شاخص یاب
ژاپن
ژاپن
ین ژاپن / دلار
0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:52:20
0 (90.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (89.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (89.88%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
3,298
قیمت روز
14 (0.42%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
3,298 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,298 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,298 (0.00%)
نوسان سالیانه
JASDAQ 20
172
قیمت روز
2 (1.38%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 11:34:39
1,554 (90.02%)
تغییر ۳ ماهه
1,568 (90.10%)
تغییر ۶ ماهه
1,271 (88.06%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSK 1145 - 1145 1145 1124.07 5370.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
TDK 11410 - 11410 11410 11305.21 10788.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aeon 2372.5 - 2372.5 2372.5 2350.64 10753.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
TOTO 5320 - 5320 5320 5267.66 10064.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Secom 8355 18.87 18.87 8355 8336.07 44036.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sharp 2492 5.6 2492 5.6 2486.15 42498.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Teijin 1998 17.85 17.85 1998 1980.13 11080.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
JGC Corp. 2172 38.69 2172 38.69 2133.36 5521.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kao Corp. 8514 15.42 15.42 8514 8498.75 55729.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tokyo Gas 2848.5 - 2848.5 2848.5 2834.80 20692.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Asahi Glass 4295 7.76 4295 7.76 4287.25 55319.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Denso Corp. 5406 - 5406 5406 5381.13 21632.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Hino Motors 1164 - 1164 1164 1056.56 983.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Inpex Corp. 1129.5 - 1129.5 1129.5 1119.36 11039.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
JTEKT Corp. 1509 - 1509 1509 1462.08 3116.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nikon Corp. 1736 15.98 15.98 1736 1720.12 10832.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Subaru Corp 3184 14.39 14.39 3184 3169.33 21596.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Isuzu Motors 1464 13.23 13.23 1464 1450.36 10633.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Alps Electric 2715 - 2715 2715 2665.05 5335.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Olympus Corp. 4135 - 4135 4135 4097.41 10900.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sekisui House 1911.5 17.27 17.27 1911.5 1893.94 10785.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Casio Computer 1800 - 1800 1800 1636.90 1003.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Daiichi Sankyo 4270 - 4270 4270 4230.39 10680.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fast Retailing 51640 46.87 46.87 51640 51592.63 108914.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sumitomo Corp. 1814 - 1814 1814 1797.27 10742.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mitsubishi Corp. 3083 - 3083 3083 3026.45 5351.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Trend Micro Inc. 6140 - 6140 6140 6082.18 10519.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Daikin Industries 13435 12.32 12.32 13435 13422.64 108597.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mitsubishi Estate 1957 17.7 17.7 1957 1939.07 10814.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Seven & i Holdings 4780 21.67 21.67 4780 4758.09 21716.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Shin-Etsu Chemical 9800 22.13 22.13 9800 9777.34 43148.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Suzuki Motor Corp. 6173 229.5 229.5 6173 5941.43 2565.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ajinomoto Co., Inc. 2062.5 - 2062.5 2062.5 2043.46 10732.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dai Nippon Printing 2471 11.01 11.01 2471 2459.74 21844.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Daiwa House Industry 3694 34.05 34.05 3694 3660.09 10793.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Konica Minolta, Inc. 1037 - 1037 1037 1017.83 5309.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Wacoal Holdings Corp 3145 - 3145 3145 3001.00 2084.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sumitomo Metal Mining 4238 9.6 4238 9.6 4228.28 43500.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Takeda Pharmaceutical 4526 20.4 20.4 4526 4505.81 22317.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
East Japan Railway Co. 10505 15.74 10505 15.74 10488.65 64150.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
West Japan Railway Co. 8043 - 8043 8043 7967.93 10614.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Central Japan Railway Co. 23590 21.44 21.44 23590 23567.98 107030.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sony Financial Holdings Inc. 2144 - 2144 2144 2124.35 10810.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Komatsu 28.1 - 28.1 28.1 0.11 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Kubota Corp. 81.71 - 81.71 81.71 0.66 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Kirin Holdings 26.83 - 26.83 26.83 0.79 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Bridgestone Corp. 19.8 - 19.8 19.8 0.14 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Tokio Marine Holdings, Inc. 48.34 - 48.34 48.34 0.21 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Aiful 344 345 344 345 2.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Haseko 1494 1493 1493 1494 20.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
PeptiDream 4665 4660 4660 4665 335.00 7.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Toshiba Corp. 333 334 333 334 4.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Japan Post Bank 1275 1278 1275 1278 7.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Nippon Chemiphar 4765 4750 4750 4765 25.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Akatsuki Shoji Co 4045 4050 4045 4050 280.00 6.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Nippon Steel&Sumitomo Metal Corp. 2174.5 2177 2174.5 2177 5.50 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Fit 911 921 911 921 15.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
ANAP 1326 1321 1321 1326 40.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
M-up 1619 1614 1614 1619 82.00 5.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Brass 836 835 835 836 8.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
SHO-BI 438 440 438 440 3.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
GMB Corp 1445 1440 1440 1445 30.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
ISB Corp 1902 1898 1898 1902 105.00 5.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
OKK Corp 1156 1154 1154 1156 41.00 3.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
CHIeru Co 1345 1358 1345 1358 33.00 2.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Enish Inc 847 848 847 848 42.00 4.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Enshu Ltd 140 139 139 140 8.00 5.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kogi Corp 1899 1905 1899 1905 15.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Mynet Inc 1291 1298 1291 1298 37.00 2.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Rasa Corp 956 954 954 956 2.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Samco Inc 1175 1173 1173 1175 22.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
TEAC Corp 43 42 42 43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ueki Corp 2628 2641 2628 2641 35.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
XNET Corp 900 902 900 902 5.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
CDS Co Ltd 1327 1330 1327 1330 27.00 2.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Crops Corp 867 871 867 871 17.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Escrit Inc 795 797 795 797 23.00 2.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Himacs Ltd 1801 1805 1801 1805 51.00 2.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nakayo Inc 1819 1825 1819 1825 19.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
TAC Co Ltd 329 330 329 330 10.00 3.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Value Golf 2012 2013 2012 2013 87.00 4.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Advanex Inc 2062 2064 2062 2064 63.00 3.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
AltPlus Inc 687 684 684 687 55.00 8.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Hohsui Corp 1127 1141 1127 1141 26.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
King Co Ltd 516 517 516 517 6.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Land Co Ltd 13 14 13 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Maruwn Corp 352 350 350 352 6.00 1.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Startia Inc 667 662 662 667 21.00 3.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Taya Co Ltd 688 687 687 688 5.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Tose Co Ltd 1062 1059 1059 1062 38.00 3.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Voltage Inc 837 838 837 838 11.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ahkun Co Ltd 1454 1451 1451 1454 61.00 4.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Aigan Co Ltd 435 436 435 436 23.00 5.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Fujikyu Corp 1497 1500 1497 1500 16.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Hurxley Corp 1100 1101 1100 1101 7.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kubotek Corp 484 487 484 487 10.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Plant Co Ltd 1306 1307 1306 1307 6.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
As-me Estelle 780 - 780 780 6.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Densan Co Ltd 2228 2224 2224 2228 14.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
House of Rose 1753 1757 1753 1757 11.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Keihin Co Ltd 1605 1616 1605 1616 37.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Land Business 332 331 331 332 2.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Misawa Co Ltd 463 466 463 466 24.00 5.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Naigai Co Ltd 551 549 549 551 3.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Sagami Co Ltd 149 150 149 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Sansei Landic 1164 1163 1163 1164 23.00 1.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
STrust Co Ltd 917 913 913 917 5.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Tanaka Co Ltd 705 704 704 705 10.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Y.A.C. Co Ltd 874 873 873 874 16.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Daishinku Corp 1312 1310 1310 1312 39.00 2.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
GSI Creos Corp 1506 1504 1504 1506 26.00 1.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ishizuka Glass 2383 2388 2383 2388 25.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kichiri Co Ltd 1021 1013 1013 1021 134.00 13.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kobayashi Yoko 294 - 294 294 1.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kosaido Co Ltd 505 506 505 506 14.00 2.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Meiwa Industry 1270 1266 1266 1270 17.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Mitachi Co Ltd 950 952 950 952 23.00 2.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Mutoh Holdings 2375 2381 2375 2381 12.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nichimo Co Ltd 1681 1682 1681 1682 32.00 1.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Niitaka Co Ltd 1721 1720 1720 1721 10.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nippon Kinzoku 1883 1879 1879 1883 21.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Shinyei Kaisha 1420 1417 1417 1420 24.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Tokai Senko KK 1429 1430 1429 1430 15.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Totenko Co Ltd 1709 1724 1709 1724 56.00 3.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Tsudakoma Corp 1833 1837 1833 1837 50.00 2.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Hasegawa Co Ltd 496 495 495 496 1.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Hokushin Co Ltd 174 173 173 174 3.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ichikawa Co Ltd 351 353 351 353 7.00 1.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ichikura Co Ltd 788 786 786 788 15.00 1.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Iwatsu Electric 819 816 816 819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Jeans Mate Corp 701 702 701 702 34.00 4.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kitazawa Sangyo 260 259 259 260 6.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Komaihaltec Inc 2258 2259 2258 2259 46.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kuraudia Co Ltd 591 592 591 592 1.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
SK Japan Co Ltd 445 443 443 445 20.00 4.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Soshin Electric 555 556 555 556 15.00 2.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Titan Kogyo Ltd 2443 2450 2443 2450 62.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Tohoku Bank Ltd 1353 1354 1353 1354 19.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Araya Industrial 2080 - 2080 2080 13.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Benefit Japan Co 1293 1292 1292 1293 30.00 2.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
CVS Bay Area Inc 785 786 785 786 7.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Dijet Industrial 1742 1743 1742 1743 12.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ishii Iron Works 1991 1990 1990 1991 54.00 2.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Iwasaki Electric 1597 1596 1596 1597 39.00 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kobayashi Metals 342 341 341 342 4.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kosei Securities 1289 1285 1285 1289 16.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Sanoyas Holdings 224 222 222 224 6.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Sanyo Industries 2166 - 2166 2166 4.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Shimane Bank Ltd 1247 1241 1241 1247 11.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Takachiho Koheki 1158 1157 1157 1158 20.00 1.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Takashima Co Ltd 2137 2151 2137 2151 51.00 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Tomoegawa Co Ltd 253 254 253 254 2.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Treasure Factory 724 725 724 725 17.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Tsukamotooration 1212 1215 1212 1215 10.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
A&A Material Corp 1204 1205 1204 1205 8.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Airtech Japan Ltd 844 846 844 846 15.00 1.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Bank of Kochi Ltd 1184 1183 1183 1184 18.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
C’Bon Cosmetics 3000 2993 2993 3000 10.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Careerlink Co Ltd 543 542 542 543 3.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ikegami Tsushinki 149 150 149 150 3.00 2.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nice Holdings Inc 1335 1334 1334 1335 3.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nihon Dempa Kogyo 555 554 554 555 23.00 4.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Oie Sangyo Co Ltd 1398 1399 1398 1399 30.00 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
CE Holdings Co Ltd 790 792 790 792 30.00 3.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Endo Lighting Corp 880 881 880 881 19.00 2.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Hayashikane Sangyo 787 783 783 787 10.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Howa Machinery Ltd 968 969 968 969 8.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Japan Foods Co Ltd 1471 1469 1469 1471 4.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kanematsu NNK Corp 1949 1970 1949 1970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Katakura Chikkarin 1201 1203 1201 1203 18.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Mitsumura Printing 2243 2247 2243 2247 1.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nippon Felt Co Ltd 516 515 515 516 2.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nitto Seimo Co Ltd 1820 1823 1820 1823 12.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Property Agent Inc 1901 1900 1900 1901 64.00 3.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Shingakukai Co Ltd 607 608 607 608 17.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Top Culture Co Ltd 408 410 408 410 10.00 2.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Yuken Kogyo Co Ltd 2620 2635 2620 2635 71.00 2.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
ChugokuKogyo Co Ltd 664 665 664 665 9.00 1.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Danto Holdings Corp 134 135 134 135 11.00 8.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Delica Foods Co Ltd 1600 1601 1600 1601 20.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Echo Trading Co Ltd 711 712 711 712 3.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
ERI Holdings Co Ltd 1065 1069 1065 1069 31.00 2.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
First Baking Co Ltd 1167 1166 1166 1167 9.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ishikawa Seisakusho 1847 1840 1840 1847 23.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kyoei Sangyo Co Ltd 2076 2065 2065 2076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kyoei Tanker Co Ltd 1864 1877 1864 1877 30.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Lecip Holdings Corp 883 887 883 887 7.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Maruyama MFG Co Inc 1823 1824 1823 1824 4.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nippon Dry Chemical 2333 2328 2328 2333 17.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Pharmarise Holdings 670 669 669 670 5.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
R&D Computer Co Ltd 1406 1425 1406 1425 34.00 2.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Toho System Science 873 870 870 873 1.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Tohto Suisan Co Ltd 1888 1900 1888 1900 16.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Toyo Shutter Co Ltd 667 669 667 669 18.00 2.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Toyo Sugar Refining 1224 1225 1224 1225 14.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Watabe Wedding Corp 502 501 501 502 10.00 1.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Adjuvant Cosme Japan 1050 1052 1050 1052 41.00 3.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Agratio Urban Design 860 863 860 863 16.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nippon Koshuha Steel 824 - 824 824 2.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Toyo Wharf Warehouse 1707 1709 1707 1709 22.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Willplus Holdings Co 1162 1163 1162 1163 25.00 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Yamato International 609 608 608 609 11.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Japan Asia Investment 342 341 341 342 11.00 3.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nippon Chutetsukan KK 164 163 163 164 3.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Sumiseki Holdings Inc 147 148 147 148 1.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Takisawa Machine Tool 1768 1770 1768 1770 45.00 2.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ensuiko Sugar Refining 260 259 259 260 1.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Fuji Electric Industry 1426 1422 1422 1426 1.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kimura Chemical Plants 419 415 415 419 9.00 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Takadakiko Steel Constr 3140 3145 3140 3145 65.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Wakamoto Pharmaceutical 294 293 293 294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Fuji Soft Service Bureau 749 752 749 752 12.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Japan Oil Transportation 3235 3250 3235 3250 40.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Okaya Electric Industries 518 519 518 519 10.00 1.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Toyo Business Engineering 2026 2019 2019 2026 15.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Japan Electronic Materials 699 698 698 699 28.00 4.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Taiheiyo Kouhatsuorporated 967 965 965 967 5.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Aidma Marketing Communication 917 916 916 917 23.00 2.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
F-Tech 1426 1428 1426 1428 38.00 2.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Global 1904 1907 1904 1907 9.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
DKK-Toa 1196 1198 1196 1198 11.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
DVx Inc 1385 1383 1383 1385 17.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ichiken 2554 2560 2554 2560 1.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
IKK Inc 828 829 828 829 12.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
MTI Ltd 605 604 604 605 21.00 3.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Unitika 620 619 619 620 5.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
AGS Corp 881 879 879 881 3.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
AIT Corp 1161 1164 1161 1164 80.00 6.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Iwaki Co 4230 4205 4205 4230 70.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
KRS Corp 2767 2732 2732 2767 27.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Litalico 1994 1996 1994 1996 51.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ozu Corp 2085 2087 2085 2087 5.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
PCA Corp 1802 1801 1801 1802 64.00 3.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
SNT Corp 450 445 445 450 23.00 5.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
SPK Corp 2813 2815 2813 2815 4.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
TYK Corp 372 371 371 372 9.00 2.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Core Corp 1392 1389 1389 1392 15.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Faith Inc 1368 1370 1368 1370 69.00 5.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ines Corp 1101 1100 1100 1101 5.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Sanix Inc 310 311 310 311 1.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Shofu Inc 1439 1440 1439 1440 6.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Tear Corp 1057 1058 1057 1058 33.00 3.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Toli Corp 338 339 338 339 7.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Towa Corp 1124 1125 1124 1125 52.00 4.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Toyo Corp 892 891 891 892 10.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Utoc Corp 522 524 522 524 7.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Alpha Corp 1558 1560 1558 1560 45.00 2.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Asante Inc 2069 2074 2069 2074 68.00 3.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Chino Corp 1602 1608 1602 1608 60.00 3.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Cybozu Inc 541 539 539 541 12.00 2.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
DSB Co Ltd 600 599 599 600 4.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Findex Inc 839 838 838 839 21.00 2.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
I Net Corp 1767 1772 1767 1772 99.00 5.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Itoki Corp 635 633 633 635 19.00 2.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
JMS Co Ltd 647 645 645 647 27.00 4.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Meiwa Corp 497 496 496 497 12.00 2.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nac Co Ltd 944 943 943 944 3.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
NJS Co Ltd 1748 1741 1741 1748 42.00 2.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Paraca Inc 2601 2590 2590 2601 48.00 1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Pasco Corp 314 311 311 314 9.00 2.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Renown Inc 147 148 147 148 3.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Seika Corp 2448 2443 2443 2448 15.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
TBK Co Ltd 502 503 502 503 26.00 5.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
TOW Co Ltd 841 838 838 841 13.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Asax Co Ltd 1945 1947 1945 1947 35.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Corona Corp 1208 1209 1208 1209 24.00 1.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Cota Co Ltd 1501 1500 1500 1501 11.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Daiohs Corp 1326 1330 1326 1330 10.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Eat& Co Ltd 2092 2091 2091 2092 43.00 2.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Fields Corp 976 978 976 978 13.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Forval Corp 884 883 883 884 6.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Fuji Oil Co 378 379 378 379 6.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
JP-Holdings 375 376 375 376 13.00 3.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Mikuni Corp 557 554 554 557 16.00 2.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Mr Max Corp 687 689 687 689 18.00 2.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nexyz. Corp 1676 1675 1675 1676 4.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Rion Co Ltd 2312 2314 2312 2314 79.00 3.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Shikibo Ltd 1273 1275 1273 1275 25.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Step Co Ltd 1693 1694 1693 1694 12.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Sumida Corp 1192 1194 1192 1194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Takeei Corp 1212 1209 1209 1212 42.00 3.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Unicafe Inc 1195 1196 1195 1196 6.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Uniden Corp 319 318 318 319 5.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Yamato Corp 688 689 688 689 24.00 3.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Yamaya Corp 3270 3260 3260 3270 135.00 4.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Abist Co Ltd 4790 4780 4780 4790 155.00 3.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Ahresty Corp 1018 1014 1014 1018 19.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Albis Co Ltd 3225 3235 3225 3235 170.00 5.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
BrainPad Inc 3875 3850 3850 3875 100.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Eidai Co Ltd 540 539 539 540 12.00 2.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Excel Co Ltd 2554 2577 2554 2577 164.00 6.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Hirose Tusyo 3190 3195 3190 3195 190.00 5.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Iwaki Co Ltd 434 435 434 435 11.00 2.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kohsoku Corp 1342 1340 1340 1342 7.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kondotec Inc 1019 1016 1016 1019 18.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Kurimoto Ltd 1968 1970 1968 1970 131.00 6.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Marubun Corp 852 850 850 852 24.00 2.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
MORESCO Corp 1749 1742 1742 1749 16.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Morozoff Ltd 6730 6740 6730 6740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
NEOJAPAN Inc 1771 1773 1771 1773 81.00 4.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴