کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3039
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:12:17
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.25%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,938
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:50
1,339 (6.83%)
تغییر ۳ ماهه
2,043 (10.81%)
تغییر ۶ ماهه
516 (2.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 177.25 562.48B - 177.25 177.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Banco de Credito del Peru 6.2 50.02B - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Telefonica ADR 8.21 43.72B - 8.21 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Southern Copper 41.85 35.13B - 41.85 41.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۱
Backus Johnsto 21.95 27.66B - 21.95 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Scotiabank Peru 39.71 20.92B - 39.71 39.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Bco Continenta 3.9 20.52B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Credicorp 231.73 17.87B - 231.73 231.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Banco Internacional del Peru 4.56 14.62B - 4.56 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۱
Buenaventura 53 12.40B - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Alicorp 11 9.57B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Cerro Verde 23.92 8.51B - 23.92 23.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Volcan Cmp Min 0.58 7.78B - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Volcan Compania Minera SAA 3.5 7.78B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Luz Del Sur 11.9 5.84B - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Milpo 3.7 5.75B - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Compania Minera Milpo I 2.41 5.75B - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Edegel 2.23 5.36B - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Unacem 2.63 4.70B - 2.63 2.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Intergroup 45.99 4.48B - 45.99 45.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Telefonica del Peru SAA 0.72 4.32B - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ENGIE Energia Peru 6.1 3.94B - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Buenaventura Mining ADR 15.93 3.79B - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Enel Distribucion Peru 5.45 3.71B - 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Cem Pacasmayo 6.52 3.55B - 6.52 6.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Inretail Peru 36.5 2.57B - 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Ferreyros 2.41 2.30B - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Inversiones Centenario 3.6 2.02B - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
HudBay Minerals 7.55 1.79B - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Rimac Seguros 1.25 1.73B - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sociedad Minera el Brocal SAA I 4.01 1.45B - 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sociedad Minera el Brocal SAA 4.65 1.45B - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Minsur 1.74 1.40B - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Grana Y Monter 2.2 1.32B - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Cementos Pacasmayo 10 1.09B - 10 10 0.30 3.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
Aceros Arequip 0.77 1.08B - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Corporacion Aceros Arequipa SA 1.015 1.08B - 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sociedad Minera Corona SA 20 923.84M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Sider 0.9 847.86M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Relapasa 0.155 742.85M - 0.155 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲