شاخص یاب
عمان
عمان
OMR/USD Ask
2.589
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:59:20
3 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 16:01:25
12 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
12 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه
4,583
قیمت روز
10 (0.22%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 14:04:51
43,442 (90.46%)
تغییر ۳ ماهه
45,652 (90.88%)
تغییر ۶ ماهه
46,600 (91.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Maha Ceramics 0.224 - 0.224 0.224 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۵
Al Madina Insurance 0.1 0.102 0.1 0.102 0.00 3.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۵
Muscat City Desalination 0.148 - 0.148 0.148 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۵
Ooredoo 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Oman Cement 0.38 - 0.38 0.38 0.01 2.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
National Gas 0.33 - 0.33 0.33 0.01 4.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
HSBC Bank Oman 0.112 - 0.112 0.112 0.00 1.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Oman Fisheries 0.11 - 0.11 0.11 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Gulf Investment 0.099 - 0.099 0.099 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Al Madina Invest 0.049 - 0.049 0.049 0.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
National Finance 0.12 - 0.12 0.12 0.01 8.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Oman Flour Mills 0.788 - 0.788 0.788 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Renaissance Svcs 0.412 - 0.412 0.412 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
A Sharqiya Invest 0.118 0.119 0.118 0.119 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Al Anwar Holdings 0.129 - 0.129 0.129 0.01 8.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Oman Invest Finance 0.111 - 0.111 0.111 0.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Shell Oman Marketing 1.53 - 1.53 1.53 0.04 2.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
National Bank Of Oman 0.178 - 0.178 0.178 0.00 2.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Oman United Insurance 0.32 - 0.32 0.32 0.01 1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Phoenix Power Co SAOG 0.117 - 0.117 0.117 0.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Al Anwar Ceramic Tiles 0.107 - 0.107 0.107 0.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Galfar Engineering&Con 0.109 - 0.109 0.109 0.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Oman Education Training 0.185 - 0.185 0.185 0.01 2.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
National Aluminum Products 0.342 - 0.342 0.342 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Construction Materials Industries 0.026 - 0.026 0.026 0.00 11.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Bank Nizwa 0.092 - 0.092 0.092 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
Oman Telecom 0.748 - 0.744 0.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
Bank Sohar 0.136 - 0.136 0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Bank Dhofar 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Raysut Cement 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Gulf Chemicals 0.198 - 0.198 0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Al Jazeera Svcs 0.156 - 0.156 0.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Al Suwadi Power 0.114 - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Al Jazeera Steel 0.304 - 0.304 0.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Oman Emirates Holding 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Bank Muscat 0.38 - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Muscat Gases 0.32 - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
United Power 3.44 - 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Sweets Of Oman 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
United Finance 0.107 - 0.107 0.107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Oman Engineering 0.151 - 0.151 0.151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Al Batinah Develop 0.098 - 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Oman Oil Marketing 1.145 - 1.145 1.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Gulf Hotels Oman 9.495 - 9.495 9.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
Al Batinah Power 0.112 - 0.112 0.112 0.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Al Hassan Engineering 0.043 - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sohar Power 0.113 - 0.113 0.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Voltamp Energy 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Sembcorp Salalah 0.226 - 0.226 0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Al Izz Islamic Bank 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Dhofar Cattle Feed 0.174 - 0.174 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۰۰
National Detergent 0.672 - 0.672 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
The Financial Corp 0.098 - 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Almaha Petroleum Products 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Oman Develop Invest 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Dhofar Insurance 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Muscat Thread Mills 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Taageer Finance 0.109 - 0.109 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Ahli Bank 0.163 - 0.163 0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Oman Refreshment 1.745 - 1.745 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Al Omaniya Financial 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Global Financial Invest 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Majan College 0.446 - 0.446 0.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Salalah Mills 1.075 - 1.075 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Financial Services 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Oman Cables Industry 0.888 - 0.888 0.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Majan Glass 0.18 - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Oman Chlorine 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Al Kamil Power 0.386 - 0.386 0.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Gulf Stone 0.11 - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
A Saffa Foods 0.588 - 0.588 0.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gulf Mushroom 0.302 - 0.302 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Acwa Power Barka 0.744 - 0.744 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Muscat Insurance 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Oman Fiber Optic 4.57 - 4.57 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Oman Textile Hld 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Flexible Packages 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gulf Inv. Ser. PS 0.105 - 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Salalah Port Svcs 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Fajar Al Alamia 0.748 - 0.748 0.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dhofar Int Dev&Inv 0.306 - 0.306 0.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
National Securities 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
National Mineral Water 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dhofar Beverages Food Stuff 0.259 - 0.259 0.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Areej Vegetable Oils Derivitives 4.05 - 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰