شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:29:11
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.60%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,391
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:02:59
944 (4.86%)
تغییر ۳ ماهه
858 (4.39%)
تغییر ۶ ماهه
368 (1.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 163 562.48B - 163 163 8.35 5.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Banco de Credito del Peru 6 50.02B - 6 6 0.10 1.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Telefonica ADR 8.35 43.72B - 8.35 8.35 0.24 2.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Southern Copper 32.6 35.13B - 32.6 32.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Backus Johnsto 20 27.66B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Scotiabank Peru 38 20.92B - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۵
Bco Continenta 3.81 20.52B - 3.81 3.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Credicorp 239 17.87B - 239 239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Banco Internacional del Peru 4.5 14.62B - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Buenaventura 52.6 12.40B - 52.6 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۵
Alicorp 11.35 9.57B - 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Cerro Verde 21.5 8.51B - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Volcan Cmp Min 0.72 7.78B - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Volcan Compania Minera SAA 3.5 7.78B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Luz Del Sur 11.25 5.84B - 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Compania Minera Milpo I 2.2 5.75B - 2.2 2.2 0.03 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Milpo 3.9 5.75B - 3.9 3.9 0.05 1.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
Edegel 2.11 5.36B - 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Unacem 2.68 4.70B - 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Intergroup 47 4.48B - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Telefonica del Peru SAA 0.62 4.32B - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
ENGIE Energia Peru 5.66 3.94B - 5.66 5.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Buenaventura Mining ADR 16.51 3.79B - 16.51 16.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Enel Distribucion Peru 5.25 3.71B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Cem Pacasmayo 6.56 3.55B - 6.56 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Inretail Peru 33.5 2.57B - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Ferreyros 2.66 2.30B - 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Inversiones Centenario 3.75 2.02B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
HudBay Minerals 5.95 1.79B - 5.95 5.95 0.15 2.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Rimac Seguros 1.2 1.73B - 1.2 1.2 0.04 3.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Sociedad Minera el Brocal SAA I 4.1 1.45B - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۳:۰۳
Sociedad Minera el Brocal SAA 4.8 1.45B - 4.8 4.8 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Minsur 1.58 1.40B - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Grana Y Monter 1.86 1.32B - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Cementos Pacasmayo 9.7 1.09B - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۴
Aceros Arequip 0.78 1.08B - 0.78 0.78 0.01 1.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
Corporacion Aceros Arequipa SA 1 1.08B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۴
Sociedad Minera Corona SA 20 923.84M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Sider 0.68 847.86M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۰۳
Relapasa 0.141 742.85M - 0.141 0.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳