کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:42:14
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,352
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
13 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
123 (8.32%)
تغییر ۶ ماهه
489 (26.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 189 4226.05B - 189 189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Guaranty Bnk 34.8 1297.92B - 34.8 34.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Nestle Nig 1580 1243.04B - 1580 1580 127.80 8.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Nig Brew 65 1054.57B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Zenithbank 20.9 847.71B - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Stanbicibtc Hl 46.2 492.42B - 46.2 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
ETI 10.75 482.24B - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Seplat Petroleum Development 570 450.16B - 570 570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Intbrew 23 431.70B - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Fbn Holdings 7.65 421.77B - 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Wapco 11.5 398.54B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Uba 6.65 351.47B - 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Access Bank 6.85 328.33B - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Unilever Nig 34 272.93B - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Dangsugar 14.25 228.00B - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Guiness Nig 60 212.36B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Union Bank LG 6.8 182.00B - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Pz Cussons LG 9.45 89.34B - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Oando Plc 4.8 82.67B - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Flourmill Nig 16.4 78.99B - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Okomuoil 80 78.61B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۴:۰۱
Presco 62.75 75.00B - 62.75 62.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲۱:۰۱
Fidelitybk 1.94 72.73B - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Total Nig 196 69.78B - 196 196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Transcorp 1.19 69.11B - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Mobil Oil 175 60.31B - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Nascon 19.25 52.02B - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Forte Oil Plc 26.95 48.78B - 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Uacn Prop 6.95 48.69B - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Firstcity Bnk 1.9 48.52B - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Diamond Bank 2.42 48.17B - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Sterlnbnk 2.74 47.79B - 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Dangote Flour Mills 10.7 42.75B - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Betaglas 56 37.75B - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Jberger 25 35.26B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Wemabank 0.69 35.10B - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Ccnn 17 30.16B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Cap LG 34 26.37B - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Cadbury Nig 11 23.48B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Glaxosmith 9.2 23.42B - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲