کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0523
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:16:09
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

580
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
10 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
48 (9.02%)
تغییر ۶ ماهه
43 (6.90%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
1 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:02:25
1 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
9 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
64 (8.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3813.21 17722.32B - 3717.97 3813.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Amazon.com 36532 16065.67B - 36160 36532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Alphabet Inc C 21255 15184.46B - 20942 21255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Alphabet A 21345 15184.46B - 20990 21345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Microsoft 2576 14757.69B - 2558 2576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Facebook 3648 10956.27B - 3628.39 3648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Alibaba 3210 9255.60B - 3070.12 3210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Berkshire Hathaway B 3924 9001.40B - 3909 3924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
JPMorgan 2118 6910.58B - 2105 2118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Exxon Mobil 1423.71 6822.73B - 1423.71 1423.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۲
J&J 2670 6339.28B - 2670 2674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Visa 3221.27 5778.49B - 3221.27 3250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Royal Dutch Shell B ADR 1222.5 5729.02B - 1222.5 1222.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۲
Royal Dutch Shell ADR 1215.2 5729.02B - 1215.2 1215.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۲
Bank of America 547 5567.54B - 538 547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Wells Fargo&Co 876 5262.12B - 876 876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۳:۳۱
Walmart 2096.45 4923.00B - 2090.88 2096.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Nestle 1955.15 4729.70B - 1955.15 1955.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Chevron 2332.1 4706.01B - 2332.1 2332.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۲
UnitedHealth 4728 4592.45B - 4712.83 4728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
AT&T 619.3 4582.12B - 619.3 619.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۲
Intel 906 4512.19B - 884 906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Home Depot 3995 4383.83B - 3995 3995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۲
Pfizer 818.9 4133.73B - 818.9 818.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۳:۳۱
Verizon 1105.27 4049.19B - 1105.27 1105.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۲
Mastercard 4888.44 3999.33B - 4888.44 4969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
PetroChina ADR 1203.3 3983.94B - 1203.3 1203.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
Cisco 1060.5 3941.86B - 1060.5 1060.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۲
Roche Holding Participation 5346.69 3890.81B - 5346.69 5346.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Procter&Gamble 2126.5 3823.43B - 2126.5 2126.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۲
Boeing 6841 3807.27B - 6835 6841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Novartis ADR 1670.33 3750.59B - 1670.33 1670.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۳۲
HSBC ADR 811 3654.36B - 811 811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Coca-Cola 965.96 3635.47B - 965.96 972.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Taiwan Semiconductor 748.18 3578.78B - 725.09 748.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
China Mobile ADR 838.52 3542.17B - 838.52 838.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۲
Oracle 1016.55 3503.60B - 1016.55 1020.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Anheuser Busch Inbev 1530 3325.13B - 1530 1530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۳:۳۱
Citigroup 1300 3323.81B - 1284.15 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Netflix 6861.01 3314.27B - 6721.37 6861.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲