کالایاب
شاخص یاب
مغولستان
مغولستان

طلای 18 عیار

74,856
قیمت روز
158 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5,822 (8.43%)
تغییر ۶ ماهه
74,856 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

19,882
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:01:36
1,720 (7.96%)
تغییر ۳ ماهه
667 (3.24%)
تغییر ۶ ماهه
398 (1.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mongol Nekhmel 2735 - - 2735 2735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mongol Shevro 2227 - - 2227 2227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Kherlen Khivs 78 - - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Teever Darkhan 11890 - - 11890 11890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Guril Tejeel Bulgan 800 - - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
BDSec 825 - - 825 825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۱
Mongolia Development Resources 170 - - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Gazae Suljmel 112000 - - 112000 112000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Khishig Uul 450 - - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Khukh Gan 60 - - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Baganuur 1107 - - 1107 1107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Naco Fuel 97.75 - - 97.75 97.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Autoimpecs 2600 - - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Chatsargana 448.31 - - 448.31 448.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Mogoin Gol 7900 - - 7900 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bayangol Hotel 29000 - - 29000 29000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۱
Gan Kherlen 5320 - - 5320 5320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۴:۰۱
Darkhan Khuns 4300 - - 4300 4300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
Tushig Uul 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Bayanteeg 24000 - - 24000 24000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۶
Khar Tarvagatai 8925 - - 8925 8925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Juulchiin Gobi 8880 - - 8880 8880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Eurofeu Asia 943.75 - - 943.75 943.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dornod Khudaldaa 20100 - - 20100 20100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Dorbon Uul 1050 - - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Erdes Khuvun 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Buunii Khudaldaa 315 - - 315 315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۴:۰۱
Ikh Barilga 2999 - - 2999 2999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۴:۰۱
Bukhug 3200 - - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Eermel 3600 - - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Nekheesgui Edlel 2340 - - 2340 2340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Tumen Shuvuut 171.24 - 171.24 171.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Monnoos 1981 - - 1981 1981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Ub Buk 380 - - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Ulsiin Ikh Delguur 509 - - 509 509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۰۱
Jargalant-Uils 131.75 - - 131.75 131.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۰۱
Talkh Chikher 17460 - - 17460 17460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۰۱
Olloo 79 - - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Remicon 30 - - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Shivee Ovoo 1927 - - 1927 1927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲