شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

851
قیمت روز
3 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:38
61 (7.65%)
تغییر ۳ ماهه
30 (3.65%)
تغییر ۶ ماهه
78 (10.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kendrion 21.2 461.42M - 21 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Sif Holding NV 11.52 419.75M - 11.52 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Binckbank 6.35 327.71M - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Nedap 49.8 305.87M - 49.7 49.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Alfen Beheer 14.96 270.60M - 14.96 14.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Volta Finance 6.4 254.50M - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Heijmans 7.82 237.21M - 7.82 7.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Ajax 20.6 219.08M - 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Lucas Bols 14.35 215.86M - 14.35 14.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
FNG NV 14 203.00M - 14 14 0.10 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۸:۰۱
Kiadis Pharma NV 1.515 185.86M - 1.515 1.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Ordina 2.065 177.37M - 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Oranjewoud NV 6.1 171.41M - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
KAS Bank 12.8 152.28M - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۶:۰۲
Beter Bed 2.18 150.18M - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Avantium 2.7 147.89M - 2.68 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
ICT Group 11.7 139.12M - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Neways Electronics 9.54 138.92M - 9.54 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Accsys 1.175 99.83M - 1.165 1.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Stern Groep 12.8 93.32M - 12.8 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Batenburg Techniek 46.4 91.03M - 46.4 46.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
Groothandelsgebouwen 56.65 88.41M - 56.5 56.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۳۴
Hydratec 67.5 80.81M - 67.5 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Holland Colours 94.5 79.15M - 94.5 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Curetis NV 0.466 75.41M - 0.466 0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
DPA Group 1.41 75.15M - 1.41 1.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bever Holding NV 3.56 62.43M - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۸:۰۱
Envipco 10.9 59.10M - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
Brill 20.7 57.36M - 20.7 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Dutch Star Companies ONE NV 9.85 53.83M - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
Value8 5.64 48.37M - 5.64 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Value8 Pref 28.6 48.37M - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
CTAC 2.02 40.80M - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Probiodrug AG 5.18 32.91M - 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
SnowWorld NV 14 30.08M - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Source Group NV 0.298 24.68M 0.276 0.276 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Arcona Property 6.24 22.98M - 6.24 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
RoodMicrotec NV 0.214 21.56M - 0.214 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thunderbird Resorts 0.099 16.86M - 0.099 0.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Docdata 1.202 15.71M - 1.202 1.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱