کالایاب
شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:14:12
0 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

21
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:39
1 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
1 (5.00%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,899
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
35 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
69 (3.52%)
تغییر ۶ ماهه
287 (13.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.99 4.43B - 5.99 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Housing Bk Trd Fin 6.92 2.64B - 6.92 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
Arab Potash Co 17.35 1.23B - 17.35 17.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Eqbal Inv. Co 12.3 915.00M - 12.3 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Jor Islamic Bank 3.18 583.20M - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Bank Of Jordan 2.32 482.00M - 2.29 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Jordan Telecom 1.49 326.25M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
Jo Duty Fre 12.18 315.00M - 12.16 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Jor Kuwait Bank 2.95 303.00M - 2.93 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Jor Phosphate Mn 3.28 271.43M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Cairo Amman Bank 1.22 270.00M - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bank Al-Etihad 1.74 265.60M - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
Jor Petrolm Ref 2.64 257.00M - 2.63 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Jordan Ahli Bank 1.14 219.95M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Afaq Energy 1.47 211.20M - 1.44 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Arab Jor/Inv/Bank 1.31 210.00M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۰۱
Capital Bank 1.03 182.00M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۴:۰۲
Northern Ce 2.68 154.00M - 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Investbank 1.41 144.00M - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۲
Jcbank 0.86 117.60M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
Jordan Dubai Islamic Bank 1.19 117.00M - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
Jor Electreic Pwr 1.24 116.21M - 1.23 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Arab Banking Corp 1.01 113.30M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Royal Jordanian 0.36 108.42M - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Arab Int Inv Edu 2.6 108.14M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
Zara Investments 0.62 90.00M - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
Irbid Elect 10.24 86.40M - 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
Jordan Insurance Co PSC 2.73 84.00M - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Union Land Dev 1.74 76.98M - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Jor Cement Fact 0.49 58.63M - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Union Inv 1.15 58.00M - 1.13 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Philadelphia Intl Education 2.6 55.65M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Siniora Fd Indst 2.86 52.80M - 2.86 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Enjaz for Development 0.65 50.54M - 0.64 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Union Tobacco 1.39 43.74M - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Taj Tourist Proj 0.32 40.00M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Jor Worsted Mill 2.56 39.30M - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Al-Dawliyah H&M 0.68 34.56M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۴:۰۲
Arab Intl Hotel 0.94 33.60M - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Al Sharq Inv 2 32.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵