شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:47:17
1 (98.98%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,844
قیمت روز
17 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:01:25
237 (6.57%)
تغییر ۳ ماهه
454 (13.39%)
تغییر ۶ ماهه
705 (22.46%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

157
قیمت روز
1 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:33:12
7 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
6 (3.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fukuoka Financial Group, Inc. 2012 469.43B 2013 2012 2013 29.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Harmonic Drive Systems 4830 466.65B - 4830 4830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Izumi Co Ltd 4285 462.96B 4295 4285 4295 20.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Taiheiyo Cement Corp. 3105 461.52B - 3105 3105 55.00 1.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Nomura Real Estate Holding Inc 2462 460.46B - 2462 2462 1.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
It Holdings Corp 6620 459.14B - 6620 6620 100.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Sumitomo Heavy Industries 3265 457.82B 3270 3265 3270 40.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Nippon Meat Packers, Inc. 4710 456.87B 4720 4710 4720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Advantest Corp. 5280 456.41B - 5280 5280 30.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Itochu Techno Solutions 2892 455.76B 2896 2892 2896 2.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Tokai Carbon 1130 450.56B 1133 1130 1133 8.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Sumitomo Rubber Ind Ltd 1356 448.75B 1355 1355 1356 8.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Park24 Co Ltd 2623 444.08B 2628 2623 2628 10.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Haseko 1317 443.37B 1318 1317 1318 1.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
J.Front Retailing 1374 443.19B 1375 1374 1375 12.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Hitachi Chemical Co Ltd 3540 441.73B 3535 3535 3540 30.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Aeon Mall Co Ltd 1733 437.81B 1734 1733 1734 35.00 2.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Nippon Shinyaku 9370 436.96B - 9370 9370 130.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Shinsei Bank 1620 434.92B - 1620 1620 3.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Ashikaga Holdings 264 433.89B - 264 264 4.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Cosmos Pharmaceutical Corp 21800 432.61B 21820 21800 21820 400.00 1.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Keihan Electric Railway 4930 431.79B - 4930 4930 65.00 1.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Fuji Media Holdings Inc 1412 430.45B - 1412 1412 23.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
THK Ltd 2894 428.34B 2892 2892 2894 2.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Japan Airport Terminal 5180 427.45B 5190 5180 5190 70.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Nabtesco Corp 3395 426.71B 3405 3395 3405 55.00 1.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Relo Holdings Inc 2525 426.12B 2531 2525 2531 36.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4395 423.01B - 4395 4395 95.00 2.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Jsr Cor 1810 416.07B 1812 1810 1812 1.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Daicel Corp 935 414.33B 933 933 935 3.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Tokyo Broadcasting System Inc 1744 409.52B 1747 1744 1747 41.00 2.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Rohto Pharmaceutical 3145 409.24B - 3145 3145 30.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Zensho Holdings Co Ltd 2332 407.02B 2338 2332 2338 36.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Seven Bank Ltd 303 405.12B 302 302 303 3.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Seino Holdings Co Ltd 1371 402.48B - 1371 1371 11.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Dainippon Screen Mfg. 7100 401.28B - 7100 7100 100.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Kewpie Corp 2466 400.95B 2465 2465 2466 3.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Amada 1189 399.67B 1188 1188 1189 4.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Taiyo Yuden 2824 399.40B 2833 2824 2833 54.00 1.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Toho Gas Co Ltd 4180 396.69B 4175 4175 4180 125.00 2.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳