شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2588
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:33:14
0 (1.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:35
6 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
17 (14.41%)
تغییر ۶ ماهه
30 (28.57%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,531
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:01:34
166 (7.01%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.89%)
تغییر ۶ ماهه
65 (2.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 15.42 379.07B - 15.42 15.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
UniCredit 53.5 129.36B - 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
PKO Bank Polski 38.21 49.54B - 38.13 38.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
CEZ as 86 48.45B - 86 86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
ORLEN SA 102.3 37.49B - 102.05 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Bank Zachodni WBK 356.2 35.78B - 356.2 356.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Talanx AG 185 35.36B - 169 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Gornictwo Naftowe Gazownictwo 6.42 35.02B - 6.36 6.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PZU SA 38.5 33.40B - 38.15 38.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Bank Polska Kasa Opieki 104 31.73B - 103.7 104.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
ING Bank Śląski SA 172 25.32B - 170 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PGE SA 9.11 19.60B - 9.05 9.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
KGHM Polska Miedz 94.7 19.32B - 94 94.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
mBank SA 409.2 18.29B - 403 409.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
LPP SA 8500 16.72B - 8490 8510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Buwog AG VI 129 15.35B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cyfrowy Polsat SA 22.24 15.28B - 22.16 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CD Projekt SA 158.6 14.48B - 158.6 161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grupa Lotos SA 70.44 10.92B - 70.44 71.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
JSW SA 66.5 10.72B - 66.26 67.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bank Handlowy w Warszawie 49.85 10.41B - 49.8 49.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Bank Millennium SA 8.71 10.17B - 8.67 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CCC SA 208.4 10.12B - 206.2 209.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Dino Polska 89.5 10.05B - 89.5 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Immofinanz AG 110 9.81B - 105.4 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
AmRest Holdings 44.9 9.66B - 44.9 45.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Alior Bank SA 61.7 9.16B - 61.4 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Krka 283 8.15B - 283 289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Play Communications 16.22 6.59B - 16.22 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OrangePL 6.61 6.54B - 6.45 6.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Bank BGZ BNP Paribas 63 5.56B - 61.4 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Grupa Azoty SA 25.5 4.74B - 25.5 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Zywiec 498 4.70B - 498 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
Enea SA 8.1 4.68B - 8.06 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Orbis SA 115 4.53B - 112 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Globe Trade Centre 9.25 4.35B - 9.12 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Kruk SA 193 4.25B - 192.5 194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Kernel Holding SA 50.7 4.22B - 50.5 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tauron Polska Energia 1.82 4.17B - 1.79 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Energa SA 8.01 3.94B - 7.93 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳