کالایاب
شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2675
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:35:16
0 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 11:02:14
1 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
12 (11.43%)
تغییر ۶ ماهه
5 (4.46%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,667
قیمت روز
21 (0.79%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:32:40
2 (0.09%)
تغییر ۳ ماهه
96 (3.73%)
تغییر ۶ ماهه
175 (7.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 17.4 379.07B - 17.4 17.4 0.20 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
UniCredit 44.98 129.36B 45.2 44.98 45.2 0.17 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
PKO Bank Polski 43.03 49.54B 43.07 43.03 43.07 0.14 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
CEZ as 90.4 48.45B - 90.4 90.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
ORLEN SA 90.26 37.49B 90.72 90.26 90.72 1.70 1.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Bank Zachodni WBK 356.2 35.78B - 356.2 356.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Talanx AG 162 35.36B - 162 162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Gornictwo Naftowe Gazownictwo 6.42 35.02B - 6.36 6.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PZU SA 43.89 33.40B 43.91 43.89 43.91 0.63 1.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Bank Polska Kasa Opieki 113.9 31.73B 113.75 113.75 113.9 0.25 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
ING Bank Śląski SA 172 25.32B - 170 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PGE SA 8.9 19.60B 8.97 8.9 8.97 0.07 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
KGHM Polska Miedz 103.75 19.32B 103.9 103.75 103.9 0.65 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
mBank SA 409.2 18.29B - 403 409.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
LPP SA 8500 16.72B - 8490 8510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Buwog AG VI 129 15.35B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cyfrowy Polsat SA 22.24 15.28B - 22.16 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CD Projekt SA 158.6 14.48B - 158.6 161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grupa Lotos SA 70.44 10.92B - 70.44 71.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
JSW SA 66.5 10.72B - 66.26 67.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bank Handlowy w Warszawie 52.5 10.41B 53.4 52.5 53.4 0.70 1.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Bank Millennium SA 8.71 10.17B - 8.67 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CCC SA 208.4 10.12B - 206.2 209.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Dino Polska 89.5 10.05B - 89.5 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Immofinanz AG 99.7 9.81B - 99.7 99.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
AmRest Holdings 37.7 9.66B 38.05 37.7 38.05 1.05 2.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Alior Bank SA 61.7 9.16B - 61.4 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Krka 293 8.15B - 293 293 15.00 5.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Play Communications 16.22 6.59B - 16.22 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OrangePL 7.2 6.54B 7.19 7.19 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Bank BGZ BNP Paribas 58 5.56B 61 58 61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Grupa Azoty SA 25.5 4.74B - 25.5 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Zywiec 490 4.70B 500 490 500 6.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Enea SA 8.1 4.68B - 8.06 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Orbis SA 105 4.53B - 105 105 1.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Globe Trade Centre 8.77 4.35B - 8.77 8.77 0.08 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Kruk SA 193 4.25B - 192.5 194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Kernel Holding SA 50.7 4.22B - 50.5 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tauron Polska Energia 1.82 4.17B - 1.79 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Energa SA 8.01 3.94B - 7.93 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳