شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2953
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:17:12
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.20%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,581
قیمت روز
4 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:31:16
717 (3.80%)
تغییر ۳ ماهه
414 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
434 (2.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Atacocha 0.154 585.00M - 0.154 0.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Trevali Mining Corporation 0.16 566.92M - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
BVL 2.16 494.78M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Bolsa Valores Lima Pref 2.25 494.78M - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Andino Invest 0.7 383.50M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Morococha 0.97 365.00M - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Casa Grande 2.8 347.29M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Austral Group SAA 1.03 311.02M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Corporacion Lindley SA 4.85 270.06M - 4.85 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Cartavio 8 167.59M - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Compania Minera Santa Luisa SA 184 133.03M - 184 184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Perubar 3.88 71.96M - 3.88 3.88 0.09 2.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۰۷
Red Eagle Mining 0.01 62.21M - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Panoro Minerals 0.075 54.04M - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Empresa Regional Servicio 1.46 44.83M - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Empresa Agroindustrial Pomalca 0.098 37.84M - 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Peruvian Precious Metals 0.05 32.64M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Fossal 0.09 20.46M - 0.09 0.09 0.01 12.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Candente Copper 0.03 10.86M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Minera IRL 0.09 6.22M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Alturas Minerals 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۰۵
Agropucala SAA 0.345 - - 0.345 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Netflix 289.2 - 289.2 289.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲:۰۱