شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2449
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 13:39:19
0 (2.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

128
قیمت روز
2 (1.59%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:05
12 (10.34%)
تغییر ۳ ماهه
13 (11.30%)
تغییر ۶ ماهه
128 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,689
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:34:26
18 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
88 (4.98%)
تغییر ۶ ماهه
149 (8.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 9.47 98.29B 9.45 9.45 9.47 0.08 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Public Bank 24.92 89.29B 25 24.92 25 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Tenaga Nasional 13.04 81.99B 13.06 13.04 13.06 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Petronas Chemicals 8.51 67.60B 8.49 8.49 8.51 0.04 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Bumiputra Commerce 5.7 50.58B - 5.7 5.7 0.08 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
IHH Healthcare 5.61 49.47B 5.6 5.6 5.61 0.16 2.85% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Maxis 5.63 42.05B 5.72 5.63 5.72 0.07 1.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Hong Leong Bank 20.98 39.02B 21 20.98 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Axiata 3.94 36.56B 3.91 3.91 3.94 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Sime Darby Plantation 5.16 36.32B - 5.16 5.16 0.04 0.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Nestle 148.6 34.57B 148 148 148.6 0.30 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Petronas Gas 18.12 34.43B - 18.12 18.12 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Genting 7.1 32.33B - 7.1 7.1 0.04 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
DiGi.Com 4.61 31.80B 4.6 4.6 4.61 0.03 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Genting Malaysia 3.34 28.86B - 3.34 3.34 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
IOI Corp 4.6 28.28B - 4.6 4.6 0.06 1.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
MISC 6.85 26.02B - 6.85 6.85 0.05 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Kuala Lumpur Kepong 24.8 25.73B 24.78 24.78 24.8 0.10 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Petronas Dagangan 26.56 24.54B 26.46 26.46 26.56 0.32 1.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Hap Seng Consolidated 9.88 24.20B 9.86 9.86 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
PPB 18.2 23.43B - 18.2 18.2 0.04 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
RHB Bank 5.58 21.41B - 5.58 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
Hong Leong Financial 19.7 20.31B - 19.7 19.7 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Hartalega 5.43 19.71B 5.47 5.43 5.47 0.02 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Dialog 3.15 17.21B 3.17 3.15 3.17 0.16 5.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Sime Darby 2.21 15.98B 2.19 2.19 2.21 0.03 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Press Metal Bhd 4.1 15.98B - 4.1 4.1 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Top Glove Corp 4.93 15.62B - 4.93 4.93 0.02 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Malaysia Airport 7.94 14.57B 7.92 7.92 7.94 0.06 0.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fraser Neave 34.44 14.30B - 34.44 34.44 0.64 1.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
KLCC Property 7.75 13.63B - 7.75 7.75 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Telekom Malaysia 2.9 12.44B - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
Westports 3.85 11.90B 3.86 3.85 3.86 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
YTL Corp 1.11 11.89B 1.09 1.09 1.11 0.01 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
SP Setia 2.59 11.67B 2.55 2.55 2.59 0.02 0.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
S P Setia Pref 0.88 11.67B - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۵
Lotte Chemical 4.59 11.40B 4.53 4.53 4.59 0.09 2.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
AMMB 4.43 11.27B - 4.43 4.43 0.02 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Airasia 3.05 10.19B 3.08 3.05 3.08 0.04 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
British American Tobacco 36 9.65B - 36 36.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲