کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:59:03
1 (98.97%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,871
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:21
547 (16.46%)
تغییر ۳ ماهه
445 (12.99%)
تغییر ۶ ماهه
732 (23.32%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

153
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:32:25
6 (4.16%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
13 (7.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nomura Research 2114 1347.87B - 2114 2114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۰۲
Taisei Corp. 4165 1338.27B - 4165 4165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Daito Trust Construction 14430 1328.04B - 14430 14430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Sumitomo Electric Industries 1401.5 1283.80B - 1401.5 1401.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Mitsubishi Motors Corp. 497 1269.72B - 497 497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Toyota Tsusho Corp. 3635 1265.75B - 3635 3635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Yamato Holdings 1740 1265.69B - 1740 1740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
JFE Holdings, Inc. 1299.5 1258.06B - 1298.5 1299.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Start Today Co Ltd 2483 1254.37B - 2483 2485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Chubu Electric Power Co., Inc. 1660.5 1234.78B - 1660.5 1660.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Kyowa Hakko Kirin 2144 1232.52B - 2144 2144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Yakult Honsha Co Ltd 6360 1192.19B - 6360 6360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Oracle Corp Japan 9700 1162.42B - 9700 9700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Koito Mfg Co Ltd 5470 1151.25B - 5460 5470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Tokyu Corp. 2096 1147.89B - 2096 2096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Taisho Pharmaceutical Hold Ltd 8010 1144.77B - 8010 8020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Omron Cor 5820 1099.75B - 5820 5820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Hankyu Hanshin Holdings Inc 4285 1093.41B - 4285 4285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Japan Exchange Group 1805 1087.18B - 1805 1805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Line 4040 1075.59B - 4040 4040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Daiwa Securities Group Inc. 508.2 1074.69B - 508.2 508.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
T&D Holdings, Inc. 1147 1063.39B - 1147 1147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Pola Orbis Holdings 2428 1058.61B - 2427 2428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Ryohin Keikaku Ltd 2046 1055.73B - 2042 2046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Yaskawa Electric Corp. 3890 1053.43B - 3890 3890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Mitsubishi Tanabe Pharma 1249 1049.29B - 1248 1249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Rohm Ltd 8460 1040.83B - 8460 8460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Rakuten Inc 1056 1031.03B - 1056 1056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Yamaha Corp. 4850 1030.57B - 4840 4850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Sumitomo Chemical 499 1028.03B - 499 499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Kikkoman Corp. 5170 1002.38B - 5170 5170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Bandai Namco Holdings Inc 6400 989.01B - 6400 6400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Shimadzu Corp 2843 978.51B - 2837 2843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Yamaha Motor Co Ltd 1926 964.71B - 1926 1926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Hikari Tsushin Inc 23980 934.94B - 23980 23980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Osaka Gas 2069 925.45B - 2069 2071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Misumi Group Inc 2562 922.69B - 2555 2562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Sumitomo Dainippon Pharma 1871 922.33B - 1866 1871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Sekisui Chemical Co Ltd 1744 903.26B - 1744 1744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Obic Co Ltd 12390 897.40B - 12390 12390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲