شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,362
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:34:21
100 (4.42%)
تغییر ۳ ماهه
143 (6.45%)
تغییر ۶ ماهه
29 (1.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10850 97510.90B - 10850 10850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
VTB 0.2045 3383.80B - 0.2045 0.2045 0.00 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۷
Magnit 24242.5996 2548.67B - 24242.5996 24242.5996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۳:۳۵
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 3226 1672.21B - 3226 3226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Halyk Bank AO 102.66 1122.09B - 102.66 102.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Aeroflot 582.58 844.32B - 582.58 582.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۷
KazTransOil AO 1395 538.47B - 1395 1395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1587.29 368.88B - 1587.29 1587.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Kazakhtelekom AO 28202 367.36B - 28202 28202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Kazakhtelekom Pref 12000 361.05B - 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۴
Kcell AO 1845 320.00B - 1845 1845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Nostrum Oil & Gas 560 164.07B - 560 560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ForteBank AO 2.3 138.48B - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Tsesnabank 1740.7 114.55B - 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Ansagan Petroleum 643676.56 65.88B - 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit 238.15 47.11B - 238.15 238.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Bank of Astana 750 30.39B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Rakhat AO 17000.01 16.20B - 17000.01 17000.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۲:۳۳
Bayan Sulu AO 290 13.37B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۴
BAST AO 29365.45 13.31B - 29365.45 29365.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Scipio AO 8000 8.00B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.92B - 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mangistaumunaygaz Pref 8500 5.45B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
SK Standard AO 2750 5.31B - 2750 2750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Aktyubinskiy zavod metal 9228.26 2.26B - 9228.26 9228.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
ZA-BestGroup 2053.49 - - 2053.49 2053.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rostelecom 430 - - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Gazprom PAO 894.42 - - 894.42 894.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۷
L-Capital 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰