شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2415
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:05:12
0 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

143
قیمت روز
1 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:08
6 (4.03%)
تغییر ۳ ماهه
16 (12.60%)
تغییر ۶ ماهه
27 (23.28%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,610
قیمت روز
2 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:01:40
5 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.03%)
تغییر ۶ ماهه
88 (5.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 8.78 98.29B 8.85 8.78 8.85 0.05 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Public Bank 20 89.29B - 20 20 0.06 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۱
Tenaga Nasional 13.92 81.99B 13.8 13.8 13.92 0.08 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Petronas Chemicals 7.7 67.60B 7.71 7.7 7.71 0.05 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Bumiputra Commerce 5.32 50.58B 5.36 5.32 5.36 0.08 1.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
IHH Healthcare 5.45 49.47B 5.44 5.44 5.45 0.06 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Maxis 5.42 42.05B 5.4 5.4 5.42 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Hong Leong Bank 17.06 39.02B 17.2 17.06 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Axiata 4.5 36.56B 4.33 4.33 4.5 0.13 2.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Sime Darby Plantation 5.03 36.32B 4.98 4.98 5.03 0.04 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Nestle 145.4 34.57B 144.9 144.9 145.4 0.30 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Petronas Gas 16.46 34.43B 16.4 16.4 16.46 0.14 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Genting 6.18 32.33B 6.2 6.18 6.2 0.03 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
DiGi.Com 4.69 31.80B - 4.69 4.69 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۱
Genting Malaysia 3.23 28.86B 3.24 3.23 3.24 0.02 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
IOI Corp 4.44 28.28B 4.4 4.4 4.44 0.10 2.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
MISC 8.29 26.02B 8.26 8.26 8.29 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Kuala Lumpur Kepong 22.36 25.73B 22.2 22.2 22.36 0.16 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Petronas Dagangan 23.9 24.54B 23.96 23.9 23.96 0.18 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Hap Seng Consolidated 9.89 24.20B - 9.89 9.89 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۱
PPB 18.08 23.43B 18.1 18.08 18.1 0.16 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
RHB Bank 5.77 21.41B 5.69 5.69 5.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Hong Leong Financial 17.1 20.31B - 17.1 17.1 0.18 1.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۱
Hartalega 5.27 19.71B 5.32 5.27 5.32 0.08 1.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Dialog 3.47 17.21B 3.43 3.43 3.47 0.03 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Press Metal Bhd 4.75 15.98B 4.79 4.75 4.79 0.02 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Sime Darby 2.32 15.98B 2.31 2.31 2.32 0.03 1.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Top Glove Corp 4.38 15.62B 4.41 4.38 4.41 0.03 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Malaysia Airport 8.19 14.57B 8.35 8.19 8.35 0.30 3.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Fraser Neave 34.68 14.30B 35 34.68 35 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
KLCC Property 8.04 13.63B - 8.04 8.04 0.05 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Telekom Malaysia 3.76 12.44B 3.79 3.76 3.79 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Westports 4.22 11.90B 4.21 4.21 4.22 0.03 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
YTL Corp 0.91 11.89B 0.915 0.91 0.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
S P Setia Pref 0.93 11.67B - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۷:۰۱
SP Setia 1.32 11.67B - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۷:۰۱
Lotte Chemical 2.44 11.40B - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
AMMB 4.17 11.27B 4.18 4.17 4.18 0.03 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Airasia 1.92 10.19B 1.93 1.92 1.93 0.02 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
British American Tobacco 36 9.65B - 36 36.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲