کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0531
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 19:53:30
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

571
قیمت روز
3 (0.53%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 16:01:47
13 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
39 (7.33%)
تغییر ۶ ماهه
571 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

782
قیمت روز
1 (0.16%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:03:24
15 (1.94%)
تغییر ۳ ماهه
38 (4.60%)
تغییر ۶ ماهه
56 (6.70%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3824.61 17722.32B - 3824.61 3824.61 239.49 6.68% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Amazon.com 35066 16065.67B - 35066 35066 2241.56 6.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Alphabet A 23310 15184.46B - 23310 23310 330.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Alphabet Inc C 23230 15184.46B - 23230 23230 395.00 1.73% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Microsoft 2290.39 14757.69B - 2290.39 2290.39 50.73 2.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Facebook 3370 10956.27B - 3370 3370 179.32 5.62% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Alibaba 3560 9255.60B - 3560 3560 90.00 2.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Berkshire Hathaway B 3960 9001.40B - 3960 3960 18.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
JPMorgan 2150 6910.58B - 2150 2150 113.66 5.58% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Exxon Mobil 1535.02 6822.73B - 1535.02 1535.02 22.68 1.48% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
J&J 2625 6339.28B - 2625 2625 22.60 0.86% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Visa 3018 5778.49B - 3018 3018 19.22 0.64% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Royal Dutch Shell ADR 1228 5729.02B - 1228 1228 11.50 0.95% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Royal Dutch Shell B ADR 1244.93 5729.02B - 1244.93 1244.93 3.28 0.26% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Bank of America 566.5 5567.54B - 566.5 566.5 26.50 4.91% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Wells Fargo&Co 885 5262.12B - 885 885 93.81 10.60% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Walmart 1938.5 4923.00B - 1938.5 1938.5 19.50 1.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Nestle 1970 4729.70B - 1970 1970 179.08 10.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Chevron 2266 4706.01B - 2266 2266 140.29 6.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
UnitedHealth 4142 4592.45B - 4142 4142 679.20 16.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
AT&T 603 4582.12B - 603 603 16.00 2.73% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Intel 1105 4512.19B - 1105 1105 58.47 5.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Home Depot 3875 4383.83B - 3875 3875 370.22 10.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Pfizer 746.53 4133.73B - 746.53 746.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Verizon 1107 4049.19B - 1107 1107 7.77 0.70% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Mastercard 4522.2 3999.33B - 4522.2 4522.2 76.20 1.71% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
PetroChina ADR 1215.55 3983.94B - 1215.55 1215.55 33.41 2.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Cisco 1080 3941.86B - 1080 1080 53.59 5.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Roche Holding Participation 5096.13 3890.81B - 5096.13 5096.13 123.87 2.43% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Procter&Gamble 2012 3823.43B - 2012 2012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Boeing 7113.81 3807.27B - 7113.81 7113.81 173.32 2.44% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Novartis ADR 1528.1 3750.59B - 1528.1 1528.1 260.90 17.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
HSBC ADR 819.82 3654.36B - 819.82 819.82 28.06 3.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Coca-Cola 893.53 3635.47B - 893.53 893.53 13.53 1.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Taiwan Semiconductor 833.29 3578.78B - 833.29 833.29 79.77 10.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
China Mobile ADR 928.95 3542.17B - 928.95 928.95 123.42 13.29% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Oracle 1031.01 3503.60B - 1031.01 1031.01 6.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Anheuser Busch Inbev 1643.19 3325.13B - 1643.19 1643.19 83.79 5.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Citigroup 1330 3323.81B - 1330 1330 79.57 6.36% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Netflix 6664.79 3314.27B - 6664.79 6664.79 328.41 4.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸