کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2963
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:14:15
0 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.54%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

18,807
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:10
904 (4.59%)
تغییر ۳ ماهه
1,713 (8.35%)
تغییر ۶ ماهه
824 (4.20%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 181.5 562.48B - 181.5 181.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Banco de Credito del Peru 5.05 50.02B - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Telefonica ADR 6.51 43.72B - 6.51 6.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Southern Copper 29.75 35.13B - 29.75 29.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Backus Johnsto 23.6 27.66B - 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Scotiabank Peru 35 20.92B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Bco Continenta 3.22 20.52B - 3.22 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Credicorp 201.33 17.87B - 201.33 201.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Banco Internacional del Peru 4.2 14.62B - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Buenaventura 49.8 12.40B - 49.8 49.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۱:۰۲
Alicorp 9.45 9.57B - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Cerro Verde 17.5 8.51B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Volcan Compania Minera SAA 3.5 7.78B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Volcan Cmp Min 0.41 7.78B - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Luz Del Sur 15 5.84B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Milpo 3.1 5.75B - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Compania Minera Milpo I 1.89 5.75B - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Edegel 2.4 5.36B - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Unacem 2.29 4.70B - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Intergroup 41.45 4.48B - 41.45 41.45 0.40 0.97% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
Telefonica del Peru SAA 0.58 4.32B - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۰۳
ENGIE Energia Peru 6.75 3.94B - 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Buenaventura Mining ADR 14.94 3.79B - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Enel Distribucion Peru 6.18 3.71B - 6.18 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Cem Pacasmayo 5.6 3.55B - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Inretail Peru 38.1 2.57B - 38.1 38.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Ferreyros 2.03 2.30B - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Inversiones Centenario 3.43 2.02B - 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
HudBay Minerals 3.18 1.79B - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Rimac Seguros 1.2 1.73B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Sociedad Minera el Brocal SAA I 1.75 1.45B - 1.75 1.75 0.75 42.86% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Sociedad Minera el Brocal SAA 4.58 1.45B - 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Minsur 1.47 1.40B - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Grana Y Monter 1.7 1.32B - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Cementos Pacasmayo 9.6 1.09B - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
Corporacion Aceros Arequipa SA 1 1.08B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Aceros Arequip 0.64 1.08B - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Sociedad Minera Corona SA 17.98 923.84M - 17.98 17.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Sider 0.53 847.86M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Relapasa 0.104 742.85M - 0.104 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲