شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1024
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:39:13
0 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

267
قیمت روز
2 (0.75%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
23 (7.93%)
تغییر ۶ ماهه
267 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,281
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:31:49
130 (1.16%)
تغییر ۳ ماهه
1,118 (9.02%)
تغییر ۶ ماهه
1,179 (9.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 140.35 122.19B - 139.8 140.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Attijariwafa Bank 454 95.45B - 448 454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BCP 282.5 50.48B - 275.8 282.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 187.8 37.42B - 187.8 188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ciments Du Maroc 1489 23.82B - 1446 1489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Taqa Morocco SA 875 20.67B - 863.1 875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Cosumar 172 17.01B - 170 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Wafa Assurance 4200 16.29B - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Managem 1000 15.74B - 1000 922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
BMCI 651 12.62B - 651 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Marsa Maroc 161 12.37B - 160.4 161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Afriquia Gaz 3090 9.65B - 3090 3090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Total Maroc SA 1075 9.41B - 1075 1126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Brasseries Du Maroc 2500 8.14B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
CIH 304.9 7.62B - 304.9 304.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Centrale Danone 793 7.47B - 793 793 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Saham Assurance 1385 6.17B - 1385 1385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CDM 540 6.09B - 540 540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Douja Prom Addoha 14.32 5.90B - 14.32 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Label Vie 1947 5.76B - 1947 1947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
SMI 1660 5.25B - 1660 1660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Lydec 519.8 5.00B - 519.8 519.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Auto Hall 77.62 4.53B - 75.36 77.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Lesieur Cristal 145 4.50B - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Atlanta 61.24 4.09B - 61.24 61.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Sothema 1550 3.19B - 1550 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Residences Dar Saada 105 3.09B - 105 105.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Delta Holding S.A 31.99 3.07B - 31.7 31.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Miniere Touissit 1380 2.90B - 1370 1380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Oulmes 1430 2.63B - 1430 1430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ennakl Automobiles 37.2 2.61B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Risma 179 2.56B - 179 179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Salafin 987 2.47B - 987 987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Alliances 79 2.31B - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Sonasid 478 2.28B - 478 480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Auto Nejma 2297 2.14B - 2297 2297 97.00 4.41% ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۲۰:۳۳
Unimer 166 2.05B - 166 166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Eqdom 1077 1.94B - 1077 1077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Snep 448.85 1.64B - 438 448.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱