شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

MUR/USD

0.027
قیمت روز
0 (1.11%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:46:03
0 (0.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,270
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:17
16 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
200 (18.69%)
تغییر ۶ ماهه
298 (30.66%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,137
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:01:30
31 (1.42%)
تغییر ۳ ماهه
17 (0.81%)
تغییر ۶ ماهه
103 (4.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 306.25 67.60B - 306.25 306.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
State Bank of Mauritius 5.7 23.87B - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Phoenix Beverages 573 9.99B - 573 573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Union Assurance Co 84 3.00B - 84 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Innodis 39.4 1.63B - 39.4 39.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
P. O. L. I. C. Y 5.88 1.58B - 5.88 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Swan Insurance Co. 335 - - 335 335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۰۳
New Mauritius Hotels 11.1 - - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
Tropical Paradise 360 - - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Constance Hotel 25.75 - - 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
CMB International 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Novus Property 9.5 - - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Associated Commercial Co Ltd 173.75 - - 173.75 173.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Tropical Paradise Co Ltd 5.94 - - 5.94 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Atlantic Leaf 1.01 - - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Promotion and Development 122.5 - - 122.5 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Belle Mare Holding 37.4 - - 37.35 37.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Moulins Con O 203.5 - - 203.25 203.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Les Gaz Industriels Ltd 50.25 - - 50.25 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Mauritian Eagle Insurance 119 - - 119 119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۰۳
Go Life 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Sanlam Africa 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Mauritius Secondary Industries 32.8 - - 32.8 32.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Dale Capital 1.96 - - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
ENL Land 56.5 - - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Enl 47 - - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
ENL Commercial 26.55 - - 26.55 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Bychemex 6.74 - - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۰۵
Chemco Ltd 21.5 - - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
ENL Land Ltd Pre 41 - - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۳۳
Compagnie des Magasins Populaires 9.52 - - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
New Frontier Properties 1.06 - - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Cosmetics 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶:۳۲
Les Moulins Pref 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Southern Cross Tourist Com Ltd 4.66 - - 4.66 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Sun Resorts 28.6 - - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Medine 70.25 - - 70.25 70.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Livestock Feed Pref Ltd 30.35 - - 30.35 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۰۳