شاخص یاب
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

836
قیمت روز
9 (1.09%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 10:33:21
43 (5.45%)
تغییر ۳ ماهه
77 (10.18%)
تغییر ۶ ماهه
71 (9.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.5 367.44M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
Crnogorski Elektroprenosni 0.78 96.48M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Crnogorski Telekom 1.6 78.00M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Jugopetrol 11.65 54.45M - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Hotelska Grupa Budvanska 7 48.75M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Rudnik Uglja 6 30.39M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
13 Jul Plantaze 0.12 21.71M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
UTIP Crna Gora 0.78 11.60M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HTP Ulcinjska Rivijera 3.7 10.67M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
Port of Adria 0.1087 6.81M - 0.1087 0.1087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
CMC ad Podgorica 1 6.16M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zetatrans 0.625 4.69M - 0.625 0.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
HTP Mimoza 1.0401 4.23M - 1.0401 1.0401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Vektra Boka ad Herceg 0.064 1.68M - 0.064 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Barska Plovidba 1 459.84K - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Institut za Crnu Metalurgiju 0.2 127.94K - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bjelasica Rada 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Institut za Fizikalnu Medicinu 36.85 - - 36.85 36.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
Napredak 0.0338 - - 0.0338 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Gradjevinski nadzor 32 - - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Industriaimport Industriaimpex 20 - - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mehanizacija Programat Niksic 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Radoje Dakic 0.001 - - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Luka Bar 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Stamparija Obod 1.1036 - - 1.1036 1.1036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Otrantkomerc 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Marina 1.7 - - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Izbor ad Bar 0.0038 - - 0.0038 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Bajo Sekulic 1.551 - - 1.551 1.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Centralna Depozitarna Agencija 1.62 - - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Proljece Komerc 5.4 - - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Poslovno Logisticki Centar 2.1 - - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Montecargo 0.82 - - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Zeljeznicka Infrastruktura 0.0132 - - 0.0132 0.0132 0.00 4.76% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Podgoricaekspres 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲