کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:24:09
0 (1.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,595
قیمت روز
61 (1.1%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
1,013 (22.11%)
تغییر ۳ ماهه
1,292 (30.03%)
تغییر ۶ ماهه
1,900 (51.42%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,763
قیمت روز
168 (1.15%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 13:34:27
1,919 (11.50%)
تغییر ۳ ماهه
3,718 (20.12%)
تغییر ۶ ماهه
5,297 (26.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ali Asghar Textile Mills 2.9 - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dewan Automotive Engineering 3.26 - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Shaffi Chemical Industries 6.45 - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mandviwala Mausar Plastic 3.51 - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Abid Silk Mills Ltd 3.49 - 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Glamour Textile Mills 65 - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ICC Textiles Ltd 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pak Oman Adv 9.6 - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fauji Foods 28.6 - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nirala MSR Foods 12.79 - 12.79 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Saudi Pak Leasing 0.96 - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Colony Thal Textile 5.05 - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dewan Salman Fibre 0.88 - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Suhail Jute Mills 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Khairpur Sugar Mills 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Salman Noman Enterprises 2 - 2 2 0.07 3.63% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۴
Khyber Textile Mills 480 - 480 480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۰۲
Rupali Polyester 26.18 - 26.18 26.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Aruj Industries Ltd 10.95 - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
Frontier Ceramics 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Shahtaj Textile 96.86 - 96.86 96.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
First Fidelity Leasing Modaraba 4.4 - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۰۳
Island Textile Mills 2033 - 2033 2033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
SFL 160 - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
Maqbool Textile Mills 40.75 - 40.75 40.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Prosperity Weaving Mills 35 - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Universal Insurance 3.55 - 3.55 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Popular Islamic Modaraba 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۳:۰۲
First IBL Modaraba 2.69 - 2.69 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۳:۰۲
Dar Es Salaam Textile Mills 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Dadex Eternit Ltd 28.49 - 28.49 28.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۸:۰۳
Arpak Int Investment 14.55 - 14.55 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۰۲
Trust Modaraba 1.95 - 1.95 1.95 0.05 2.56% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۰:۰۲
Reliance Cotton Spinning Mills 146 - 146 146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۸:۰۳
B F Modaraba 4.5 - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۸:۰۳
First Tri-Star Modaraba 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۱۷
Din Textile Mills 78 - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۲
International Knitwear 12.2 - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Arpak Int Investment 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Imperial Sugar 12.6 - 12.6 12.6 0.10 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳