شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:49:13
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:31:38
57 (5.36%)
تغییر ۳ ماهه
137 (10.94%)
تغییر ۶ ماهه
326 (22.57%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 144.9 4226.05B - 144.9 144.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۱
Guaranty Bnk 29 1297.92B - 29 29.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Nestle Nig 1190 1243.04B - 1190 1220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Nig Brew 49 1054.57B - 49 50.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Zenithbank 18.85 847.71B - 18.85 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Stanbicibtc Hl 38.05 492.42B - 38 38.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
ETI 7.45 482.24B - 7.45 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Seplat Petroleum Development 530.1 450.16B - 530.1 530.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Intbrew 10 431.70B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Fbn Holdings 6.85 421.77B - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۱
Wapco 14 398.54B - 14 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Uba 7.4 351.47B - 7.4 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Access Bank 10.5 328.33B - 10.5 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Unilever Nig 18.5 272.93B - 18.5 19.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Dangsugar 11.4 228.00B - 11.4 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Guiness Nig 28.6 212.36B - 28 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Union Bank LG 7.05 182.00B - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Pz Cussons LG 5.35 89.34B - 5.25 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Oando Plc 3.63 82.67B - 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Flourmill Nig 16.6 78.99B - 16.05 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Okomuoil 50 78.61B - 50 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Presco 34.6 75.00B - 34.6 34.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۱
Fidelitybk 2 72.73B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۱
Total Nig 110 69.78B - 100 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Transcorp 1.09 69.11B - 1.05 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Mobil Oil 139 60.31B - 133.2 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Nascon 13.65 52.02B - 13.65 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Forte Oil Plc 15.3 48.78B - 15.3 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Uacn Prop 6.3 48.69B - 6.3 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Firstcity Bnk 1.93 48.52B - 1.93 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Diamond Bank 2.42 48.17B - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Sterlnbnk 2.1 47.79B - 2.1 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Dangote Flour Mills 22.4 42.75B - 22 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Betaglas 48.45 37.75B - 48.45 48.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۶:۰۱
Jberger 19.95 35.26B - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Wemabank 0.75 35.10B - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۱
Ccnn 19 30.16B - 18.55 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Cap LG 24 26.37B - 24 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Cadbury Nig 9.8 23.48B - 9.8 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Glaxosmith 5.7 23.42B - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱