شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0522
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:35:04
0 (2.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

668
قیمت روز
1 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:39
38 (5.38%)
تغییر ۳ ماهه
82 (13.99%)
تغییر ۶ ماهه
136 (25.56%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
35 (5.02%)
تغییر ۳ ماهه
19 (2.55%)
تغییر ۶ ماهه
8 (1.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 5099.74 17722.32B - 5094 5099.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۰۱
Amazon.com 33633 16065.67B - 33633 33633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Alphabet Inc C 25582.87 15184.46B - 25582.87 25582.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Alphabet A 25500 15184.46B - 25500 25500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Microsoft 2879.99 14757.69B - 2872 2879.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۰۱
Facebook 3742 10956.27B - 3742 3742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Alibaba 3570 9255.60B - 3570 3570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Berkshire Hathaway B 4210 9001.40B - 4210 4210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
JPMorgan 2483.3 6910.58B - 2483.3 2483.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۱
Exxon Mobil 1330 6822.73B - 1330 1330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
J&J 2585.67 6339.28B - 2579.19 2585.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۰۱
Visa 3406 5778.49B - 3406 3406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Royal Dutch Shell B ADR 1131.52 5729.02B - 1131.52 1131.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۰۳
Royal Dutch Shell ADR 1143.6 5729.02B - 1143.6 1143.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Bank of America 640 5567.54B - 640 640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Wells Fargo&Co 1035.64 5262.12B - 1035.64 1035.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۱
Walmart 2280 4923.00B - 2280 2280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Nestle 2018.13 4729.70B - 2018.13 2018.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Chevron 2315 4706.01B - 2315 2315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
UnitedHealth 5173.94 4592.45B - 5173.94 5175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۰۱
AT&T 755 4582.12B - 752.9 755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Intel 1116.2 4512.19B - 1116.2 1116.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Home Depot 4565 4383.83B - 4565 4565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Pfizer 723 4133.73B - 723 723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۰:۰۳
Verizon 1138.5 4049.19B - 1138.5 1138.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Mastercard 5410 3999.33B - 5410 5410 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
PetroChina ADR 1031.01 3983.94B - 1031.01 1031.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱:۰۲
Cisco 862.01 3941.86B - 862.01 862.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Roche Holding Participation 5770.5 3890.81B - 5770.5 5786.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Procter&Gamble 2284.1 3823.43B - 2284.1 2284.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Boeing 7107 3807.27B - 7107 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Novartis ADR 1729.3 3750.59B - 1729.3 1729.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
HSBC ADR 721 3654.36B - 721 721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Coca-Cola 1008.8 3635.47B - 1008.8 1008.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Taiwan Semiconductor 1013.4 3578.78B - 1013.4 1013.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۱
China Mobile ADR 752 3542.17B - 752 752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۱
Oracle 1083.6 3503.60B - 1083.6 1083.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Anheuser Busch Inbev 1538.05 3325.13B - 1538.05 1538.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Citigroup 1424 3323.81B - 1424 1428.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Netflix 5639.01 3314.27B - 5639.01 5639.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲