کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:59:03
1 (98.97%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,871
قیمت روز
16 (0.42%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:21
547 (16.46%)
تغییر ۳ ماهه
418 (12.11%)
تغییر ۶ ماهه
732 (23.32%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

153
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:32:25
6 (4.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
13 (7.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Orix T 1735.5 2279.59B - 1735.5 1735.5 2.50 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Toshiba Corp. 3410 2145.31B - 3410 3410 25.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Sysmex Cor 7295 2138.42B - 7295 7295 37.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Yahoo Japan 315 2039.49B - 315 315 1.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
MS&AD Insurance Group Holdings 3535 2018.38B - 3535 3535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nippon Steel&Sumitomo Metal Corp. 1505 2003.75B - 1505 1505 19.50 1.30% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Unicharm Co 3329 1990.40B - 3329 3329 18.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Asahi Kasei Corp. 1110 1959.46B - 1110 1110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Toyota Industries Corp 6340 1948.53B - 6340 6340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۰۲
Nomura 478.1 1943.11B - 478.1 478.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Sumitomo Realty & Development Co. 4148 1917.20B - 4148 4148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nitori Holdings Co Ltd 16075 1906.63B - 16075 16075 140.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
NKSJ Holdings, Inc. 4573 1844.58B - 4573 4573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Renesas Electronics Corp 661 1817.59B - 661 661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Shionogi 5821 1780.16B - 5821 5821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NTT Data Corp. 1413 1740.50B - 1413 1413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Sumitomo Mitsui 3986 1683.57B - 3986 3986 30.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Shimano Inc 16000 1495.57B - 16000 16000 300.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Nippon Paint Holdings Co Ltd 5430 1490.34B - 5430 5430 130.00 2.45% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Dentsu Inc. 3990 1470.89B - 3990 3990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
The Kansai Electric Power Co. 1373.5 1469.59B - 1373.5 1373.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Fujitsu 8762 1465.16B - 8762 8762 59.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Aisin Seiki Ltd 3515 1461.59B - 3515 3530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Suntory Beverage Food 4705 1439.94B - 4705 4705 30.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Marubeni Corp. 754 1425.11B - 754 754 0.80 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Nexon Co Ltd 1409 1418.35B - 1409 1409 36.00 2.56% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Familymart Ltd 2659 1415.38B - 2659 2659 42.00 1.58% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
ANA Holdings 3745 1399.57B - 3745 3745 14.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
M3 Inc 2493 1399.29B - 2493 2493 34.00 1.36% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Makita 3245 1398.69B - 3245 3245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Nitto Denko Co 5345 1393.02B - 5330 5345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Toray Industries, Inc. 820.6 1388.55B - 820.6 820.6 17.10 2.08% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 811.2 1385.18B - 811.2 811.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Meiji Holdings 8040 1371.10B - 8040 8040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Kose Corp 18850 1368.79B - 18850 18850 90.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Ono Pharmaceutical Ltd 1991.5 1364.33B - 1991.5 1991.5 63.00 3.16% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Japan Post Insurance 1657 1353.00B - 1657 1657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Japan Airlines Co 3379 1352.14B - 3379 3379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Mitsubishi Heavy Industries 4395 1351.48B - 4395 4395 8.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Resona Holdings, Inc. 480.8 1350.55B - 480.8 480.8 3.80 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۲