شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4136
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:06:12
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

20
قیمت روز
2 (10%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 17:01:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
20 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,829
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:04:45
163 (8.19%)
تغییر ۳ ماهه
271 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
318 (14.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.89 4.43B - 5.89 5.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Housing Bk Trd Fin 8.37 2.64B - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Arab Potash Co 15.01 1.23B - 15.01 15.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Eqbal Inv. Co 12.12 915.00M - 11.5 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Jor Islamic Bank 2.86 583.20M - 2.86 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Bank Of Jordan 1.91 482.00M - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Jordan Telecom 1.28 326.25M - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Jo Duty Fre 12.4 315.00M - 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Jor Kuwait Bank 2.75 303.00M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Jor Phosphate Mn 2.67 271.43M - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Cairo Amman Bank 1.3 270.00M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Bank Al-Etihad 1.57 265.60M - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Jor Petrolm Ref 2.2 257.00M - 2.05 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Jordan Ahli Bank 1.05 219.95M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Afaq Energy 1.97 211.20M - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Arab Jor/Inv/Bank 1.25 210.00M - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
Capital Bank 0.87 182.00M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Northern Ce 2.89 154.00M - 2.89 2.89 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Investbank 1.36 144.00M - 1.35 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Jcbank 0.8 117.60M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Jordan Dubai Islamic Bank 1.07 117.00M - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Jor Electreic Pwr 1.13 116.21M - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Arab Banking Corp 0.9 113.30M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Royal Jordanian 0.37 108.42M - 0.35 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Arab Int Inv Edu 2.53 108.14M - 2.53 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Zara Investments 0.76 90.00M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Irbid Elect 9.89 86.40M - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۳۲
Jordan Insurance Co PSC 2.73 84.00M - 2.73 2.73 0.09 3.41% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Union Land Dev 1.62 76.98M - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Jor Cement Fact 0.55 58.63M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Union Inv 1.09 58.00M - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Philadelphia Intl Education 3.15 55.65M - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Siniora Fd Indst 2.45 52.80M - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Enjaz for Development 0.97 50.54M - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Union Tobacco 1.47 43.74M - 1.47 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Taj Tourist Proj 0.33 40.00M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Jor Worsted Mill 2.6 39.30M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Al-Dawliyah H&M 0.72 34.56M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Arab Intl Hotel 0.99 33.60M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Al Sharq Inv 2.26 32.00M - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴