کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0063
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:47:03
0 (3.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (22.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,688
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
1,069 (23.14%)
تغییر ۳ ماهه
1,322 (30.28%)
تغییر ۶ ماهه
1,993 (53.94%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,727
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:02:37
1,983 (11.86%)
تغییر ۳ ماهه
4,851 (24.78%)
تغییر ۶ ماهه
6,207 (29.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 122.28 690.77B - 121.75 123.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Nestle Pakistan 6199 571.40B - 5900 6199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۰۲
Pakistan Tobacco Company 2186 473.30B - 2185 2186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۸:۰۳
Pakistan Petroleum 119.5 416.21B - 119.5 121.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Habib Bank 118 249.39B - 118 120.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
MCB Bank 172 235.42B - 172 174.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
United Bank 131.5 210.36B - 131.5 135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Lucky Cement 367.48 194.37B - 366.5 373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Philip Morris Pakistan 3565 178.58B - 3565 3565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Mari Petroleum Company 885.55 169.17B - 885.55 925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
K-Electric 3.52 165.14B - 3.52 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Engro Corporation 263.56 154.94B - 262.6 263.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Pakistan Oilfields 383.9 154.60B - 383.9 394.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Colgate-Palmolive Pakistan 1850 143.86B - 1850 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۶:۰۲
Indus Motor Company 1061.46 131.43B - 1057.01 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Fauji Fertilizer Company 89.56 122.76B - 89.56 93.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Hub Power Company 68.2 112.17B - 68.2 70.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Allied Bank 86.99 111.78B - 86.4 87.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Pakistan State Oil Company 141.02 105.08B - 141.02 144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
National Bank of Pakistan 32.14 102.89B - 32 32.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Engro Fertilizers 66 98.64B - 66 67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Standard Chartered Bank Pakistan 21.4 90.98B - 21.4 21.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
ICI Pakistan 463.49 83.12B - 463.49 465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Bestway Cement 94.5 80.49B - 91.25 96.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Meezan Bank 78.44 79.36B - 78.44 78.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Bank Al-Habib 69 79.01B - 69 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Bank Alfalah 40.65 78.80B - 40.65 41.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Rafhan Maize Products Co 6300 74.91B - 6300 6300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۶:۰۲
Byco Petroleum Pakistan 5.63 69.18B - 5.63 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Engro Foods 48.51 68.92B - 48.51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Atlas Honda 317.99 63.07B - 310 317.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Abbott Laboratories Pakistan 360 62.94B - 360 370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Honda Atlas Cars 146.89 62.88B - 146.89 156.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Sui Northern Gas Pipelines 58.5 60.73B - 58.5 61.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Fatima Fertilizer Company 25.5 60.48B - 25.5 25.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
GlaxoSmithKline Pakistan 94.2 58.27B - 94 96.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
The Searle Company 148 58.03B - 147.8 151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Dawood Hercules Corporation 112.5 57.75B - 112.5 116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Jubilee Life Insurance Company 210 57.51B - 205 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
D G Khan Cement Company 54.31 57.24B - 54 55.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲