شاخص یاب
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

830
قیمت روز
10 (1.25%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:06:40
17 (2.02%)
تغییر ۳ ماهه
24 (3.04%)
تغییر ۶ ماهه
69 (9.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.8 367.44M - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Crnogorski Elektroprenosni 0.62 96.48M - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Crnogorski Telekom 1.56 78.00M - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Jugopetrol 11.65 54.45M - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Hotelska Grupa Budvanska 7 48.75M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Rudnik Uglja 6 30.39M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
13 Jul Plantaze 0.1103 21.71M - 0.1103 0.1103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۴
UTIP Crna Gora 0.78 11.60M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HTP Ulcinjska Rivijera 3.7 10.67M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Port of Adria 0.1087 6.81M - 0.1087 0.1087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
CMC ad Podgorica 1 6.16M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zetatrans 0.6601 4.69M - 0.6601 0.6601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۴
HTP Mimoza 1 4.23M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Vektra Boka ad Herceg 0.064 1.68M - 0.064 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Barska Plovidba 1 459.84K - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Institut za Crnu Metalurgiju 0.2 127.94K - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Radoje Dakic 0.001 - - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Podgoricaekspres 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Industriaimport Industriaimpex 20 - - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mehanizacija Programat Niksic 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gradjevinski nadzor 32 - - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bjelasica Rada 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Marina 1.6 - - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
Poslovno Logisticki Centar 2.001 - - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Izbor ad Bar 0.004 - - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۵
Institut za Fizikalnu Medicinu 33.1 - - 33.1 33.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Napredak 0.0432 - - 0.0432 0.0432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Luka Bar 0.24 - - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Bajo Sekulic 1.76 - - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Centralna Depozitarna Agencija 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Zeljeznicka Infrastruktura 0.0132 - - 0.0132 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Proljece Komerc 5.4 - - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Otrantkomerc 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Stamparija Obod 0.8829 - - 0.8829 0.8829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Montecargo 0.82 - - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲