شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,216
قیمت روز
164 (0.68%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:03:32
78 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
262 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
2,973 (13.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ambienthesis 0.425 34.58M - 0.425 0.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Fidia 4 34.53M - 3.96 4.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Monrif 0.166 31.95M - 0.16 0.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
CSP International 0.608 31.80M - 0.606 0.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MailUp 4.24 29.90M - 4.17 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Poligrafici Editoriale 0.197 28.25M - 0.1932 0.1976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Class Editori 0.194 27.51M - 0.192 0.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Italia IG 1.68 25.99M - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
First Capital 11.9 25.80M - 11.9 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Primi Sui Motori 1.915 23.94M - 1.915 1.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۳
Frendy Energy 0.32 23.25M - 0.314 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Caleffi 1.325 21.02M - 1.325 1.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Eukedos 0.995 20.92M - 0.995 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Axelero Srl 1.33 18.77M - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Acotel 2.68 18.72M - 2.68 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Gabetti Property 0.275 18.30M - 0.271 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Gruppo Ceramiche Ricchetti 0.214 18.25M - 0.214 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۱
Ternienergia 0.377 17.21M - 0.376 0.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Lventure 0.604 16.68M - 0.592 0.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Poligrafici Printing 0.6 16.40M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
CIA 0.125 15.64M - 0.125 0.1265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Agatos 0.121 14.55M - 0.121 0.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Stefanel RSP 72.5 13.31M - 72.5 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Stefanel 0.11 13.31M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۰۲
Conafi Prestito 0.314 12.02M - 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Compagnia della Ruota 0.505 11.74M - 0.496 0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Fullsix 0.702 11.24M - 0.702 0.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
KREnergy 1.71 11.14M - 1.7 1.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mediacontech 0.386 10.92M - 0.383 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
ROSSS 0.61 10.81M - 0.58 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Pierrel 0.175 10.59M - 0.1725 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Ambromobiliare 4.36 10.11M - 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Enertronica 1.19 9.90M - 1.19 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Zucchi 0.019 9.59M - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Biancamano 0.24 9.59M - 0.24 0.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Zucchi RSP 0.268 9.59M - 0.266 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Dominion Hosting Holding 5.15 8.95M - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Borgosesia 1.48 8.53M - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Borgosesia 0.488 8.53M - 0.488 0.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
It Way 0.684 8.42M - 0.67 0.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲