کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1008
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 04:41:11
0 (0.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

291
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
24 (8.99%)
تغییر ۶ ماهه
291 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:30
132 (1.17%)
تغییر ۳ ماهه
70 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
1,860 (14.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 146.5 122.19B - 146.5 146.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Attijariwafa Bank 430 95.45B - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
BCP 266 50.48B - 265.55 266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 190 37.42B - 188 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Ciments Du Maroc 1430 23.82B - 1430 1430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Taqa Morocco SA 887 20.67B - 868 887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Cosumar 187 17.01B - 187 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Wafa Assurance 3350 16.29B - 3350 3350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۰۱
Managem 920 15.74B - 920 958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
BMCI 665 12.62B - 665 665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Marsa Maroc 187 12.37B - 185.55 187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Afriquia Gaz 3221 9.65B - 3221 3449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Total Maroc SA 1140 9.41B - 1140 1140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Brasseries Du Maroc 2590 8.14B - 2590 2590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
CIH 281.4 7.62B - 281.4 281.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Centrale Danone 767 7.47B - 767 767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۳
Saham Assurance 1060 6.17B - 1060 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
CDM 603 6.09B - 603 603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
Douja Prom Addoha 11.7 5.90B - 11.25 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Label Vie 2300 5.76B - 2250 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMI 1291 5.25B - 1291 1291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Lydec 434 5.00B - 434 434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Auto Hall 67.2 4.53B - 67.2 69.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lesieur Cristal 149.05 4.50B - 149.05 149.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
Atlanta 55.2 4.09B - 55.2 55.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Sothema 1644 3.19B - 1644 1644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۴
Residences Dar Saada 85.1 3.09B - 85.1 85.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Delta Holding S.A 32.7 3.07B - 31.81 32.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Miniere Touissit 1570 2.90B - 1570 1599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Oulmes 1450 2.63B - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
Ennakl Automobiles 37.2 2.61B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Risma 167.85 2.56B - 167.85 168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Salafin 870 2.47B - 870 880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Alliances 86 2.31B - 85 87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sonasid 330 2.28B - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Auto Nejma 2289 2.14B - 2289 2289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Unimer 166.4 2.05B - 166.4 166.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Eqdom 1037 1.94B - 1037 1037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
Snep 360 1.64B - 360 391.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱