شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:24:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

758
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:31:50
54 (6.61%)
تغییر ۳ ماهه
82 (9.76%)
تغییر ۶ ماهه
216 (22.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 6.07 2.26B - 6.07 6.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
BLOM Bank SAL 7.27 2.25B - 6.57 7.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Bank Audi DRC 3.53 2.10B - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Bank Audi 3.5 2.04B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Byblos Bank 9 Preferred 63 1.18B - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Byblos Bank GDR 62 1.18B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴
Solidere B 5 1.18B - 5 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۶:۰۱
Solidere A 5.25 1.18B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Byblos Bank 8 Preferred 60 1.15B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Byblos Bank 1.08 1.15B - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Bank Of Beirut H Preferred 25 552.07M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Bank Of Beirut 18.8 552.07M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank of BeirutL Pref 24.95 552.07M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Holcim Liban 9.5 295.67M - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۶:۰۲
Banque BEMO Preferred 100 80.70M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO 1.15 80.70M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۳
BLC Bank Pref C 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref A 100.5 66.06M - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rasamny Younis Motor Co B 3.28 36.04M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Nominal 2.6 8.52M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Bank Audi H Pref 77 - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Beirut Preferred Fund 103.1 - - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SL des Ciments Blancs Bearer 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Bank Audi Pref 89.8 - - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۳
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۲