کالایاب
شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.5909
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:39:21
0 (0.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:01:53
2 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
2 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
3 (27.27%)
نوسان سالیانه

MSM 30

3,862
قیمت روز
1 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:02:01
4 (0.09%)
تغییر ۳ ماهه
211 (5.19%)
تغییر ۶ ماهه
528 (12.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.432 1.11B - 0.432 0.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Oman Telecom 0.574 540.00M - 0.574 0.574 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Bank Dhofar 0.138 414.54M - 0.138 0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Ooredoo 0.478 338.49M - 0.478 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
National Bank Of Oman 0.173 289.42M - 0.173 0.173 0.01 2.98% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Oman Develop Invest 0.326 276.95M - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۰۴
Bank Sohar 0.106 269.64M - 0.106 0.106 0.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Ahli Bank 0.115 243.89M - 0.115 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
HSBC Bank Oman 0.122 228.04M - 0.122 0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Sembcorp Salalah 0.106 215.73M - 0.106 0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Phoenix Power Co SAOG 0.075 171.12M - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۰۲
Renaissance Svcs 0.283 161.60M - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Shell Oman Marketing 1.06 141.08M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
Bank Nizwa 0.085 135.00M - 0.085 0.085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Oman Cement 0.222 128.38M - 0.222 0.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Oman Flour Mills 0.652 124.74M - 0.652 0.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۰۴
Raysut Cement 0.34 119.20M - 0.34 0.34 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Acwa Power Barka 0.656 119.04M - 0.656 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Salalah Port Svcs 0.58 107.90M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۴
Oman Refreshment 1.4 87.25M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۰۴
Al Suwadi Power 0.072 82.87M - 0.072 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Oman Cables Industry 0.772 79.65M - 0.772 0.772 0.01 1.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Al Omaniya Financial 0.084 78.83M - 0.084 0.084 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Al Batinah Power 0.07 78.29M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Dhofar Int Dev&Inv 0.29 75.40M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۰۴
Al Izz Islamic Bank 0.071 75.00M - 0.071 0.071 0.00 2.90% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
A Saffa Foods 0.598 70.56M - 0.598 0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Oman Oil Marketing 1.065 70.16M - 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۳
National Finance 0.135 67.03M - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۱
Salalah Mills 0.566 51.78M - 0.566 0.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۲:۰۲
Almaha Petroleum Products 0.8 49.68M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Al Jazeera Steel 0.218 37.47M - 0.218 0.218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۰۲
United Finance 0.062 37.36M - 0.062 0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Al Kamil Power 0.38 37.15M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۰۴
Al Fajar Al Alamia 0.68 36.90M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۳۳
Oman Fiber Optic 4.57 32.92M - 4.57 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gulf Hotels Oman 9.48 32.55M - 9.48 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۴
Oman United Insurance 0.165 32.00M - 0.165 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۰۴
Galfar Engineering&Con 0.081 31.90M - 0.081 0.081 0.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Al Anwar Ceramic Tiles 0.098 31.10M - 0.098 0.098 0.00 2.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲