شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

809
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 09:02:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
30 (3.58%)
تغییر ۶ ماهه
39 (4.56%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.74 367.44M - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Crnogorski Elektroprenosni 0.65 96.48M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Crnogorski Telekom 1.49 78.00M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Jugopetrol 12 54.45M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Hotelska Grupa Budvanska 6.33 48.75M - 6.33 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Rudnik Uglja 6 30.39M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
13 Jul Plantaze 0.106 21.71M - 0.106 0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
UTIP Crna Gora 0.78 11.60M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HTP Ulcinjska Rivijera 3.8 10.67M - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Port of Adria 0.104 6.81M - 0.104 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
CMC ad Podgorica 1 6.16M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zetatrans 0.888 4.69M - 0.888 0.888 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
HTP Mimoza 1 4.23M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Vektra Boka ad Herceg 0.04 1.68M - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Barska Plovidba 1 459.84K - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Institut za Crnu Metalurgiju 0.2 127.94K - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Radoje Dakic 0.001 - - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Proljece Komerc 5.4 - - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Gradjevinski nadzor 32 - - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Industriaimport Industriaimpex 20 - - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mehanizacija Programat Niksic 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Centralna Depozitarna Agencija 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Bjelasica Rada 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeljeznicka Infrastruktura 0.0131 - - 0.0131 0.0131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Napredak 0.0454 - - 0.0454 0.0454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Marina 1.9 - - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Luka Bar 0.192 - - 0.192 0.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Poslovno Logisticki Centar 2.3 - - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Bajo Sekulic 1.9 - - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Otrantkomerc 0.55 - - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Podgoricaekspres 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Stamparija Obod 0.88 - - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Institut za Fizikalnu Medicinu 28 - - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Montecargo 0.738 - - 0.738 0.738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Izbor ad Bar 0.004 - - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۵