کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1017
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:54:12
0 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

295
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:06
2 (0.67%)
تغییر ۳ ماهه
28 (10.49%)
تغییر ۶ ماهه
6 (2.08%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,471
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:06:25
316 (2.84%)
تغییر ۳ ماهه
266 (2.37%)
تغییر ۶ ماهه
805 (6.56%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 141 122.19B - 141 144.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Attijariwafa Bank 487.4 95.45B - 487.4 493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
BCP 271.3 50.48B - 271.3 274.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 180 37.42B - 178 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Ciments Du Maroc 1680 23.82B - 1650 1680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Taqa Morocco SA 860 20.67B - 859 860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Cosumar 201 17.01B - 200 201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Wafa Assurance 3550 16.29B - 3310 3550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Managem 870 15.74B - 870 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
BMCI 639 12.62B - 639 639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Marsa Maroc 187.15 12.37B - 185.1 187.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Afriquia Gaz 3487 9.65B - 3487 3487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Total Maroc SA 1169 9.41B - 1153 1169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Brasseries Du Maroc 2590 8.14B - 2590 2590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
CIH 288.75 7.62B - 288.75 288.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Centrale Danone 459 7.47B - 459 459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Saham Assurance 1240 6.17B - 1240 1240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۱
CDM 524 6.09B - 524 524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Douja Prom Addoha 10.01 5.90B - 10 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Label Vie 2379 5.76B - 2379 2379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
SMI 1149 5.25B - 1149 1149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Lydec 438 5.00B - 438 438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۱
Auto Hall 71 4.53B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Lesieur Cristal 170.05 4.50B - 170.05 170.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Atlanta 55.5 4.09B - 55.5 55.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Sothema 1700 3.19B - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Residences Dar Saada 75.98 3.09B - 75 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Delta Holding S.A 32.09 3.07B - 32.09 32.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Miniere Touissit 1562 2.90B - 1562 1562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Oulmes 1502 2.63B - 1502 1502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Ennakl Automobiles 37.2 2.61B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Risma 163.8 2.56B - 158.05 163.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Salafin 900 2.47B - 900 927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Alliances 73 2.31B - 73 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Sonasid 314 2.28B - 314 314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Auto Nejma 2100 2.14B - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Unimer 168 2.05B - 168 168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Eqdom 1195 1.94B - 1195 1206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Snep 383.9 1.64B - 366 383.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳