کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:57:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.57%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,237
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:32:33
164 (11.68%)
تغییر ۳ ماهه
148 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
510 (29.20%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 182.1 4226.05B - 182.1 182.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Guaranty Bnk 30.8 1297.92B - 30.8 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Nestle Nig 1380 1243.04B - 1380 1420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Nig Brew 57 1054.57B - 57 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Zenithbank 20.25 847.71B - 20.2 20.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Stanbicibtc Hl 41.5 492.42B - 41.5 41.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
ETI 10.25 482.24B - 10.1 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Seplat Petroleum Development 499.8 450.16B - 499.8 499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۳
Intbrew 17 431.70B - 16.7 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Fbn Holdings 6.9 421.77B - 6.85 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Wapco 9.85 398.54B - 9.8 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Uba 6.15 351.47B - 6.1 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Access Bank 6.45 328.33B - 6.35 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Unilever Nig 31.5 272.93B - 31 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Dangsugar 11.5 228.00B - 10.8 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Guiness Nig 45.75 212.36B - 45.75 46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Union Bank LG 7 182.00B - 6.95 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Pz Cussons LG 7.2 89.34B - 7.15 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Oando Plc 3.95 82.67B - 3.7 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Flourmill Nig 14 78.99B - 13.9 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Okomuoil 66.6 78.61B - 66.6 66.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۳
Presco 53.9 75.00B - 50 53.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Fidelitybk 1.75 72.73B - 1.73 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Total Nig 145.5 69.78B - 145.5 149.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Transcorp 1.13 69.11B - 1.13 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Mobil Oil 164.5 60.31B - 162.3 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Nascon 15 52.02B - 14.95 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Forte Oil Plc 31.25 48.78B - 31.15 32.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Uacn Prop 6 48.69B - 6 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Firstcity Bnk 1.69 48.52B - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Diamond Bank 2.42 48.17B - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Sterlnbnk 2.36 47.79B - 2.35 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Dangote Flour Mills 16.5 42.75B - 16.3 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Betaglas 66.35 37.75B - 66.35 66.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۳
Jberger 20 35.26B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۳
Wemabank 0.62 35.10B - 0.62 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Ccnn 13.5 30.16B - 13.5 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Cap LG 28 26.37B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۳
Cadbury Nig 10 23.48B - 10 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Glaxosmith 8.55 23.42B - 8.55 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷