کالایاب
شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:32:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

KASE

2,148
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:27
117 (5.17%)
تغییر ۳ ماهه
229 (9.64%)
تغییر ۶ ماهه
74 (3.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10555.81 97510.90B - 10555.81 10555.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
VTB 0.2282 3383.80B - 0.2282 0.2282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Magnit 22893.6 2548.67B - 22893.6 22893.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2009.98 1672.21B - 2009.98 2009.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Halyk Bank AO 128.81 1122.09B - 128.81 128.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Aeroflot 636.61 844.32B - 636.61 636.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
KazTransOil AO 1018 538.47B - 1018 1018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1493.1 368.88B - 1493.1 1493.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Kazakhtelekom AO 24501.01 367.36B - 24501.01 24501.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Kazakhtelekom Pref 12500 361.05B - 12500 12500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Kcell AO 1915.8 320.00B - 1915.8 1915.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Nostrum Oil & Gas 188 164.07B - 188 188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
ForteBank AO 3.8 138.48B - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Tsesnabank 1740.7 114.55B - 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Ansagan Petroleum 643676.56 65.88B - 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit 234.83 47.11B - 234.83 234.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Bank of Astana 750 30.39B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Rakhat AO 16000 16.20B - 16000 16000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bayan Sulu AO 290 13.37B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
BAST AO 28228 13.31B - 28228 28228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Scipio AO 8000 8.00B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.92B - 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mangistaumunaygaz Pref 8500 5.45B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۳
SK Standard AO 1800 5.31B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۳
Aktyubinskiy zavod metal 8921.98 2.26B - 8921.98 8921.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Gazprom PAO 1350 - - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۱
L-Capital 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Rostelecom 480.5 - - 480.5 480.5 5.97 1.24% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۲
ZA-BestGroup 2053.49 - - 2053.49 2053.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰