شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1101
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:35:04
0 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

316
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:03:13
8 (2.47%)
تغییر ۳ ماهه
48 (17.91%)
تغییر ۶ ماهه
80 (33.90%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

904
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:31:31
77 (9.25%)
تغییر ۳ ماهه
21 (2.39%)
تغییر ۶ ماهه
31 (3.55%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 177.5 710.12B - 177.5 178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
DnB 161.7 257.51B - 160.4 161.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Telenor 168.3 249.69B - 167.9 168.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Aker BP 269.8 107.60B - 269.8 270.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Norsk Hydro 33.95 99.56B - 33.95 34.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Yara International 344 90.99B - 344 345.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Marine Harvest 220 80.27B - 218.5 222.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Orkla 87.14 72.65B - 86.22 87.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Gjensidige Forsikring 167 66.85B - 167 167.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Schibsted A 258.1 55.83B - 257 258.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Schibsted ASA B 244.6 55.83B - 243.6 244.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Aker 496.6 46.15B - 496.6 500.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Subsea 7 99.1 41.23B - 102 99.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
SalMar 406 38.98B - 404.2 406.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Leroy Seafood 53.82 32.92B - 53.82 55.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Storebrand 66.28 30.51B - 66.28 66.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
TGS-NOPEC Geophysical 256.6 29.90B - 255 256.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Tomra Systems 254.2 24.42B - 252.2 255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
P/f Bakkafrost 603.5 22.17B - 592.5 603.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Sparebank 1Sr 97.25 22.12B - 96.5 97.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Elkem 21.42 21.51B - 21.42 21.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Kongsberg 138.8 20.76B - 137.6 138.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Entra ASA 139.8 20.43B - 138.6 139.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Borr Drilling 59.5 20.36B - 59.5 59.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Austevoll 83.9 20.21B - 83.8 85.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Norwegian Finans 92.6 17.21B - 92.6 92.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
DNO International 11.52 16.15B - 11.52 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Olav Thon Eien 145.4 16.03B - 145.4 146.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Wilh Wilhelmsen 21.74 15.86B - 21.6 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Aker Solutions OL 24.5 15.34B - 22.48 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Af Gruppen 178 12.93B - 175 178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Atea 123.8 12.76B - 123.4 123.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Petroleum Geo - Services 16.3 12.52B - 16.3 16.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Ocean Yield 47 11.20B - 47 47.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Norwegian Air Shuttle 40.44 11.09B - 40.11 40.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Sparebank 1 SMN 96.9 10.96B - 96.3 96.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Veidekke 112.61 10.78B - 111.9 112.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
EVRY 36.45 10.72B - 36.25 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Golden Ocean 49.5 10.16B - 49.5 49.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Grieg Seafood 133.8 9.63B - 132.1 133.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱