کالایاب
شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.5886
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:12:16
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:02:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

3,980
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:53
256 (6.05%)
تغییر ۳ ماهه
464 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
779 (16.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.4 1.11B - 0.4 0.4 0.01 1.50% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Oman Telecom 0.608 540.00M - 0.608 0.608 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Bank Dhofar 0.129 414.54M - 0.129 0.129 0.01 3.88% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Ooredoo 0.5 338.49M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
National Bank Of Oman 0.17 289.42M - 0.17 0.17 0.00 2.35% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Oman Develop Invest 0.318 276.95M - 0.318 0.318 0.01 3.77% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Bank Sohar 0.116 269.64M - 0.116 0.116 0.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Ahli Bank 0.124 243.89M - 0.124 0.124 0.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
HSBC Bank Oman 0.12 228.04M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Sembcorp Salalah 0.117 215.73M - 0.117 0.117 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Phoenix Power Co SAOG 0.088 171.12M - 0.088 0.088 0.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Renaissance Svcs 0.46 161.60M - 0.46 0.46 0.05 12.20% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Shell Oman Marketing 1.07 141.08M - 1.07 1.07 0.01 0.93% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Bank Nizwa 0.09 135.00M - 0.09 0.09 0.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Oman Cement 0.253 128.38M - 0.253 0.253 0.01 2.77% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Oman Flour Mills 0.526 124.74M - 0.526 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Raysut Cement 0.34 119.20M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Acwa Power Barka 0.656 119.04M - 0.656 0.656 0.01 1.22% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Salalah Port Svcs 0.6 107.90M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۵
Oman Refreshment 1.66 87.25M - 1.66 1.66 0.03 1.81% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Al Suwadi Power 0.085 82.87M - 0.085 0.085 0.00 2.35% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Oman Cables Industry 0.9 79.65M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Al Omaniya Financial 0.125 78.83M - 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Al Batinah Power 0.085 78.29M - 0.085 0.085 0.00 2.35% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Dhofar Int Dev&Inv 0.299 75.40M - 0.299 0.299 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Al Izz Islamic Bank 0.086 75.00M - 0.086 0.086 0.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
A Saffa Foods 0.48 70.56M - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۸
Oman Oil Marketing 1.065 70.16M - 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۱
National Finance 0.135 67.03M - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۱
Salalah Mills 0.62 51.78M - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Almaha Petroleum Products 0.816 49.68M - 0.816 0.816 0.02 1.96% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Al Jazeera Steel 0.243 37.47M - 0.243 0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
United Finance 0.08 37.36M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Al Kamil Power 0.38 37.15M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۰۴
Al Fajar Al Alamia 0.68 36.90M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۳۳
Oman Fiber Optic 4.57 32.92M - 4.57 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gulf Hotels Oman 9.48 32.55M - 9.48 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۴
Oman United Insurance 0.23 32.00M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۱
Galfar Engineering&Con 0.09 31.90M - 0.09 0.09 0.01 8.89% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Al Anwar Ceramic Tiles 0.108 31.10M - 0.108 0.108 0.01 4.85% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱