کالایاب
شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2627
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:13
0 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
10 (9.52%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,718
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
33 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
223 (8.96%)
تغییر ۶ ماهه
61 (2.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 20 379.07B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UniCredit 54.5 129.36B - 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
PKO Bank Polski 39.23 49.54B - 39.23 39.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
CEZ as 89.9 48.45B - 89.9 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
ORLEN SA 101.15 37.49B - 101.15 101.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Bank Zachodni WBK 356.2 35.78B - 356.2 356.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Talanx AG 180 35.36B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Gornictwo Naftowe Gazownictwo 6.42 35.02B - 6.36 6.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PZU SA 42.55 33.40B - 42.55 42.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Bank Polska Kasa Opieki 116.9 31.73B - 116.9 116.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
ING Bank Śląski SA 172 25.32B - 170 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PGE SA 9.59 19.60B - 9.59 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
KGHM Polska Miedz 107.2 19.32B - 107.2 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
mBank SA 409.2 18.29B - 403 409.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
LPP SA 8500 16.72B - 8490 8510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Buwog AG VI 129 15.35B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cyfrowy Polsat SA 22.24 15.28B - 22.16 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CD Projekt SA 158.6 14.48B - 158.6 161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grupa Lotos SA 70.44 10.92B - 70.44 71.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
JSW SA 66.5 10.72B - 66.26 67.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bank Handlowy w Warszawie 65.1 10.41B - 65.1 65.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Bank Millennium SA 8.71 10.17B - 8.67 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CCC SA 208.4 10.12B - 206.2 209.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Dino Polska 89.5 10.05B - 89.5 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Immofinanz AG 98 9.81B - 98 98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
AmRest Holdings 40.25 9.66B - 40.25 40.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Alior Bank SA 61.7 9.16B - 61.4 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Krka 260 8.15B - 260 260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Play Communications 16.22 6.59B - 16.22 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OrangePL 4.94 6.54B - 4.94 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Bank BGZ BNP Paribas 52.8 5.56B - 52.8 52.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Grupa Azoty SA 25.5 4.74B - 25.5 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Zywiec 486 4.70B - 486 486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Enea SA 8.1 4.68B - 8.06 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Orbis SA 90.4 4.53B - 90.4 90.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Globe Trade Centre 9.19 4.35B - 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Kruk SA 193 4.25B - 192.5 194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Kernel Holding SA 50.7 4.22B - 50.5 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tauron Polska Energia 1.82 4.17B - 1.79 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Energa SA 8.01 3.94B - 7.93 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳