کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0269
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:59:17
0 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,281
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
208 (19.38%)
تغییر ۳ ماهه
206 (19.16%)
تغییر ۶ ماهه
305 (31.25%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,171
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:03:08
22 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
36 (1.62%)
تغییر ۶ ماهه
57 (2.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 296.5 67.60B - 296.5 298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
State Bank of Mauritius 5.52 23.87B - 5.52 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Phoenix Beverages 574 9.99B - 574 574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۵:۰۳
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Union Assurance Co 84 3.00B - 84 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Innodis 41 1.63B - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
P. O. L. I. C. Y 5.64 1.58B - 5.64 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Moulins Con O 210 - - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۶:۰۲
Constance Hotel 25.8 - - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Medical And Surgical Centre 2.99 - - 2.99 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Caudan Development 1.1 - - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۴
Morning Light Co 20.7 - - 20.7 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Swan Insurance Co. 338 - - 338 338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
New Mauritius Hotels 11.1 - - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۵:۰۳
MFD Group Ltd 9.12 - - 9.12 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Nat Inv Trust 27 - - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Medine 70.25 - - 70.25 70.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Livestock Feed Pref Ltd 30.35 - - 30.35 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۰۳
Hotelest 25.5 - - 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
United Bus Service Ltd 39 - - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Mauritius Chemical & Fertilizer 17 - - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Mauritian Eagle Insurance 115 - - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۰۳
Dale Capital 1.96 - - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Margarine Industries 874 - - 874 874 49.00 5.61% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۳
Africa Clean Energy 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Chemco Ltd 21.5 - - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
ENL Land 56.5 - - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Enl 47 - - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
ENL Commercial 26.55 - - 26.55 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
ENL Land Ltd Pre 41 - - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۳۳
Mauritius Cosmetics 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶:۳۲
Compagnie des Magasins Populaires 9.52 - - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
New Frontier Properties 1.06 - - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Atlantic Leaf 1.05 - - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bychemex 6.74 - - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۰۵
Les Moulins Pref 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Tropical Paradise 340 - - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Cons SE 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Green Flash 0.45 - - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۰۲