شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 17:09:19
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,139
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
125 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
3,139 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,139 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 10:03:18
6 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
12 (7.07%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 6577 23085.71B 6586 6577 6586 64.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
NTT Docomo, Inc. 2912.5 10399.43B 2914 2912.5 2914 26.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4995 10335.23B 5003 4995 5003 94.00 1.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Softbank Corp. 9530 8940.66B - 9530 9530 118.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Mitsubishi UFJ Financial 686.6 8631.92B 687.3 686.6 687.3 5.60 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
KDDI Corp. 2982 7502.33B 2983.5 2982 2983.5 10.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Keyence 56540 7498.09B 56570 56540 56570 490.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Sony 6341 7133.71B 6322 6322 6341 77.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Japan Tobacco 2936 6046.00B 2943.5 2936 2943.5 25.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Sumitomo Mitsui Financial 4450 6002.90B 4449 4449 4450 21.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Honda Motor 3065 5814.69B 3061 3061 3065 29.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Japan Post Bank 1334 5728.50B - 1334 1334 2.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Japan Post Holdings 1359 5413.50B - 1359 1359 4.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Recruit Holdings 3308 5233.73B 3299 3299 3308 13.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Nintendo 38070 5161.00B - 38070 38070 1570.00 4.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Nidec Corp 14565 4911.89B 14575 14565 14575 205.00 1.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Mizuho Financial 193.7 4728.08B 193.6 193.6 193.7 0.30 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Canon 3555 4677.51B 3561 3555 3561 23.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Nissan Motor 1001.5 4402.21B - 1001.5 1001.5 5.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Fanuc Corp. 19175 4383.82B 19165 19165 19175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Murata Mfg Co 16310 4252.00B 16325 16310 16325 235.00 1.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Oriental Land Co Ltd 10845 4107.88B 10855 10845 10855 85.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Hitachi 3423 3718.87B - 3423 3423 64.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Panasonic 1231.5 3583.91B - 1231.5 1231.5 10.50 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Astellas Pharma Inc. 1888.5 3365.70B - 1888.5 1888.5 19.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Shiseido 6931 3303.20B 6939 6931 6939 18.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Itochu Corp. 2144.5 3258.43B - 2144.5 2144.5 12.50 0.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Mitsui 1963.5 3163.23B - 1963.5 1963.5 23.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Chugai Pharmaceutical 6800 3139.84B - 6800 6800 10.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Tokyo Electron 14985 3067.14B 14930 14930 14985 230.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Mitsubishi Electric 1400 3058.69B - 1400 1400 10.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Otsuka Holdings Ltd 5514 2827.67B 5510 5510 5514 59.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
SMC Corp 33890 2702.19B 33840 33840 33890 550.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
JX Holdings, Inc. 799.6 2658.60B - 799.6 799.6 5.60 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Asahi Group Holdings 4810 2620.07B 4808 4808 4810 52.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Mitsui Fudosan 2588.5 2617.86B 2598.5 2588.5 2598.5 57.50 2.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Hoya Cor 6369 2370.63B 6380 6369 6380 47.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
The Dai-ichi Life Insurance Co. 2326.5 2343.33B - 2326.5 2326.5 9.50 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
Terumo Corp. 6490 2316.54B 6480 6480 6490 20.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Kyocera Corp. 6246 2305.74B 6236 6236 6246 69.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲