شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4122
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:16:09
0 (0.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

25
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:31
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (19.05%)
تغییر ۶ ماهه
5 (25.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,790
قیمت روز
9 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:31:24
57 (3.11%)
تغییر ۳ ماهه
41 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
167 (8.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.7 4.43B - 5.7 5.7 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Housing Bk Trd Fin 5.46 2.64B - 5.46 5.46 0.03 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Arab Potash Co 19.75 1.23B 19.65 19.65 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Eqbal Inv. Co 11.85 915.00M - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Jor Islamic Bank 2.74 583.20M - 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Bank Of Jordan 2.06 482.00M 2.07 2.06 2.07 0.02 0.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Jordan Telecom 1.45 326.25M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Jo Duty Fre 11 315.00M - 11 11 0.10 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Jor Kuwait Bank 2.51 303.00M - 2.51 2.51 0.02 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Jor Phosphate Mn 3 271.43M - 3 3 0.05 1.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Cairo Amman Bank 1.01 270.00M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۰۱
Bank Al-Etihad 1.57 265.60M - 1.57 1.57 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Jor Petrolm Ref 3.21 257.00M - 3.21 3.21 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Jordan Ahli Bank 0.94 219.95M - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Afaq Energy 1.24 211.20M - 1.24 1.24 0.02 1.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Arab Jor/Inv/Bank 1.1 210.00M - 1.1 1.1 0.06 5.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Capital Bank 1.02 182.00M - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Northern Ce 2.25 154.00M - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Investbank 1.3 144.00M - 1.3 1.3 0.01 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Jcbank 0.79 117.60M - 0.79 0.79 0.02 2.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Jordan Dubai Islamic Bank 1.37 117.00M - 1.37 1.37 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Jor Electreic Pwr 1.25 116.21M 1.24 1.24 1.25 0.02 1.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Arab Banking Corp 0.8 113.30M - 0.8 0.8 0.02 2.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Royal Jordanian 0.38 108.42M - 0.38 0.38 0.01 2.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Arab Int Inv Edu 2.42 108.14M - 2.42 2.42 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Zara Investments 0.6 90.00M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۳
Irbid Elect 11.45 86.40M - 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Jordan Insurance Co PSC 2.73 84.00M - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Union Land Dev 1.43 76.98M - 1.43 1.43 0.01 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Jor Cement Fact 0.4 58.63M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Union Inv 1.27 58.00M 1.29 1.27 1.29 0.02 1.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Philadelphia Intl Education 1.67 55.65M - 1.67 1.67 0.08 5.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Siniora Fd Indst 3.21 52.80M - 3.21 3.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Enjaz for Development 0.68 50.54M - 0.68 0.68 0.01 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Union Tobacco 1.52 43.74M - 1.52 1.52 0.02 1.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Taj Tourist Proj 0.35 40.00M - 0.35 0.35 0.01 2.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Jor Worsted Mill 2.44 39.30M - 2.44 2.44 0.06 2.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Al-Dawliyah H&M 0.52 34.56M - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Arab Intl Hotel 0.87 33.60M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
Al Sharq Inv 2 32.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵