کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0507
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:06:15
0 (3.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.34%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

705
قیمت روز
2 (0.28%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
129 (22.40%)
تغییر ۳ ماهه
97 (15.95%)
تغییر ۶ ماهه
168 (31.28%)
نوسان سالیانه

INMEX

704
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:32:00
50 (6.68%)
تغییر ۳ ماهه
54 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
153 (17.84%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 4175.93 17722.32B - 4175.93 4175.93 7.09 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Amazon.com 35632 16065.67B - 35632 35632 98.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Alphabet Inc C 23381 15184.46B - 23381 23381 320.54 1.37% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Alphabet A 23434 15184.46B - 23434 23434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
Microsoft 2717.43 14757.69B - 2717.43 2717.43 17.97 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Facebook 3640 10956.27B - 3640 3653.25 11.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Alibaba 3499.79 9255.60B - 3499.79 3505.83 4.21 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Berkshire Hathaway B 3916.1 9001.40B - 3916.1 3928 116.10 3.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan 2121.4 6910.58B - 2121.4 2129.3 17.26 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Exxon Mobil 1367.96 6822.73B - 1367.96 1367.96 77.56 6.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
J&J 2586.42 6339.28B - 2586.42 2586.42 3.58 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Visa 3543.65 5778.49B - 3543.65 3548 11.35 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Royal Dutch Shell B ADR 1117.05 5729.02B - 1117.05 1117.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Royal Dutch Shell ADR 1100.81 5729.02B - 1095.22 1100.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Bank of America 528 5567.54B - 528 530.5 7.00 1.33% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Wells Fargo&Co 898 5262.12B - 898 898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Walmart 2220 4923.00B - 2220 2220 25.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nestle 2102.5 4729.70B - 2102.5 2102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Chevron 2268.83 4706.01B - 2268.83 2268.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
UnitedHealth 4864 4592.45B - 4864 4915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۳:۰۲
AT&T 693.86 4582.12B - 693.86 693.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
Intel 919 4512.19B - 919 919 17.00 1.85% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Home Depot 4280.85 4383.83B - 4280.85 4280.85 0.85 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Pfizer 685.5 4133.73B - 685.5 685.5 4.64 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Verizon 1115.15 4049.19B - 1115.15 1115.15 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mastercard 5486 3999.33B - 5486 5525 14.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
PetroChina ADR 1071 3983.94B - 1071 1071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Cisco 956.74 3941.86B - 956.74 956.74 0.74 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Roche Holding Participation 5505.26 3890.81B - 5505.26 5505.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
Procter&Gamble 2364 3823.43B - 2364 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Boeing 6550.8 3807.27B - 6550.8 6637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Novartis ADR 1773 3750.59B - 1773 1773 27.02 1.55% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC ADR 748.7 3654.36B - 748.7 748.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۳
Coca-Cola 1078.5 3635.47B - 1078.5 1078.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Taiwan Semiconductor 812.81 3578.78B - 812.81 812.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۱
China Mobile ADR 836.06 3542.17B - 836.06 836.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Oracle 1051.2 3503.60B - 1047.5 1051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
Anheuser Busch Inbev 1878.78 3325.13B - 1878.78 1878.78 10.19 0.55% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
Citigroup 1256.25 3323.81B - 1256.25 1256.25 1.30 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Netflix 5923.53 3314.27B - 5915 5923.53 13.53 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲