کالایاب
شاخص یاب
مالاوی
مالاوی

MWK/USD

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:13:12
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (85.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

21,923
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
434 (1.94%)
تغییر ۳ ماهه
1,369 (6.66%)
تغییر ۶ ماهه
85 (0.39%)
نوسان سالیانه

Malawi All Share

15,701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 57300 12500.74B - 57300 57300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Blantyre Hotels 1295 3.61B - 1295 1295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
NBS Bank 900 - - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
National Investment Trust 7500 - - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۹:۰۱
Sunbird Tourism 13800 - - 13800 13800 700.00 5.07% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
First Merchant Bank 15923 - - 15923 15923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NICO Holdings Ltd 4850 - - 4850 4850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Telekom Networks Malawi 2900 - - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
National Bank Of Malawi 37000 - - 37000 37000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲۲:۰۲
Press Corporation 140000 - - 140000 140000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Illovo Sugar (Malawi) 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Malawi Property Invest 1950 - - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Old Mutual 250000 - - 250000 250000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۳:۰۱