شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2953
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:17:12
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.20%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,581
قیمت روز
4 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:31:16
717 (3.80%)
تغییر ۳ ماهه
414 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
434 (2.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 190 562.48B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Banco de Credito del Peru 5 50.02B - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Telefonica ADR 7.35 43.72B - 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Southern Copper 37.5 35.13B - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Backus Johnsto 24.87 27.66B - 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Scotiabank Peru 30.75 20.92B - 30.75 30.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Bco Continenta 3.45 20.52B - 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Credicorp 203.92 17.87B - 203.92 203.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Banco Internacional del Peru 4.25 14.62B - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Buenaventura 51.1 12.40B - 51.1 51.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Alicorp 9 9.57B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Cerro Verde 17.8 8.51B - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Volcan Compania Minera SAA 3.49 7.78B - 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Volcan Cmp Min 0.38 7.78B - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Luz Del Sur 22.52 5.84B - 22.52 22.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Compania Minera Milpo I 1.95 5.75B - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Milpo 3.4 5.75B - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Edegel 2.42 5.36B - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Unacem 2 4.70B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Intergroup 41.45 4.48B - 41.45 41.45 0.40 0.97% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
Telefonica del Peru SAA 0.67 4.32B - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
ENGIE Energia Peru 7.81 3.94B - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Buenaventura Mining ADR 15.22 3.79B - 15.22 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Enel Distribucion Peru 7.15 3.71B - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Cem Pacasmayo 6.5 3.55B - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Inretail Peru 33.4 2.57B - 33.4 33.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Ferreyros 2.1 2.30B - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Inversiones Centenario 3.3 2.02B - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
HudBay Minerals 3.39 1.79B - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Rimac Seguros 1.13 1.73B - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Sociedad Minera el Brocal SAA I 1.8 1.45B - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Sociedad Minera el Brocal SAA 4.48 1.45B - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Minsur 1.48 1.40B - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Grana Y Monter 1.43 1.32B - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Cementos Pacasmayo 9.68 1.09B - 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Aceros Arequip 0.81 1.08B - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Corporacion Aceros Arequipa SA 1.03 1.08B - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۰۲
Sociedad Minera Corona SA 18.51 923.84M - 18.51 18.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Sider 0.65 847.86M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Relapasa 0.093 742.85M - 0.093 0.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱