شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:54:05
0 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,513
قیمت روز
9 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:26
193 (3.63%)
تغییر ۳ ماهه
1,225 (28.57%)
تغییر ۶ ماهه
1,818 (49.20%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

16,034
قیمت روز
172 (1.07%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:50
759 (4.97%)
تغییر ۳ ماهه
1,726 (9.72%)
تغییر ۶ ماهه
2,471 (13.35%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mukhtar Textile Mills 3.06 - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Mirza Sugar Mills 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Pangrio Sugar Mills 133.62 - 133.62 133.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
First Imrooz Modaraba 219.57 - 219.57 219.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Shams Textile Mills 31.8 - 31.8 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Sally Textile Mills 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Leiner Pak Gelatine 18.44 - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Towellers Ltd 80.75 - 80.75 80.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۰۳
Sunrays Textile Mills 214.04 - 214.04 214.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۶:۰۴
Salfi Textile Mills 113.17 - 113.17 113.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Ashfaq Textile Mills 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Aruj Industries Ltd 10.25 - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۰۳
Trust Securities & Brokerage Ltd 7.33 - 7.33 7.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Mohammad Farooq Textile Mills 1595.52 - 1595.52 1595.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
First Punjab Modaraba 2.3 2.27 2.27 2.3 0.05 2.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
BRR Guardian Modaraba 7 6.91 6.91 7.01 0.09 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Yousaf Weaving Mills 2.55 2.6 2.55 2.66 0.19 7.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Huffaz Seamless Pipe 16 17 16 17.1 1.00 6.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Quice Food Industries 3.64 3.68 3.64 3.86 0.14 4.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Berger Paints Pakistan 64.55 68 64.55 68 2.35 3.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
International Knitwear 12.8 - 12.8 12.8 0.80 6.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Crescent Textile Mills 24.99 25.64 24.99 25.64 0.51 2.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Chakwal Spinning Mills 1.74 1.73 1.6 1.74 0.10 5.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
First Habib Modaraba 8.62 8.65 8.62 8.65 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Colony Textile Mills 3.52 3.51 3.5 3.52 0.03 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Hira Textile Mills 3.65 3.7 3.65 3.7 0.05 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Ghani Global Glass 6.3 6.4 6.3 6.57 0.20 3.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Baluchistan Wheels 46 48.3 46 48.3 2.00 4.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Husein Sugar Mills 20.3 20.4 20.3 20.85 0.30 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Tri-Star Polyester 7.45 7.52 7.45 7.52 0.10 1.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Kohinoor Industries 3.1 3.2 3.1 3.3 0.20 6.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
EFG Hermes Pakistan 10.1 - 10.1 10.1 0.90 9.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Chashma Sugar Mills 51.7 51 50.11 51.7 0.20 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Mirpurkhas Sugar Mills 77 77.17 77 77.17 3.50 4.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Reliance Weaving Mills 32 33 32 33 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Sindh Modaraba Management Ltd 8.65 8.2 8.2 8.65 0.50 6.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
First Dawood Investment Bank 1.69 1.74 1.69 1.74 0.04 2.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Ghani Automobile Industries 3.75 3.81 3.75 3.81 0.16 4.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Invest Capital Investment Bank 0.89 0.88 0.88 0.89 0.01 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills 3.46 3.47 3.46 3.5 0.37 11.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲