کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:54:19
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,289
قیمت روز
1 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:05
50 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
594 (16.08%)
تغییر ۶ ماهه
4,289 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

17,774
قیمت روز
14 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:00
1,351 (7.07%)
تغییر ۳ ماهه
731 (3.95%)
تغییر ۶ ماهه
4,821 (21.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 143.7 690.77B - 143.7 143.7 4.07 2.83% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Nestle Pakistan 7915 571.40B - 7915 7915 617.00 8.45% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Pakistan Tobacco Company 2511 473.30B - 2511 2511 138.00 5.50% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Pakistan Petroleum 177.13 416.21B - 177.13 177.13 3.37 1.90% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Habib Bank 123.81 249.39B - 123.81 123.81 0.84 0.68% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
MCB Bank 185 235.42B - 185 185 5.28 2.85% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
United Bank 137.8 210.36B - 137.8 137.8 4.96 3.73% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Lucky Cement 387.26 194.37B - 387.26 387.26 29.80 7.70% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Philip Morris Pakistan 3315.2 178.58B - 3315.2 3315.2 684.80 20.66% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Mari Petroleum Company 1193.58 169.17B - 1193.58 1193.58 25.42 2.13% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
K-Electric 5.05 165.14B - 5.05 5.05 0.19 3.76% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Engro Corporation 317.34 154.94B - 317.34 317.34 1.26 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Pakistan Oilfields 438.1 154.60B - 438.1 438.1 11.90 2.72% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Colgate-Palmolive Pakistan 1950 143.86B - 1950 1950 50.00 2.56% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Indus Motor Company 1300 131.43B - 1300 1300 16.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Fauji Fertilizer Company 104.25 122.76B - 104.25 104.25 1.74 1.70% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Hub Power Company 77.7 112.17B - 77.7 77.7 4.60 6.29% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Allied Bank 107 111.78B - 107 107 1.10 1.03% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Pakistan State Oil Company 204.8 105.08B - 204.8 204.8 1.27 0.62% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
National Bank of Pakistan 38.15 102.89B - 38.15 38.15 0.86 2.25% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Engro Fertilizers 70.71 98.64B - 70.71 70.71 0.29 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Standard Chartered Bank Pakistan 21 90.98B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۵:۰۱
ICI Pakistan 624.8 83.12B - 624.8 624.8 20.20 3.23% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Bestway Cement 103.01 80.49B - 103.01 103.01 8.69 8.44% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Meezan Bank 95 79.36B - 95 95 2.99 3.15% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Bank Al-Habib 82.32 79.01B - 82.32 82.32 1.18 1.43% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Bank Alfalah 44.39 78.80B - 44.39 44.39 0.11 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Rafhan Maize Products Co 6999 74.91B - 6999 6999 249.00 3.69% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Byco Petroleum Pakistan 7.7 69.18B - 7.7 7.7 0.15 1.95% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Engro Foods 60.51 68.92B - 60.51 60.51 4.09 6.76% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Atlas Honda 380 63.07B - 380 380 6.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Abbott Laboratories Pakistan 558.49 62.94B - 558.49 558.49 42.51 7.61% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Honda Atlas Cars 239.96 62.88B - 239.96 239.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Sui Northern Gas Pipelines 74.87 60.73B - 74.87 74.87 3.87 5.45% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Fatima Fertilizer Company 29.8 60.48B - 29.8 29.8 0.75 2.52% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
GlaxoSmithKline Pakistan 132 58.27B - 132 132 7.01 5.31% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
The Searle Company 201.18 58.03B - 201.18 201.18 12.70 6.31% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Dawood Hercules Corporation 118.08 57.75B - 118.08 118.08 6.52 5.52% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Jubilee Life Insurance Company 389.99 57.51B - 389.99 389.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
D G Khan Cement Company 73.24 57.24B - 73.24 73.24 9.60 13.11% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱