شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0678
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:55:10
0 (4.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.87%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

515
قیمت روز
5 (0.98%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:11
26 (4.81%)
تغییر ۳ ماهه
1,286 (71.40%)
تغییر ۶ ماهه
112 (27.79%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,330
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:01:48
147 (12.44%)
تغییر ۳ ماهه
9 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
45 (3.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 38586 414.00B - 38586 38586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Firstrand 6736 360.99B - 6736 6736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Standard Bank Grp 17362 314.64B - 17362 17362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Sanlam Ltd 8134 155.99B - 8134 8134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Old Mutual 1983 139.44B - 1983 1983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Shoprite Holdings 13413 130.12B - 13413 13413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Nedbank Group 23293 124.53B - 23293 23293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Investec Ltd 8365 100.50B - 8365 8365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Barloworld 12362 37.60B - 12362 12362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Truworths Int 5235 34.06B - 5235 5235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Santam 29668 32.78B - 29668 29668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Mmi Holdings 2101 27.98B - 2101 2101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Vukile 1927 15.34B - 1927 1927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
PSG Konsult Ltd 950 12.93B - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۰۱
FNB Namibia Holdings 3339 11.90B - 3339 3339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Oceana 6330 10.68B - 6330 6330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Afrox 2184 10.16B - 2184 2184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Namibia Breweries 4833 9.19B - 4833 4833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Capricorn Investment 1530 8.61B - 1530 1530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Trustco Group Holdings 899 7.37B - 899 899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Paladin Energy 89 3.20B - 89 89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Clover 2494 3.12B - 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bidvest Namibia 1050 1.63B - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Oryx Properties 2025 1.32B - 2025 2025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Deep Yellow 285 687.54M - 285 285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Bannerman Resources 40 518.45M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Agra Ltd 163 151.20M - 163 163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nictus Holdings Namibia 160 95.14M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Nictus 130 39.76M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Xemplar Energy New 48 6.55M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 296 - - 296 296 2.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱