کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1012
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:27:06
0 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

342
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
49 (16.72%)
تغییر ۳ ماهه
43 (14.38%)
تغییر ۶ ماهه
73 (27.14%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,552
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:02:48
227 (2.00%)
تغییر ۳ ماهه
256 (2.26%)
تغییر ۶ ماهه
168 (1.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 144.45 122.19B - 144 144.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Attijariwafa Bank 474.2 95.45B - 474.2 474.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
BCP 270.15 50.48B - 270.15 270.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 191.45 37.42B - 191.45 191.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Ciments Du Maroc 1620 23.82B - 1620 1620 20.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Taqa Morocco SA 895 20.67B 890 890 895 14.00 1.59% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Cosumar 212 17.01B - 212 212 1.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Wafa Assurance 3680 16.29B - 3515 3680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۰۳
Managem 800 15.74B 807 800 807 27.00 3.38% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
BMCI 660 12.62B - 660 660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Marsa Maroc 183 12.37B - 182 183.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Afriquia Gaz 3750 9.65B - 3750 3750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Total Maroc SA 1200 9.41B - 1200 1210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Brasseries Du Maroc 2520 8.14B - 2520 2520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
CIH 277.2 7.62B - 277.2 277.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Centrale Danone 631 7.47B - 631 631 1.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Saham Assurance 1272 6.17B - 1272 1272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
CDM 498 6.09B - 498 498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Douja Prom Addoha 10.08 5.90B - 10.08 10.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Label Vie 2551 5.76B - 2551 2551 1.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
SMI 1300 5.25B - 1300 1300 60.00 4.84% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Lydec 448 5.00B - 448 448 2.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Auto Hall 65.99 4.53B - 65.99 65.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Lesieur Cristal 176 4.50B - 176 179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Atlanta 65 4.09B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Sothema 1601 3.19B - 1601 1601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Residences Dar Saada 71.42 3.09B - 71.42 71.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Delta Holding S.A 33 3.07B - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Miniere Touissit 1380 2.90B - 1380 1380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Oulmes 1435 2.63B - 1435 1435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۰۲
Ennakl Automobiles 37.2 2.61B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Risma 161 2.56B - 161 161 3.00 1.86% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Salafin 880 2.47B - 880 880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Alliances 71 2.31B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Sonasid 271 2.28B - 269 275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Auto Nejma 1902 2.14B - 1902 1902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Unimer 168 2.05B - 168 168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Eqdom 1162 1.94B - 1162 1162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Snep 403.95 1.64B - 403.95 403.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲