کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,900
قیمت روز
144 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:25
839 (3.64%)
تغییر ۳ ماهه
628 (2.70%)
تغییر ۶ ماهه
381 (1.62%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IRCE 1.78 73.13M 1.8 1.78 1.8 0.03 1.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Safe Bag 71.5 71.14M 72.4 71.5 73.4 1.19 1.69% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Banca Intermobiliare 0.145 70.61M - 0.145 0.145 0.00 2.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Beghelli 0.249 70.60M 0.25 0.249 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Tiscali 0.0121 70.45M 0.0122 0.0121 0.0122 0.00 1.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Leone Film Group SpA 4.86 67.93M - 4.86 4.86 0.19 3.91% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Fintel Energia 1.6 67.62M - 1.6 1.6 0.05 3.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Health Italia 4.3 67.33M 4.23 4.23 4.3 0.06 1.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
PLT Energia 2.79 66.25M - 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۱
Exprivia 0.874 65.17M 0.878 0.874 0.885 0.02 2.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Alkemy 10.25 63.44M 10.15 10.15 10.25 0.10 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Energica Motor Company 2.2 61.98M 2.22 2.2 2.23 0.02 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Banzai 0.519 60.48M 0.523 0.519 0.523 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Digital Magics 5.96 59.97M - 5.96 5.96 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Abitare In SpA 47.6 59.66M 47.2 47.2 48.6 0.40 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Triboo 1.52 58.92M 1.535 1.52 1.535 0.03 1.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Neurosoft 1.44 58.84M 1.33 1.33 1.44 0.13 9.92% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Isagro Pref 1.06 58.54M - 1.06 1.06 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Isagro 1.25 58.54M 1.27 1.25 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Trevi Fin Industriale 0.284 57.34M 0.282 0.282 0.284 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
GPI 8.02 57.31M - 8.02 8.02 0.08 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Biodue SpA 6.44 56.19M - 6.44 6.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳
Enervit 2.98 55.89M - 2.92 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۰۳
Bomi Italia SpA 3.99 55.75M - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Industria E Innovazione 1.6 53.65M - 1.6 1.6 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Tesmec 0.411 53.54M 0.412 0.411 0.412 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Risanamento 0.0366 50.06M 0.037 0.0364 0.037 0.00 2.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Cad It 4.28 48.31M - 4.28 4.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۸:۳۳
Vetrya SpA 6.72 48.06M 6.74 6.72 6.78 0.18 2.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Brioschi 0.0868 47.57M 0.086 0.086 0.0868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Banco Di Sardegna 8.3 44.35M 8.28 8.28 8.3 0.22 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Expert System 3.39 44.29M 3.28 3.28 3.39 0.12 3.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Bialetti Industrie 0.256 42.96M - 0.256 0.256 0.00 1.59% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Cover 50 SpA 9.7 42.94M - 9.7 9.7 0.10 1.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Nova Re 4.34 42.55M 4.28 4.28 4.34 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
DBA 1.8 41.86M 1.65 1.49 1.8 0.45 33.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Centrale del Latte 2.62 41.44M 2.56 2.56 2.62 0.02 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Vianini 1.18 39.14M - 1.18 1.18 0.01 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Il Sole 24 Ore 0.504 37.19M 0.506 0.504 0.506 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Netweek 0.188 35.54M 0.185 0.185 0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳