کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:59:03
1 (98.97%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,855
قیمت روز
17 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:03:17
531 (15.97%)
تغییر ۳ ماهه
402 (11.64%)
تغییر ۶ ماهه
716 (22.81%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

153
قیمت روز
1 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:32:25
6 (4.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
11 (6.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Keio Corp. 7040 664.61B 7030 7030 7040 100.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Lawson Inc 5720 663.99B 5700 5700 5720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
SUMCO Corp. 1442 662.53B 1441 1441 1442 7.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Hakuhodo DY Holdings Inc 1634 656.99B 1627 1627 1634 5.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
The Chiba Bank 570 655.20B 569 569 570 5.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Acom Co Ltd 420 654.48B 418 418 420 4.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Taiyo Nippon Sanso Corp 2183 654.40B 2184 2183 2184 44.00 2.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Tsuruha Holdings Inc 11920 654.07B 11910 11910 11920 220.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Century Tokyo Leasing 5230 648.28B - 5230 5230 50.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Square Enix Holdings Co Ltd 4690 643.87B - 4690 4690 95.00 2.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Stanley Electric Co Ltd 2899 643.57B - 2899 2899 60.00 2.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
USS Co Ltd 2086 642.79B 2079 2079 2086 18.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Pigeon Corp 4320 641.11B - 4320 4320 90.00 2.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Ngk Spark Plug Co Ltd 2090 634.05B 2085 2085 2090 1.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
NGK Insulators 1566 632.19B 1564 1564 1566 4.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Keisei Electric Railway 4435 630.16B 4425 4425 4435 65.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Seibu Holdings Inc 1913 628.14B - 1913 1913 1.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
SBI Holdings Inc 2474 627.20B 2468 2468 2474 25.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Fuji Electric 3350 618.09B 3345 3345 3350 25.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Kansai Paint Co Ltd 2455 616.67B 2451 2451 2455 74.00 3.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Iida Group Holdings Co Ltd 1816 615.66B 1809 1809 1816 9.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Yamazaki Baking Co Ltd 1945 615.25B 1941 1941 1945 3.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Showa Shell Sekiyu K.K. 1682 613.51B - 1682 1690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۳۶
Daifuku Co Ltd 5660 610.89B - 5660 5660 10.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Hitachi High-Technologies Corp 6170 606.05B 6160 6160 6170 100.00 1.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
MonotaRO 2915 601.26B 2907 2907 2915 29.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Mercari 2621 600.87B - 2621 2621 85.00 3.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
The Shizuoka Bank 825 599.75B 829 825 829 10.00 1.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Mitsui Chemicals, Inc. 2501 595.99B - 2501 2501 24.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd 646 594.83B 644 644 646 5.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Alfresa Holdings Corp 2486 591.77B 2482 2482 2486 36.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Kyushu Electric Power Co Inc 1100 586.57B 1098 1098 1100 4.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
IHI Corp. 2351 583.14B - 2351 2351 51.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Welcia Holdings 5440 578.59B - 5440 5440 20.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Lion Corp 2106 575.50B 2105 2105 2106 22.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Toppan Printing 1920 574.92B 1919 1919 1920 11.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 1465 566.60B 1467 1465 1467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Brother Industries Ltd 1968 556.69B 1972 1968 1972 60.00 3.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Tosoh Corp. 1463 555.24B 1465 1463 1465 1.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Temp Holdings 2240 544.85B 2244 2240 2244 42.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲