کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0279
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:43:11
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,053
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
15 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
81 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,053 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:31:26
71 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
78 (3.48%)
تغییر ۶ ماهه
118 (5.20%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 275.5 67.60B - 275 275.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
State Bank of Mauritius 5.84 23.87B - 5.82 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Phoenix Beverages 597 9.99B - 597 597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Ciel Textile 42 5.10B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Union Assurance Co 72 3.00B - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Innodis 45.4 1.63B - 45.4 45.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
P. O. L. I. C. Y 6.1 1.58B - 6.08 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Air Mauritius 9.6 - - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Covifra 23.75 - - 23.75 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۱
ABC Bankingoration 25.8 - - 25.8 25.8 0.20 0.78% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
Harel Mallac 95 - - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Dale Capital 1.51 - - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵
Mauritius Chemical & Fertilizer 19.6 - - 19.6 19.6 1.30 7.10% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
Southern Cross Tourist Com Ltd 4.66 - - 4.66 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Fincorp Investment 25.05 - - 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۴:۰۲
Phoenix Invest 395 - - 395 395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۹:۰۲
Quality Bev 16.6 - - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۹:۰۲
Fides 32.35 - - 32.35 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۹:۰۲
IBL 53 - - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۹:۰۲
Swan Insurance Co. 344 - - 344 344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
United Docks 90 - - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۴:۰۲
Les Gaz Industriels Ltd 60 - - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۴:۰۲
Plastic Industry Mtius 68 - - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
CMB International 0.11 - - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۴:۰۲
Kolos Cement 120 - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۴:۰۱
Les Moulins Pref 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Mauritius Secondary Industries 34.2 - - 34.2 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Sanlam Africa 3.4 - - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۳۴
ENL Land Ltd Pre 41 - - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۳۳
Hotelest 30.85 - - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Mauritius Cosmetics 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶:۳۲
Margarine Industries 923 - - 923 923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
Compagnie des Magasins Populaires 9.52 - - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
New Frontier Properties 1.06 - - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Atlantic Leaf 1.05 - - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Chemco Ltd 21.5 - - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
Novus Property 9.5 - - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Morning Light Co 25 - - 25 25 2.00 8.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Tropical Paradise Co Ltd 6.2 - - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۳