شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:45:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,288
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:33:24
113 (5.19%)
تغییر ۳ ماهه
73 (3.08%)
تغییر ۶ ماهه
170 (8.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 9889.99 97510.90B - 9889.99 9889.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
VTB 0.2068 3383.80B - 0.2068 0.2068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Magnit 19104.6992 2548.67B - 19104.6992 19104.6992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12200.01 1694.79B - 12200.01 12200.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
KAZ Minerals PLC 2535 1672.21B - 2535 2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Halyk Bank AO 101.49 1122.09B - 101.49 101.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Aeroflot 568.27 844.32B - 568.27 568.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
KazTransOil AO 1307.01 538.47B - 1307.01 1307.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1565.59 368.88B - 1565.59 1565.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Kazakhtelekom AO 35198.99 367.36B - 35198.99 35198.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Kazakhtelekom Pref 13490.94 361.05B - 13490.94 13490.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Kcell AO 1678 320.00B - 1678 1678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Nostrum Oil & Gas 602.55 164.07B - 602.55 602.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
ForteBank AO 2.5 138.48B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Tsesnabank 1832.5 114.55B - 1832.5 1832.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Ansagan Petroleum 643676.56 65.88B - 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit 244.71 47.11B - 244.71 244.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Bank of Astana 750 30.39B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Rakhat AO 7001 16.20B - 7001 7001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Bayan Sulu AO 290 13.37B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
BAST AO 36350.47 13.31B - 36350.47 36350.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Scipio AO 8000 8.00B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.92B - 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mangistaumunaygaz Pref 7999.99 5.45B - 7999.99 7999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
SK Standard AO 4106 5.31B - 4106 4106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Aktyubinskiy zavod metal 9551.53 2.26B - 9551.53 9551.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Rostelecom 394.44 - - 394.44 394.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
ZA-BestGroup 2053.49 - - 2053.49 2053.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gazprom PAO 860 - - 860 860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
L-Capital 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰