کالایاب
شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:24:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

808
قیمت روز
2 (0.22%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:32:48
32 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
132 (14.01%)
تغییر ۶ ماهه
206 (20.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 7.1 2.26B - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
BLOM Bank SAL 7.3 2.25B - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۰۵
Bank Audi DRC 3.7 2.10B - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Bank Audi 3.79 2.04B - 3.79 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Solidere A 6 1.18B - 6 6 0.20 3.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Byblos Bank GDR 62 1.18B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴
Byblos Bank 9 Preferred 65 1.18B - 65 65 2.00 3.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Solidere B 5.81 1.18B - 5.81 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Byblos Bank 8 Preferred 66 1.15B - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Byblos Bank 1.15 1.15B - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Bank of BeirutL Pref 24.95 552.07M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bank Of Beirut 18.8 552.07M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank Of Beirut H Preferred 25 552.07M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Holcim Liban 9.89 295.67M - 9.89 9.89 0.14 1.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Banque BEMO 1.5 80.70M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Banque BEMO Preferred 100 80.70M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref A 100.5 66.06M - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank Pref C 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rasamny Younis Motor Co B 3.28 36.04M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Nominal 2.6 8.52M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Beirut Preferred Fund 103.1 - - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi Pref 89.8 - - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۳
Bank Audi H Pref 73 - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
SL des Ciments Blancs Bearer 10.99 - 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۰۲
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۲