کالایاب
شاخص یاب
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 12:01:47
20 (2.48%)
تغییر ۳ ماهه
25 (3.10%)
تغییر ۶ ماهه
51 (6.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.83 367.44M - 3.83 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Crnogorski Elektroprenosni 0.689 96.48M - 0.689 0.689 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Crnogorski Telekom 1.67 78.00M - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Jugopetrol 12.8 54.45M - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Hotelska Grupa Budvanska 7 48.75M - 7 7 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Rudnik Uglja 6 30.39M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
13 Jul Plantaze 0.1101 21.71M - 0.1101 0.1101 0.00 4.45% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
UTIP Crna Gora 0.78 11.60M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HTP Ulcinjska Rivijera 3.7 10.67M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۰:۰۲
Port of Adria 0.109 6.81M - 0.109 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
CMC ad Podgorica 1 6.16M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zetatrans 0.73 4.69M - 0.73 0.73 0.01 1.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
HTP Mimoza 1 4.23M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Vektra Boka ad Herceg 0.02 1.68M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Barska Plovidba 1 459.84K - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Institut za Crnu Metalurgiju 0.2 127.94K - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Montecargo 0.82 - - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Radoje Dakic 0.001 - - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Industriaimport Industriaimpex 20 - - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gradjevinski nadzor 32 - - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mehanizacija Programat Niksic 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeljeznicka Infrastruktura 0.0132 - - 0.0132 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Bjelasica Rada 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Napredak 0.0446 - - 0.0446 0.0446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Stamparija Obod 0.88 - - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Institut za Fizikalnu Medicinu 33.01 - - 33.01 33.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Bajo Sekulic 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Luka Bar 0.176 - - 0.176 0.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Podgoricaekspres 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Poslovno Logisticki Centar 2.05 - - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۵
Otrantkomerc 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Centralna Depozitarna Agencija 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Izbor ad Bar 0.004 - - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۵
Marina 1.64 - - 1.64 1.64 0.16 9.76% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Proljece Komerc 5.4 - - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳