شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2648
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:16:03
0 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

105
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (5.41%)
تغییر ۶ ماهه
105 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,533
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:31:59
26 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
61 (2.35%)
تغییر ۶ ماهه
245 (8.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 17.09 379.07B - 17.09 17.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
UniCredit 46 129.36B - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
PKO Bank Polski 38.42 49.54B - 38.42 39.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
CEZ as 87.5 48.45B - 87.5 88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
ORLEN SA 106 37.49B - 103.9 106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Bank Zachodni WBK 356.2 35.78B - 356.2 356.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Talanx AG 130 35.36B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Gornictwo Naftowe Gazownictwo 6.42 35.02B - 6.36 6.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PZU SA 42.68 33.40B - 42.51 43.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Bank Polska Kasa Opieki 103 31.73B - 103 107.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
ING Bank Śląski SA 172 25.32B - 170 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PGE SA 10.61 19.60B - 10.6 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
KGHM Polska Miedz 87.1 19.32B - 86.76 87.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
mBank SA 409.2 18.29B - 403 409.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
LPP SA 8500 16.72B - 8490 8510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Buwog AG VI 129 15.35B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cyfrowy Polsat SA 22.24 15.28B - 22.16 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CD Projekt SA 158.6 14.48B - 158.6 161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grupa Lotos SA 70.44 10.92B - 70.44 71.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
JSW SA 66.5 10.72B - 66.26 67.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bank Handlowy w Warszawie 69 10.41B - 69 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Bank Millennium SA 8.71 10.17B - 8.67 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CCC SA 208.4 10.12B - 206.2 209.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Dino Polska 89.5 10.05B - 89.5 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Immofinanz AG 89.4 9.81B - 89.4 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
AmRest Holdings 40.55 9.66B - 40.1 40.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Alior Bank SA 61.7 9.16B - 61.4 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Krka 234 8.15B - 234 260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۲
Play Communications 16.22 6.59B - 16.22 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OrangePL 4.72 6.54B - 4.72 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Bank BGZ BNP Paribas 45.2 5.56B - 45.2 45.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Grupa Azoty SA 25.5 4.74B - 25.5 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Zywiec 468 4.70B - 468 468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Enea SA 8.1 4.68B - 8.06 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Orbis SA 93.6 4.53B - 93.6 93.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Globe Trade Centre 8.5 4.35B - 8.48 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Kruk SA 193 4.25B - 192.5 194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Kernel Holding SA 50.7 4.22B - 50.5 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tauron Polska Energia 1.82 4.17B - 1.79 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Energa SA 8.01 3.94B - 7.93 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳