شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0498
قیمت روز
0 (1.22%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:22:09
0 (6.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

532
قیمت روز
3 (0.56%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
103 (16.22%)
تغییر ۶ ماهه
532 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

727
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:43:32
145 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
75 (9.39%)
تغییر ۶ ماهه
102 (12.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3421.32 17722.32B - 3412.5 3421.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Amazon.com 33424 16065.67B - 33424 33424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Alphabet Inc C 21280 15184.46B - 21280 21280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Alphabet A 21394.06 15184.46B - 21320 21394.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Microsoft 2199.43 14757.69B - 2199.4 2199.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Facebook 2884 10956.27B - 2884 2884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Alibaba 3072 9255.60B - 3072 3072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Berkshire Hathaway B 4105 9001.40B - 4105 4125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
JPMorgan 2020 6910.58B - 2020 2020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Exxon Mobil 1543.8 6822.73B - 1543.8 1543.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
J&J 2977 6339.28B - 2977 2977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Visa 2750 5778.49B - 2750 2750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Royal Dutch Shell ADR 1170 5729.02B - 1170 1170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Royal Dutch Shell B ADR 1262 5729.02B - 1262 1262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۳۱
Bank of America 498 5567.54B - 498 498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Wells Fargo&Co 964 5262.12B - 964 964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Walmart 1906.15 4923.00B - 1906.15 1906.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Nestle 1713.11 4729.70B - 1713.11 1713.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Chevron 2339 4706.01B - 2339 2339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
UnitedHealth 5383 4592.45B - 5383 5383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
AT&T 602 4582.12B - 602 602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Intel 964 4512.19B - 964 964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Home Depot 3450 4383.83B - 3450 3450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Pfizer 900 4133.73B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Verizon 1162 4049.19B - 1162 1162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mastercard 4020 3999.33B - 4020 4020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
PetroChina ADR 1447.35 3983.94B - 1447.35 1447.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Cisco 959.49 3941.86B - 945.5 959.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Roche Holding Participation 5137.3 3890.81B - 5137.3 5137.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Procter&Gamble 1850 3823.43B - 1850 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Boeing 6557 3807.27B - 6557 6557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Novartis ADR 1800 3750.59B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC ADR 876.75 3654.36B - 876.75 876.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Coca-Cola 1000 3635.47B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Taiwan Semiconductor 725.16 3578.78B - 725.16 725.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
China Mobile ADR 975.6 3542.17B - 975.6 975.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Oracle 1004.39 3503.60B - 1004.39 1004.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Anheuser Busch Inbev 1444.55 3325.13B - 1444.55 1444.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Citigroup 1138.12 3323.81B - 1138.12 1145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Netflix 5355.01 3314.27B - 5355 5355.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲