - 15.2 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Masraf al rayan 3.5 26.51B - 3.47 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Qatar Telecom 6.56 23.22B - 6.56 6.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Ezdan 0.612 21.96B - 0.612 0.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Electricity&Water 14.79 20.48B - 14.76 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Mesaieed Petrochemical Holding 2.55 19.28B - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Commercial Bank Qatar 4.39 15.51B - 4.38 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Qatar Fuel 21.2 14.54B - 21.15 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Barwa 3.3 13.94B - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Qatar Insurance Co 2.96 11.41B - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Gas Transport Co 2.3 8.83B - 2.28 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Doha Bank 2.52 8.39B - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Int Islamic Bank 7.69 8.22B - 7.69 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Vodafone Group PLC 8.28 7.74B - 8.28 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Qatar Navigation 6 7.36B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Al Ahli Bank 3.05 6.42B - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Aamal 0.751 5.83B - 0.751 0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
United Development Co 1.38 5.01B - 1.38 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
General Insurance&Re 3.48 4.37B - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Al-Khalij Holding 1.97 3.89B - 1.95 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Al khalij Commercial Bank 1.15 3.85B - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
National Cement Co 5.7 3.73B - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Gulf International 1.56 3.29B - 1.55 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Al Meera 14.6 3.02B - 14.6 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Gulf warehousing Co 4.87 2.46B - 4.83 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Mannai Corp. 3.48 2.24B - 3.48 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Industrial Manufacturing Co 3.2 1.93B - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Medicare 7.76 1.85B - 7.6 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Zad Holding Co 13.27 1.26B - 13.27 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Meat&Livestock 6.16 1.15B - 6.06 6.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Mazaya 0.735 827.70M - 0.73 0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Islamic Insurance Co 5.7 765.00M - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Doha Insurance 1.08 650.00M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Salam International 0.389 605.87M - 0.388 0.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
National Leasing 0.648 472.54M - 0.648 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Dlala 0.674 463.75M - 0.674 0.674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Investment Holding 0.503 458.16M - 0.503 0.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Al Kaleej Takaful 1.67 280.81M - 1.65 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳