کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:01:20
0 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,076
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:32:38
177 (14.11%)
تغییر ۳ ماهه
404 (27.30%)
تغییر ۶ ماهه
507 (32.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 164 4226.05B - 164 168.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Guaranty Bnk 26.4 1297.92B - 26.4 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nestle Nig 1130 1243.04B - 1130 1130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nig Brew 50.1 1054.57B - 50.1 50.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Zenithbank 17.4 847.71B - 17.4 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Stanbicibtc Hl 34 492.42B - 33.05 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
ETI 6.25 482.24B - 6.15 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Seplat Petroleum Development 480 450.16B - 480 480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Intbrew 11.5 431.70B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Fbn Holdings 5 421.77B - 4.9 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Wapco 13.9 398.54B - 13.85 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Uba 5.9 351.47B - 5.8 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Access Bank 6.5 328.33B - 6.25 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Unilever Nig 28.05 272.93B - 28.05 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Dangsugar 9.6 228.00B - 9.4 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Guiness Nig 37.3 212.36B - 37.3 37.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
Union Bank LG 6.65 182.00B - 6.65 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Pz Cussons LG 5.95 89.34B - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Oando Plc 3.85 82.67B - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Flourmill Nig 13.85 78.99B - 13.85 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Okomuoil 44.1 78.61B - 44.1 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Presco 42.8 75.00B - 42.8 42.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Fidelitybk 1.57 72.73B - 1.54 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Total Nig 100 69.78B - 100 99.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Transcorp 0.99 69.11B - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Mobil Oil 142.2 60.31B - 142.2 145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nascon 12.6 52.02B - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Forte Oil Plc 15.3 48.78B - 15.3 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Uacn Prop 5.25 48.69B - 5.2 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Firstcity Bnk 1.7 48.52B - 1.62 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Diamond Bank 2.42 48.17B - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Sterlnbnk 2.23 47.79B - 2.23 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Dangote Flour Mills 20.9 42.75B - 20.9 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Betaglas 53.8 37.75B - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Jberger 18.55 35.26B - 18.55 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Wemabank 0.59 35.10B - 0.59 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Ccnn 13.05 30.16B - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Cap LG 22.45 26.37B - 22.45 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Cadbury Nig 9 23.48B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Glaxosmith 7.45 23.42B - 7.45 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲