کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0273
قیمت روز
0 (0.73%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:14:10
0 (2.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,189
قیمت روز
110 (10.19%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
109 (10.09%)
تغییر ۳ ماهه
217 (22.33%)
تغییر ۶ ماهه
154 (14.88%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,159
قیمت روز
1 (0.03%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
10 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
54 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
81 (3.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 286 67.60B - 286 286 3.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
State Bank of Mauritius 5.68 23.87B - 5.68 5.68 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Phoenix Beverages 578 9.99B - 578 578 2.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.65 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Union Assurance Co 75.5 3.00B - 75.5 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۱۰
Innodis 43.5 1.63B - 43.5 43.5 0.50 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
P. O. L. I. C. Y 5.6 1.58B - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۲
Vivo Energy Mauritius Ltd 168 - - 168 168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Livestock Feed Pref Ltd 31 - - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Medical And Surgical Centre 2.81 - - 2.81 2.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
New Mauritius Hotels 11.1 - - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Swan Insurance Co. 345 - - 345 345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Harel Mallac 92 - - 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Gamma Civic 37 - - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Green Flash 0.44 - - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
Mauritius Secondary Industries 35.9 - - 35.9 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Constance Hotel 27.15 - - 27.15 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Tropical Paradise 370 - - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Anglo Maur 1150 - - 1150 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۰۲
Nat Inv Trust 27.5 - - 27.5 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Covifra 24.5 - - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
MFD Group Ltd 9.1 - - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
United Bus Service Ltd 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
Moulins Con O 213 - - 213 213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Morning Light Co 23 - - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
Soap & Allied Industries Ltd 20 - - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۷:۰۲
Les Gaz Industriels Ltd 60 - - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۴:۰۲
Sanlam Africa 3.4 - - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۳۴
ENL Land Ltd Pre 41 - - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۳۳
Chemco Ltd 21.5 - - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
Mauritius Cosmetics 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶:۳۲
Margarine Industries 923 - - 923 923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
Compagnie des Magasins Populaires 9.52 - - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
New Frontier Properties 1.06 - - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Atlantic Leaf 1.05 - - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Novus Property 9.5 - - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
ENL Land 56.5 - - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Southern Cross Tourist Com Ltd 4.66 - - 4.66 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Mauritius Chemical & Fertilizer 17.75 - - 17.75 17.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴