شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.117
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:05:11
0 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

236
قیمت روز
1 (0.42%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (4.45%)
تغییر ۶ ماهه
236 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

835
قیمت روز
10 (1.16%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:03:25
71 (7.83%)
تغییر ۳ ماهه
61 (6.82%)
تغییر ۶ ماهه
37 (4.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 194.1 710.12B - 194.1 194.1 4.90 2.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
DnB 147.8 257.51B - 147.8 147.8 0.20 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Telenor 168.8 249.69B - 168.8 168.8 0.80 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Aker BP 241.6 107.60B - 241.6 241.6 5.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Norsk Hydro 40.49 99.56B - 40.49 40.49 0.17 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Yara International 348.3 90.99B - 348.3 348.3 3.10 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Marine Harvest 192.15 80.27B - 192.15 192.15 0.85 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Orkla 69.96 72.65B - 69.96 69.96 0.42 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Gjensidige Forsikring 132.4 66.85B - 132.4 132.4 0.60 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Schibsted A 301.8 55.83B - 301.8 301.8 1.10 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Schibsted ASA B 271.5 55.83B - 271.5 271.5 1.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Aker 495.5 46.15B - 495.5 495.5 3.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Subsea 7 86.4 41.23B - 86.4 86.4 2.10 2.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
SalMar 465.4 38.98B - 465.4 465.4 0.40 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Leroy Seafood 70.1 32.92B - 70.1 70.1 0.20 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Storebrand 61.84 30.51B - 61.84 61.84 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
TGS-NOPEC Geophysical 224.4 29.90B - 224.4 224.4 3.30 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Tomra Systems 209.5 24.42B - 209.5 209.5 3.50 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
P/f Bakkafrost 441 22.17B - 441 441 0.20 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Sparebank 1Sr 93.4 22.12B - 93.4 93.4 0.70 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Elkem 22.54 21.51B - 22.37 22.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Kongsberg 111.2 20.76B - 111.2 111.2 2.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Entra ASA 114.2 20.43B - 114.2 114.2 1.20 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Borr Drilling 25.6 20.36B - 25 25.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Austevoll 112.2 20.21B - 112.2 112.2 3.20 2.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Norwegian Finans 67.5 17.21B - 67.5 67.5 0.48 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
DNO International 14.22 16.15B - 14.22 14.22 0.32 2.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Olav Thon Eien 144.2 16.03B - 144.2 144.2 0.40 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Wilh Wilhelmsen 29.85 15.86B - 29.85 29.85 0.25 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Aker Solutions OL 42.75 15.34B - 42.75 42.75 0.69 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Af Gruppen 136 12.93B - 136 136 0.50 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Atea 113.6 12.76B - 113.6 113.6 0.40 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Petroleum Geo - Services 15.12 12.52B - 15.12 15.12 0.25 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Ocean Yield 61.8 11.20B - 61.8 61.8 0.10 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Norwegian Air Shuttle 203.3 11.09B - 203.3 203.3 4.25 2.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Sparebank 1 SMN 87.1 10.96B - 87.1 87.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Veidekke 98.4 10.78B - 98.4 98.4 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
EVRY 30.6 10.72B - 30.6 30.6 0.20 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Golden Ocean 61.55 10.16B - 61.55 61.55 1.50 2.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Grieg Seafood 112.2 9.63B - 112.2 112.2 0.30 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴