کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:59:03
1 (98.97%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,874
قیمت روز
3 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:03:08
550 (16.55%)
تغییر ۳ ماهه
448 (13.08%)
تغییر ۶ ماهه
735 (23.42%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

153
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:32:25
6 (4.16%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
13 (7.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca-Cola West Co Ltd 2406 896.24B - 2405 2406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nippon Building 816000 893.80B - 816000 816000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Kajima Corp. 1436 871.23B - 1436 1439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Shimizu Corp. 994 865.79B - 994 995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Hisamitsu Pharmaceutical Inc 4795 864.10B - 4790 4795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Mazda Motor 976.5 840.62B - 976.5 976.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Odakyu Electric Railway 2630 834.28B - 2622 2630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
CyberAgent Inc 4310 828.09B - 4300 4310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Kintetsu Corp 5880 826.52B - 5880 5880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Tokyo Electric Power Co., Inc. 556 824.40B - 556 556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Otsuka Corp 4275 818.91B - 4245 4275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Japan Real Estate 723000 817.27B - 723000 723000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Idemitsu Kosan Co Ltd 3250 816.40B - 3250 3250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Minebea Mitsumi 1820 808.89B - 1819 1820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nissin Foods Holdings Co Ltd 7880 807.55B - 7870 7880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Don Quijote Holdings Ltd 1768 806.79B - 1768 1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Obayashi Corp. 1099 791.50B - 1099 1099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Hoshizaki Electric 8360 779.22B - 8360 8360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
NEC Corp. 4615 777.51B - 4615 4615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Hamamatsu Photonics KK 3980 776.38B - 3975 3980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nippon Express 5620 775.45B - 5620 5650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Hulic Co Ltd 1111 773.13B - 1111 1113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Santen Pharmaceutical Co Ltd 1928 770.26B - 1926 1928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Seiko Epson Cor 1562 767.30B - 1556 1562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Ricoh 1046 759.07B - 1042 1046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Kobayashi Pharmaceutical 8440 757.32B - 8410 8440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
SG Holdings 2702 755.67B - 2702 2702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Nissan Chemical Industries 4555 751.50B - 4545 4555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Konami Corp. 5160 749.07B - 5150 5160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Hitachi Construction Machinery Co 2660 746.45B - 2654 2660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
McDonald’s Company Japan 5090 728.62B - 5090 5090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Showa Denko K.K. 2939 728.35B - 2939 2942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Tobu Railway 3635 693.20B - 3625 3635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Lixil Group 1889 688.09B - 1882 1889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Concordia Financial Group 421 682.89B - 421 421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Oji Holdings Corp. 521 682.68B - 521 521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Disco Corp 21290 680.11B - 21270 21290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nomura Real Estate Master 194700 676.36B - 194700 194700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Nisshin Seifun Group Inc. 2036 667.76B - 2036 2036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Tohoku Electric Power Co Inc 1094 666.82B - 1093 1094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲