کالایاب
شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:32:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,383
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:31:34
59 (2.55%)
تغییر ۳ ماهه
158 (7.09%)
تغییر ۶ ماهه
86 (3.48%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10836 97510.90B - 10836 10836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
VTB 0.2169 3383.80B - 0.2169 0.2169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Magnit 22293.8008 2548.67B - 22293.8008 22293.8008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 3460 1672.21B - 3460 3460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Halyk Bank AO 112.2 1122.09B - 112.2 112.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Aeroflot 581 844.32B - 581 581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
KazTransOil AO 1379 538.47B - 1379 1379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1660.34 368.88B - 1660.34 1660.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Kazakhtelekom AO 26399 367.36B - 26399 26399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Kazakhtelekom Pref 12600.01 361.05B - 12600.01 12600.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Kcell AO 1957 320.00B - 1957 1957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Nostrum Oil & Gas 470 164.07B - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
ForteBank AO 2.6 138.48B - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۴:۰۲
Tsesnabank 1740.7 114.55B - 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Ansagan Petroleum 643676.56 65.88B - 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit 234 47.11B - 234 234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bank of Astana 750 30.39B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Rakhat AO 16000 16.20B - 16000 16000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bayan Sulu AO 298.7 13.37B - 295 298.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
BAST AO 29340.95 13.31B - 29340.95 29340.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Scipio AO 8000 8.00B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.92B - 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mangistaumunaygaz Pref 9000 5.45B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱:۳۴
SK Standard AO 1980 5.31B - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۰۱
Aktyubinskiy zavod metal 9185 2.26B - 9177 9185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Gazprom PAO 965 - - 965 965 8.31 0.86% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
Rostelecom 434 - - 434 434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۴:۰۲
ZA-BestGroup 2053.49 - - 2053.49 2053.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
L-Capital 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰