کالایاب
شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

912
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 16:35:12
36 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
73 (7.39%)
تغییر ۶ ماهه
226 (19.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 7.95 2.26B - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
BLOM Bank SAL 8.5 2.25B - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bank Audi DRC 4.4 2.10B - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bank Audi 4.9 2.04B - 4.62 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Byblos Bank GDR 70 1.18B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۶:۰۵
Byblos Bank 9 Preferred 79 1.18B - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Solidere A 5.44 1.18B - 5.44 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Solidere B 4.95 1.18B - 4.82 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Byblos Bank 8 Preferred 76 1.15B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Byblos Bank 1.37 1.15B - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bank Of Beirut 18.8 552.07M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank of BeirutL Pref 24.95 552.07M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bank Of Beirut H Preferred 24.9 552.07M - 24.9 24.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Holcim Liban 15.3 295.67M - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Banque BEMO Preferred 100 80.70M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO 1.55 80.70M - 1.55 1.55 0.02 1.29% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۶:۳۴
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank Pref C 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref A 100.5 66.06M - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rasamny Younis Motor Co B 3.28 36.04M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Nominal 2.75 8.52M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۷
Beirut Preferred Fund 103.1 - - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Bearer 11.49 - 11.49 11.49 0.41 3.57% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
Bank Audi Pref 89.8 - - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۳
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۲
Bank Audi H Pref 95 - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲