شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,991
قیمت روز
120 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:33:31
163 (0.67%)
تغییر ۳ ماهه
81 (0.34%)
تغییر ۶ ماهه
2,746 (12.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
doBank 10.42 883.20M - 10.42 10.42 0.04 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Banca Farmafactoring 4.985 850.54M - 4.985 4.985 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
CIR 0.941 821.30M - 0.941 0.941 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
IGD 5.65 777.58M - 5.65 5.65 0.04 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Piaggio&C 2.65 765.73M - 2.65 2.65 0.03 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Zignago Vetro 10.04 701.36M - 10.04 10.04 0.04 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Ascopiave 3.845 690.34M - 3.845 3.845 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Juventus 1.4225 671.17M - 1.4225 1.4225 0.04 2.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Banca Piccolo Credito 0.0614 666.42M - 0.0614 0.0614 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
OVS SPA 1.628 639.69M - 1.628 1.628 0.03 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Geox 1.198 629.87M - 1.198 1.198 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Fila 13.78 621.62M - 13.78 13.78 0.24 1.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Falck 3.778 590.11M - 3.778 3.778 0.04 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
RCS MediaGroup 0.907 576.14M - 0.907 0.907 0.01 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Mutuionline 16.3 568.80M - 16.3 16.3 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bolo 11.76 561.39M - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
El En 24.72 529.91M - 24.72 24.72 0.44 1.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Space4 6.66 481.00M - 6.66 6.66 0.04 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
IVS Group SA 9.62 451.85M - 9.62 9.62 0.12 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Cairo Communication 2.365 449.62M - 2.365 2.365 0.03 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Banca Carige RSP 50.5 444.22M - 49.2 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۲۲:۳۴
Banca Carige 0.0015 444.22M - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۲۲:۳۴
SESA 40 443.92M - 40 40 0.20 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Saes Getters 23.4 440.99M - 23.4 23.4 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Saes Getters RSP 15.75 440.99M - 15.75 15.75 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Cembre 21.35 426.70M - 21.15 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Snai 2.185 412.66M - 2.185 2.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۶
DeA Capital 1.318 386.94M - 1.318 1.318 0.01 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Prima Industrie 12.02 383.69M - 12.02 12.02 0.18 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Avio 11.86 382.74M - 11.86 11.86 0.06 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Reno De Medici 0.705 369.23M - 0.705 0.705 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Nice 3.49 367.72M - 3.49 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Mondadori Editore 1.794 338.85M - 1.794 1.794 0.01 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
La Doria 8.56 327.98M - 8.56 8.56 0.03 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Caltagirone 2.76 324.32M - 2.76 2.76 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Italiaonline RSP 875 309.93M - 875 875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۰۳
Italiaonline 2.84 309.93M - 2.84 2.84 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Cofide 0.46 306.38M - 0.46 0.46 0.01 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Sogefi 1.272 303.42M - 1.272 1.272 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Roma 0.498 294.86M - 0.498 0.498 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳