شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:54:05
0 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,450
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:33
332 (5.74%)
تغییر ۳ ماهه
1,084 (24.83%)
تغییر ۶ ماهه
1,755 (47.50%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

17,556
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:01:57
3,791 (27.54%)
تغییر ۳ ماهه
1,366 (8.43%)
تغییر ۶ ماهه
2,517 (12.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 134.75 690.77B - 134.5 134.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Nestle Pakistan 6700 571.40B - 6400 6700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Pakistan Tobacco Company 2400.01 473.30B - 2400.01 2400.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Pakistan Petroleum 122.25 416.21B - 122 123.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Habib Bank 140.1 249.39B - 140.1 142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
MCB Bank 191.5 235.42B - 191.5 193.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
United Bank 148.9 210.36B - 146.64 148.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Lucky Cement 389.97 194.37B - 389.97 395.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Philip Morris Pakistan 2200 178.58B - 2200 2240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Mari Petroleum Company 1257.44 169.17B - 1238 1257.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
K-Electric 4 165.14B - 3.98 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Engro Corporation 328 154.94B - 325.1 328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Pakistan Oilfields 415 154.60B - 415 418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Colgate-Palmolive Pakistan 1825.01 143.86B - 1825.01 1920.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Indus Motor Company 1199.99 131.43B - 1136 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Fauji Fertilizer Company 96 122.76B - 95.3 96.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Hub Power Company 82.51 112.17B - 82.51 83.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Allied Bank 89 111.78B - 88.67 89.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Pakistan State Oil Company 169.56 105.08B - 169.56 172.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
National Bank of Pakistan 37.45 102.89B - 37.3 37.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Engro Fertilizers 77.49 98.64B - 76.71 77.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Standard Chartered Bank Pakistan 22.98 90.98B - 22.26 23.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
ICI Pakistan 572 83.12B - 572 586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Bestway Cement 101 80.49B - 101 104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Meezan Bank 83.5 79.36B - 80.01 84.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Bank Al-Habib 74.7 79.01B - 73.8 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Bank Alfalah 46 78.80B - 44.36 46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Rafhan Maize Products Co 7300 74.91B - 7300 7300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Byco Petroleum Pakistan 7.56 69.18B - 7.56 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Engro Foods 71.6 68.92B - 71.6 73.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Atlas Honda 334 63.07B - 334 337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Abbott Laboratories Pakistan 393.4 62.94B - 374.67 393.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Honda Atlas Cars 151.5 62.88B - 151.5 151.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
Sui Northern Gas Pipelines 72.8 60.73B - 72.8 74.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Fatima Fertilizer Company 26.76 60.48B - 26.76 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
GlaxoSmithKline Pakistan 145.43 58.27B - 139.06 145.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
The Searle Company 179.7 58.03B - 179.5 180.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Dawood Hercules Corporation 144.99 57.75B - 143 145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Jubilee Life Insurance Company 325 57.51B - 325 325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
D G Khan Cement Company 70.8 57.24B - 69.7 70.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱