شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:47:17
1 (98.98%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,844
قیمت روز
17 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:01:25
237 (6.57%)
تغییر ۳ ماهه
454 (13.39%)
تغییر ۶ ماهه
705 (22.46%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

157
قیمت روز
1 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:33:12
7 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
6 (3.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canon Marketing Japan Inc 2322 342.35B 2326 2322 2326 6.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Maruichi Steel Tube Ltd 2800 341.22B 2805 2800 2805 53.00 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Ebara Corp. 2967 339.39B 2972 2967 2972 16.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Nankai Electric Railway 2789 336.92B 2794 2789 2794 47.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Japan Hotel Reit 85100 336.51B - 85100 85100 800.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Kaneka Corp 3500 335.65B - 3500 3500 5.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Miura Co Ltd 3220 334.65B 3225 3220 3225 20.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Cosmo Energy Holdings 2246 333.57B 2244 2244 2246 12.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Kyowa Exeo Corp 2670 332.00B 2674 2670 2674 15.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Horiba Ltd 6730 326.23B - 6710 6730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
Fuji Oil Co Ltd 3175 325.76B - 3175 3175 75.00 2.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Sotetsu Holdings Inc 2874 324.37B 2876 2874 2876 54.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Yamaguchi Financial Group Inc 732 324.10B 731 731 732 18.00 2.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Takashimaya 1248 323.88B 1247 1247 1248 14.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Skylark Co Ltd 1927 323.58B 1931 1927 1931 7.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Nippon Shokubai Co Ltd 6530 323.54B 6510 6510 6530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
DIC Corp 3110 323.06B 3105 3105 3110 10.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Shikoku Electric Power Co Inc 1035 322.81B 1037 1035 1037 18.00 1.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Tokyo Tatemono 1528 321.11B 1527 1527 1528 3.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Denki Kagaku Kogyo K.K. 3050 319.24B 3055 3050 3055 20.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Obic Business Consultants 4310 314.75B 4330 4310 4330 35.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Mitsui O.S.K. Lines 3015 313.63B - 3015 3015 62.00 2.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Credit Saison 1496 312.10B 1499 1496 1499 5.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Daiwa Office 839000 310.87B - 839000 839000 2000.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
DeNA Co 1930 309.61B 1935 1930 1935 29.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
BIC Camera Inc 1163 309.45B 1164 1163 1164 5.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Fukuyama Transporting 3855 308.97B 3850 3850 3855 35.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
NOF Corp 3575 308.72B 3570 3570 3575 40.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Nihon Unisys Ltd 3505 307.61B 3515 3505 3515 25.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Hitachi Transport Sys Ltd 3220 306.27B 3230 3220 3230 60.00 1.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
TS Tech Co Ltd 3365 304.30B 3355 3355 3365 20.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Ube Industries 2255 303.20B 2256 2255 2256 12.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Kamigumi Co Ltd 2444 302.24B - 2444 2444 16.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Zeon Corp 1354 301.56B 1357 1354 1357 7.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Toda Corp 653 298.46B 654 653 654 3.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Nippon Gas Co Ltd 3250 297.68B 3265 3250 3265 85.00 2.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gmo Internet Inc 1735 297.64B 1736 1735 1736 12.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Nippon Electric Glass 2377 296.18B 2382 2377 2382 53.00 2.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Daiichikosho 5120 294.76B - 5120 5120 10.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Kenedix Office 862000 293.96B - 862000 862000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳