شاخص یاب
مغولستان
مغولستان

طلای 18 عیار

69,034
قیمت روز
346 (0.5%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5,222 (7.03%)
تغییر ۶ ماهه
69,034 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

19,614
قیمت روز
128 (0.66%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:02:04
823 (4.03%)
تغییر ۳ ماهه
156 (0.79%)
تغییر ۶ ماهه
3,442 (14.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jargalant-Uils 132 - - 132 132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Gazae Suljmel 104300 - - 104300 104300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Aduunchuluun 1900 - - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Nekheesgui Edlel 1800 - - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Mongol Shevro 2580 - - 2580 2580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Naco Fuel 172.5 - - 172.5 172.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۲:۳۳
Gan Kherlen 4413 - - 4413 4413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Khishig Uul 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Merex 26 - - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Autoimpecs 2099 - - 2099 2099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
Berkh Uul 650 - - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
Telecom Mongolia 545 - - 545 545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Ub Buk 335 - - 335 335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Mongol Nekhmel 2100 - - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Bayangol Hotel 28000 - - 28000 28000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Khar Tarvagatai 8925 - - 8925 8925 1575.00 17.65% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Guril Tejeel Bulgan 1600 - - 1600 1600 134.00 9.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Tushig Uul 530 - - 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bayanteeg 15900 - - 15900 15900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Khasu Mandal 5050 - - 5050 5050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Juulchiin Gobi 8880 - - 8880 8880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Dornod Khudaldaa 20100 - - 20100 20100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Mongol Ceramic 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eurofeu Asia 943.75 - - 943.75 943.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Erdes Khuvun 13000 - - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۳
Sor 1200 - - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۴:۰۴
Tekhnicimport 18000 - - 18000 18000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۴:۲۵
Monnoos 2500 - - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
Bukhug 2700 - - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۴:۲۵
Buunii Khudaldaa 410 - - 410 410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ساعت ۴:۰۳
Monit Buligar 8800 - - 8800 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۴:۰۴
Darkhan Khuns 4799 - - 4799 4799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۴:۰۴
Dorbon Uul 1500 - - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Mongol Sabhi 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۳
Shivee Ovoo 1711 - - 1711 1711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
Ulsiin Ikh Delguur 450 - - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Materialimpecs 8445 - - 8445 8445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Talkh Chikher 19500 - - 19500 19500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
Ulaanbaatar Khivs 14000 - - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
Mahimpecs 2600 - - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲