شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2606
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:04:10
0 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

120
قیمت روز
1 (0.84%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 13:02:13
15 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
13 (12.15%)
تغییر ۶ ماهه
120 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:05:16
206 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
87 (3.35%)
تغییر ۶ ماهه
107 (3.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 17.56 379.07B 17.4 17.4 17.56 0.54 3.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
UniCredit 48 129.36B 46.53 46.53 48 1.31 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
PKO Bank Polski 39.41 49.54B 39.47 39.28 39.47 0.56 1.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
CEZ as 93 48.45B - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
ORLEN SA 103.35 37.49B 102.9 102.9 104.15 0.60 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Bank Zachodni WBK 356.2 35.78B - 356.2 356.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Talanx AG 144.2 35.36B - 144.2 144.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۳۱
Gornictwo Naftowe Gazownictwo 6.42 35.02B - 6.36 6.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PZU SA 42.63 33.40B 42.84 42.63 43.44 0.49 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Bank Polska Kasa Opieki 110.4 31.73B 111.2 110.4 111.2 1.00 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
ING Bank Śląski SA 172 25.32B - 170 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PGE SA 12.04 19.60B 11.98 11.9 12.04 0.28 2.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
KGHM Polska Miedz 95.46 19.32B 95.22 94 96.02 1.96 2.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
mBank SA 409.2 18.29B - 403 409.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
LPP SA 8500 16.72B - 8490 8510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Buwog AG VI 129 15.35B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cyfrowy Polsat SA 22.24 15.28B - 22.16 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CD Projekt SA 158.6 14.48B - 158.6 161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grupa Lotos SA 70.44 10.92B - 70.44 71.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
JSW SA 66.5 10.72B - 66.26 67.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bank Handlowy w Warszawie 67.2 10.41B 67.4 67.2 67.7 0.40 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Bank Millennium SA 8.71 10.17B - 8.67 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CCC SA 208.4 10.12B - 206.2 209.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Dino Polska 89.5 10.05B - 89.5 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Immofinanz AG 97.2 9.81B - 97.2 97.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
AmRest Holdings 39.2 9.66B 39.1 39.1 39.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Alior Bank SA 61.7 9.16B - 61.4 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Krka 250 8.15B - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Play Communications 16.22 6.59B - 16.22 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OrangePL 5.45 6.54B 5.43 5.38 5.45 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Bank BGZ BNP Paribas 51 5.56B 49.3 49.3 51 0.60 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Grupa Azoty SA 25.5 4.74B - 25.5 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Zywiec 474 4.70B - 474 474 6.00 1.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Enea SA 8.1 4.68B - 8.06 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Orbis SA 93.4 4.53B 93.6 92.2 93.6 0.80 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Globe Trade Centre 9.05 4.35B 9.15 9.05 9.15 0.07 0.77% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Kruk SA 193 4.25B - 192.5 194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Kernel Holding SA 50.7 4.22B - 50.5 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tauron Polska Energia 1.82 4.17B - 1.79 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Energa SA 8.01 3.94B - 7.93 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳