کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:24:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,548
قیمت روز
16 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:08
966 (21.08%)
تغییر ۳ ماهه
1,199 (27.57%)
تغییر ۶ ماهه
1,853 (50.15%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,733
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:03:07
1,544 (9.49%)
تغییر ۳ ماهه
3,797 (20.49%)
تغییر ۶ ماهه
5,487 (27.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Millat Tractors 691.1 53.90B - 691.1 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Unilever Pakistan Foods 5586 51.60B - 5586 5586 266.00 5.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
KOT Addu Power Company 31 50.61B - 31 31.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Attock Petroleum 296 49.89B - 290 296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Nishat Mills 80.48 46.95B - 80.2 80.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Habib Metropolitan Bank 30 46.28B - 29.7 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
International Steels 39.51 44.94B - 39.2 39.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Packages 276 44.60B - 276 279.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Pakistan Telecommunication Company 6.95 44.50B - 6.88 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Hascol Petroleum Ltd 25.17 43.31B - 25.17 26.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Al-Ghazi Tractors 240.5 40.22B - 238 240.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Thal 250 40.11B - 246.1 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Maple Leaf Cement Factory 16.15 38.17B - 16.15 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Pak Suzuki Motor Co 161.88 37.88B - 161.32 162.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
GSK Consumer Pakistan 191.5 37.28B - 190.13 191.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
IGI Insurance 140 36.59B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Faysal Bank 16.5 36.42B - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Fauji Fertilizer Bin Qasim 15.6 36.02B - 15.6 15.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Fauji Cement Company 13.6 35.36B - 13.6 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Shell Pakistan 124.75 35.10B - 124.05 124.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Pakistan International Container Terminal 141.1 34.38B - 140.31 141.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
National Foods 169.85 34.19B - 169.85 169.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Sapphire Textile Mills 1310.98 32.59B - 1310.98 1310.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Pakistan Services 1060 32.29B - 1060 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Sui Southern Gas Co 16.25 30.87B - 16.25 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Bank of Punjab 7.87 29.72B - 7.87 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
International Industries 123.01 29.50B - 123.01 123.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Dolmen City REIT 9.9 28.75B - 9.85 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
National Refinery 107.25 28.22B - 107.25 109.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Askari Bank 18.5 27.31B - 18.28 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
EFU General Insurance 76.9 26.20B - 76.9 76.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Ghani Glass Ltd 41.99 26.16B - 41.99 41.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
EFU Life Assurance 206 25.00B - 205 206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Ismail Industries 385.75 24.88B - 365 397.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
AGP 58.2 24.87B - 58.2 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Engro Polymer & Chemicals 23.5 22.98B - 22.99 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Amreli Steels Ltd 19.91 22.47B - 19.91 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Feroze1888 Mills 95.84 22.19B - 95.84 95.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Kohat Cement Company 47.24 21.33B - 47 47.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Ibrahim Fibres 60 21.07B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳