کالایاب
شاخص یاب
مالاوی
مالاوی

MWK/USD

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:47:24
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22,056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:58
102 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
1,502 (7.31%)
تغییر ۶ ماهه
22,056 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malawi All Share

15,701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 49902 12500.74B - 49902 49902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Blantyre Hotels 1295 3.61B - 1295 1295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Sunbird Tourism 13800 - - 13800 13800 700.00 5.07% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
Old Mutual 251323 - - 251323 251323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۴
Press Corporation 120000 - - 120000 120000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
Illovo Sugar (Malawi) 20000 - - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
First Merchant Bank 15923 - - 15923 15923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NICO Holdings Ltd 4197 - - 4197 4197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۹:۰۱
Telekom Networks Malawi 2505 - - 2505 2505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
NBS Bank 900 - - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Malawi Property Invest 1503 - - 1503 1503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
National Bank Of Malawi 32000 - - 32000 32000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
National Investment Trust 7500 - - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۹:۰۱