شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:33:14
0 (0.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

116
قیمت روز
1 (0.86%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 09:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
7 (5.69%)
تغییر ۶ ماهه
116 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,653
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:09
133 (7.43%)
تغییر ۳ ماهه
112 (6.32%)
تغییر ۶ ماهه
77 (4.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 9.34 98.29B - 9.34 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Public Bank 24.5 89.29B - 24.5 24.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Tenaga Nasional 13.54 81.99B - 13.54 13.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Petronas Chemicals 9.18 67.60B - 9.18 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Bumiputra Commerce 5.51 50.58B - 5.51 5.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
IHH Healthcare 5.49 49.47B - 5.49 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Maxis 5.22 42.05B - 5.22 5.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Hong Leong Bank 20.1 39.02B - 20.1 20.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Axiata 3.76 36.56B - 3.76 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Sime Darby Plantation 4.44 36.32B - 4.44 4.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Nestle 146 34.57B - 145.1 146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Petronas Gas 19.08 34.43B - 19.06 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Genting 5.93 32.33B - 5.93 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
DiGi.Com 4.33 31.80B - 4.33 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Genting Malaysia 2.8 28.86B - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
IOI Corp 4.25 28.28B - 4.25 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
MISC 6 26.02B - 6 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Kuala Lumpur Kepong 23.96 25.73B - 23.96 23.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Petronas Dagangan 25.3 24.54B - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Hap Seng Consolidated 9.75 24.20B - 9.61 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
PPB 17 23.43B - 16.84 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
RHB Bank 5.25 21.41B - 5.23 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Hong Leong Financial 19 20.31B - 19 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Hartalega 6.37 19.71B - 6.28 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Dialog 3.17 17.21B - 3.16 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Sime Darby 2.26 15.98B - 2.26 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Press Metal Bhd 4.67 15.98B - 4.67 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Top Glove Corp 5.54 15.62B - 5.54 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Malaysia Airport 7.67 14.57B - 7.65 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Fraser Neave 32.1 14.30B - 32.1 32.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
KLCC Property 7.76 13.63B - 7.75 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Telekom Malaysia 2.59 12.44B - 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Westports 3.66 11.90B - 3.62 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
YTL Corp 1.04 11.89B - 1.03 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
SP Setia 2.4 11.67B - 2.4 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
S P Setia Pref 0.9 11.67B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Lotte Chemical 4.6 11.40B - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
AMMB 4.39 11.27B - 4.39 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Airasia 3.04 10.19B - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
British American Tobacco 36 9.65B - 36 36.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲