کالایاب
شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:32:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.34%)
نوسان سالیانه

KASE

2,247
قیمت روز
33 (1.48%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:57
134 (5.64%)
تغییر ۳ ماهه
37 (1.61%)
تغییر ۶ ماهه
135 (5.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10817.01 97510.90B - 10817.01 10817.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
VTB 0.2476 3383.80B - 0.2476 0.2476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Magnit 21036.3 2548.67B - 21036.3 21036.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۳۶
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2982 1672.21B - 2982 2982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Halyk Bank AO 107.22 1122.09B - 107.22 107.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Aeroflot 600 844.32B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
KazTransOil AO 1151.8 538.47B - 1151.8 1151.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1620 368.88B - 1620 1620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Kazakhtelekom AO 25000 367.36B - 25000 25000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Kazakhtelekom Pref 12800 361.05B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Kcell AO 1982 320.00B - 1982 1982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Nostrum Oil & Gas 308.99 164.07B - 308.99 308.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
ForteBank AO 3.4 138.48B - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Tsesnabank 1740.7 114.55B - 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Ansagan Petroleum 643676.56 65.88B - 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit 240.44 47.11B - 240.44 240.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Bank of Astana 750 30.39B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Rakhat AO 16000 16.20B - 16000 16000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bayan Sulu AO 290 13.37B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
BAST AO 28500 13.31B - 28500 28500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۳:۰۲
Scipio AO 8000 8.00B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.92B - 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mangistaumunaygaz Pref 8999 5.45B - 8999 8999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
SK Standard AO 1980 5.31B - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۰۱
Aktyubinskiy zavod metal 9100.69 2.26B - 9100.69 9100.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Rostelecom 493.35 - - 493.35 493.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
L-Capital 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Gazprom PAO 1396 - - 1396 1396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
ZA-BestGroup 2053.49 - - 2053.49 2053.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰