شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:42:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

951
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:09
31 (3.12%)
تغییر ۳ ماهه
128 (11.86%)
تغییر ۶ ماهه
183 (16.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 9.1 2.26B - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
BLOM Bank SAL 9.25 2.25B - 9.25 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Bank Audi DRC 4.82 2.10B - 4.35 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Bank Audi 4.75 2.04B - 4.75 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Byblos Bank GDR 75 1.18B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۵
Solidere A 6.6 1.18B - 6.6 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Byblos Bank 9 Preferred 70 1.18B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Solidere B 6.65 1.18B - 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Byblos Bank 8 Preferred 70 1.15B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Byblos Bank 1.37 1.15B - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Bank Of Beirut H Preferred 25 552.07M - 25 25 0.15 0.60% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
Bank of BeirutL Pref 24.95 552.07M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bank Of Beirut 18.8 552.07M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Holcim Liban 15.9 295.67M - 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Banque BEMO Preferred 100 80.70M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO 1.57 80.70M - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
BLC BankL Pref A 100.5 66.06M - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank Pref C 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rasamny Younis Motor Co B 3.28 36.04M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Nominal 2.55 8.52M - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۸
SL des Ciments Blancs Bearer 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Beirut Preferred Fund 103.1 - - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi Pref 89.9 - - 89.9 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Bank Audi H Pref 87 - 87 87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.15 0.60% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۲
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴