شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:32:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

KASE

2,302
قیمت روز
2 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:43
94 (4.27%)
تغییر ۳ ماهه
24 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
100 (4.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 12983.82 97510.90B - 12983.82 12983.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱:۰۱
VTB 0.2716 3383.80B - 0.2716 0.2716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Magnit 19087.9 2548.67B - 19087.9 19087.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2488.35 1672.21B - 2488.35 2488.35 76.65 3.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Halyk Bank AO 128.3 1122.09B - 128.3 128.3 0.42 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Aeroflot 650 844.32B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
KazTransOil AO 1029.5 538.47B - 1029.5 1029.5 6.13 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1575.2 368.88B - 1575.2 1575.2 6.49 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Kazakhtelekom AO 26496 367.36B - 26496 26496 36.99 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Kazakhtelekom Pref 12800 361.05B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Kcell AO 2160 320.00B - 2160 2160 13.30 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Nostrum Oil & Gas 103.41 164.07B - 103.41 103.41 1.59 1.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
ForteBank AO 1.2 138.48B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Tsesnabank 1740.7 114.55B - 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Ansagan Petroleum 643676.56 65.88B - 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit 223 47.11B - 223 223 5.00 2.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Bank of Astana 750 30.39B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Rakhat AO 3500.01 16.20B - 3500.01 3500.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Bayan Sulu AO 298.7 13.37B - 298.7 298.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
BAST AO 27881.61 13.31B - 27881.61 27881.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Scipio AO 8000 8.00B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.92B - 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mangistaumunaygaz Pref 7500 5.45B - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
SK Standard AO 1725 5.31B - 1725 1725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Aktyubinskiy zavod metal 8539.97 2.26B - 8539.97 8539.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Rostelecom 490.61 - - 490.61 490.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
ZA-BestGroup 2053.49 - - 2053.49 2053.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gazprom PAO 1575 - - 1575 1575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
L-Capital 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰