کالایاب
شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2409
قیمت روز
0 (0.54%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:41:09
0 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
1 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
11 (9.48%)
تغییر ۶ ماهه
6 (4.96%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:40
19 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
15 (0.91%)
تغییر ۶ ماهه
44 (2.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 8.94 98.29B - 8.94 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Public Bank 23.1 89.29B - 23.1 23.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Tenaga Nasional 13.28 81.99B - 13.22 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Petronas Chemicals 8.36 67.60B - 8.36 8.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Bumiputra Commerce 5.26 50.58B - 5.26 5.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
IHH Healthcare 5.64 49.47B - 5.63 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Maxis 5.62 42.05B - 5.59 5.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Hong Leong Bank 18.96 39.02B - 18.96 18.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Axiata 5.05 36.56B - 4.97 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Sime Darby Plantation 5 36.32B - 4.92 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Nestle 148.5 34.57B - 148.5 148.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۱۰
Petronas Gas 17.6 34.43B - 17.56 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Genting 6.68 32.33B - 6.68 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
DiGi.Com 4.95 31.80B - 4.91 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۱۰
Genting Malaysia 3.34 28.86B - 3.32 3.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
IOI Corp 4.37 28.28B - 4.29 4.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
MISC 7.15 26.02B - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Kuala Lumpur Kepong 24.6 25.73B - 24.56 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۱۰
Petronas Dagangan 25.5 24.54B - 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Hap Seng Consolidated 9.87 24.20B - 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
PPB 18.74 23.43B - 18.74 18.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
RHB Bank 5.51 21.41B - 5.51 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Hong Leong Financial 18.58 20.31B - 18.54 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Hartalega 5.19 19.71B - 5.14 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Dialog 3.26 17.21B - 3.24 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۱۰
Sime Darby 2.29 15.98B - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Press Metal Bhd 4.45 15.98B - 4.42 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Top Glove Corp 4.9 15.62B - 4.9 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Malaysia Airport 8.51 14.57B - 8.47 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Fraser Neave 34.48 14.30B - 34.46 34.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
KLCC Property 7.79 13.63B - 7.79 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Telekom Malaysia 3.95 12.44B - 3.95 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Westports 3.9 11.90B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
YTL Corp 1.14 11.89B - 1.14 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
SP Setia 2.14 11.67B - 2.12 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
S P Setia Pref 0.89 11.67B - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۱۹
Lotte Chemical 3 11.40B - 2.99 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
AMMB 4.36 11.27B - 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Airasia 2.76 10.19B - 2.76 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
British American Tobacco 36 9.65B - 36 36.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲