شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.589
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 18:29:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۷
ساعت 14:01:26
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,444
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 08:33:12
4 (0.09%)
تغییر ۳ ماهه
315 (6.62%)
تغییر ۶ ماهه
622 (12.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.412 1.11B - 0.412 0.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Oman Telecom 0.82 540.00M - 0.82 0.82 0.01 0.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Bank Dhofar 0.153 414.54M - 0.153 0.153 0.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Ooredoo 0.544 338.49M - 0.544 0.544 0.01 1.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۳۳
National Bank Of Oman 0.182 289.42M - 0.182 0.182 0.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Oman Develop Invest 0.364 276.95M - 0.364 0.364 0.02 4.40% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴:۳۳
Bank Sohar 0.126 269.64M - 0.126 0.126 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Ahli Bank 0.154 243.89M - 0.154 0.154 0.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
HSBC Bank Oman 0.119 228.04M - 0.119 0.119 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Sembcorp Salalah 0.21 215.73M - 0.21 0.21 0.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Phoenix Power Co SAOG 0.111 171.12M - 0.111 0.111 0.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Renaissance Svcs 0.408 161.60M - 0.408 0.408 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Shell Oman Marketing 1.42 141.08M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۳۳
Bank Nizwa 0.086 135.00M - 0.086 0.086 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Oman Cement 0.326 128.38M - 0.326 0.326 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Oman Flour Mills 0.716 124.74M - 0.716 0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
Raysut Cement 0.394 119.20M - 0.394 0.394 0.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Acwa Power Barka 0.72 119.04M - 0.72 0.72 0.03 4.44% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۴:۳۵
Salalah Port Svcs 0.6 107.90M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۶
Oman Refreshment 1.7 87.25M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۳۴
Al Suwadi Power 0.116 82.87M - 0.116 0.116 0.00 3.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Oman Cables Industry 1.05 79.65M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Al Omaniya Financial 0.249 78.83M - 0.249 0.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Al Batinah Power 0.116 78.29M - 0.116 0.116 0.00 3.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Dhofar Int Dev&Inv 0.28 75.40M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۳۴
Al Izz Islamic Bank 0.089 75.00M - 0.089 0.089 0.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
A Saffa Foods 0.598 70.56M - 0.598 0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
Oman Oil Marketing 1.15 70.16M - 1.15 1.15 0.03 2.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
National Finance 0.136 67.03M - 0.136 0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Salalah Mills 0.764 51.78M - 0.764 0.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
Almaha Petroleum Products 0.912 49.68M - 0.912 0.912 0.01 1.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Al Jazeera Steel 0.279 37.47M - 0.279 0.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
United Finance 0.091 37.36M - 0.091 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۳۳
Al Kamil Power 0.38 37.15M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۰۴
Al Fajar Al Alamia 0.68 36.90M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۳۳
Oman Fiber Optic 4.57 32.92M - 4.57 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gulf Hotels Oman 9.495 32.55M - 9.495 9.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
Oman United Insurance 0.308 32.00M - 0.308 0.308 0.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۴:۳۳
Galfar Engineering&Con 0.101 31.90M - 0.101 0.101 0.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Al Anwar Ceramic Tiles 0.081 31.10M - 0.081 0.081 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳