شاخص یاب
مالاوی
مالاوی

MWK/USD

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:44:17
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

23,235
قیمت روز
238 (1.03%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:02:15
2,681 (13.04%)
تغییر ۳ ماهه
2,775 (13.56%)
تغییر ۶ ماهه
23,235 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malawi All Share

15,701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 67000 12500.74B - 67000 67000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Blantyre Hotels 1300 3.61B - 1299 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
National Investment Trust 7500 - - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Illovo Sugar (Malawi) 20000 - - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
First Merchant Bank 15923 - - 15923 15923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Sunbird Tourism 14500 - - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Old Mutual 251323 - - 251323 251323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۴
Malawi Property Invest 1303 - - 1303 1303 1.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
National Bank Of Malawi 31502 - - 31502 31502 1.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
Telekom Networks Malawi 2835 - - 2835 2835 4.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NICO Holdings Ltd 3876 - - 3876 3876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Press Corporation 110000 - - 110000 110000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
NBS Bank 1000 - - 1000 1000 1.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶