شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2987
قیمت روز
0 (0.47%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:36:13
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.18%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,201
قیمت روز
5 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 03:01:54
288 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
1,881 (8.92%)
تغییر ۶ ماهه
493 (2.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 144.08 562.48B - 144.08 144.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Banco de Credito del Peru 5.89 50.02B - 5.89 5.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Telefonica ADR 7.75 43.72B - 7.75 7.75 0.90 11.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Southern Copper 32 35.13B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Backus Johnsto 21.75 27.66B - 21.75 21.75 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Scotiabank Peru 31.8 20.92B - 31.8 31.8 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Bco Continenta 3.95 20.52B - 3.95 3.95 0.05 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Credicorp 217.8 17.87B - 217.8 217.8 3.55 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Banco Internacional del Peru 4.17 14.62B - 4.17 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Buenaventura 50 12.40B - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Alicorp 10.16 9.57B - 10.16 10.16 0.03 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Cerro Verde 21.23 8.51B - 21.23 21.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Volcan Cmp Min 0.76 7.78B - 0.76 0.76 0.03 4.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Volcan Compania Minera SAA 3.5 7.78B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Luz Del Sur 10.5 5.84B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Compania Minera Milpo I 2.13 5.75B - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Milpo 3.98 5.75B - 3.98 3.98 0.02 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Edegel 2 5.36B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Unacem 2.7 4.70B - 2.7 2.7 0.06 2.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Intergroup 41.36 4.48B - 41.36 41.36 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Telefonica del Peru SAA 0.64 4.32B - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ENGIE Energia Peru 5.9 3.94B - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۲
Buenaventura Mining ADR 15.2 3.79B - 15.2 15.2 0.20 1.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Enel Distribucion Peru 5.36 3.71B - 5.36 5.36 0.02 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Cem Pacasmayo 6.4 3.55B - 6.4 6.4 0.05 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Inretail Peru 29 2.57B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Ferreyros 2.33 2.30B - 2.33 2.33 0.03 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Inversiones Centenario 4 2.02B - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
HudBay Minerals 5.3 1.79B - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Rimac Seguros 1.09 1.73B - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Sociedad Minera el Brocal SAA 6.1 1.45B - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۲
Sociedad Minera el Brocal SAA I 4.16 1.45B - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Minsur 1.39 1.40B - 1.39 1.39 0.02 1.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Grana Y Monter 2.08 1.32B - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Cementos Pacasmayo 9.4 1.09B - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۲
Aceros Arequip 0.67 1.08B - 0.67 0.67 0.01 1.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Corporacion Aceros Arequipa SA 0.91 1.08B - 0.91 0.91 0.01 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sociedad Minera Corona SA 20 923.84M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Sider 0.55 847.86M - 0.55 0.55 0.02 3.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Relapasa 0.129 742.85M - 0.129 0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲