شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1036
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:41:03
0 (2.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

336
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:33
7 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
43 (14.68%)
تغییر ۶ ماهه
69 (25.84%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,645
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 18:31:38
93 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
254 (2.23%)
تغییر ۶ ماهه
435 (3.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 144 122.19B - 143.55 144.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Attijariwafa Bank 483 95.45B - 480 483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
BCP 271 50.48B - 269.95 271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 192 37.42B - 192 192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Ciments Du Maroc 1640 23.82B - 1640 1640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
Taqa Morocco SA 875 20.67B - 875 875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Cosumar 211 17.01B - 211 211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Wafa Assurance 3700 16.29B - 3700 3700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Managem 748 15.74B - 725 750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
BMCI 660 12.62B - 660 660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Marsa Maroc 180.3 12.37B - 180.2 180.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Afriquia Gaz 4080 9.65B - 4080 4080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Total Maroc SA 1080 9.41B - 1080 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Brasseries Du Maroc 2600 8.14B - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۰۲
CIH 285 7.62B - 285 285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Centrale Danone 629 7.47B - 629 629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Saham Assurance 1379 6.17B - 1379 1379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
CDM 446 6.09B - 446 446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Douja Prom Addoha 8.7 5.90B - 8.7 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Label Vie 2755 5.76B - 2755 2755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۰۲
SMI 1600 5.25B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
Lydec 450 5.00B - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Auto Hall 73 4.53B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
Lesieur Cristal 178.55 4.50B - 178.55 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Atlanta 65 4.09B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Sothema 1500 3.19B - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Residences Dar Saada 58 3.09B - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Delta Holding S.A 37 3.07B - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Miniere Touissit 1428 2.90B - 1428 1428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Oulmes 1481 2.63B - 1481 1481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Ennakl Automobiles 37.2 2.61B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Risma 160 2.56B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Salafin 780 2.47B - 780 780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۹:۰۱
Alliances 56 2.31B - 56 57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Sonasid 296 2.28B - 292 296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Auto Nejma 2240 2.14B - 2240 2240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
Unimer 168 2.05B - 168 168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Eqdom 1425 1.94B - 1425 1425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Snep 418 1.64B - 394.05 418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱